De Nieuwe Kadampa Traditie (NKT - IKBU)

In 2008 is de Nieuwe Kadampa Traditie - Internationale Kadampa Boeddhistische Unie (NKT-IKBU) een internationale vereniging van 1100 studie- en meditatiecentra in meer dan 40 landen in de hele wereld. Als een van de snelst groeiende 'grass roots' boeddhistische tradities in de wereld streeft de Nieuwe Kadampa Traditie ernaar de zuivere leer van Boeddha Shakyamoeni naar een modern gehoor te brengen en de leringen toegankelijk en praktisch te maken voor zowel nieuwe studenten als ervaren beoefenaars.

Kadadampaboeddhisme werd voor het eerst gesticht door de Indiase boeddhistische meester Atisha (982-1054 AD) die de zuivere leer van Boeddha opnieuw introduceerde in Tibet van de 11de eeuw op het verzoek van de Tibetaanse koning Jangchub O. 'Ka' verwijst naar Boeddha's leringen over Soetra en Tantra en 'dam' verwijst naar Lamrim, Atisha's speciale presentatie van deze leringen, in het Nederlands bekend als 'de stadia van het pad naar verlichting'. Kadampa's zijn beoefenaars die Boeddha's leringen als persoonlijk advies opvatten en die deze in de praktijk van hun dagelijks leven brengen door de instructies van Lamrim te volgen.

Geintroduceerd in het Westen door de in Tibet geboren (en nu een genaturaliseerde Britse en Amerikaanse staatsburger) meditatiemeester Geshe Kelsang Gyatso, volgt de NKT-IKBU de traditie van Mahayanaboeddhisme zoals werd onderwezen door Atisha en de Tibetaanse boeddhistische meester Je Tsongkhapa (1357-1419 AD). De traditie werd in een ononderbroken overleveringslijn (van gerealiseerde leraar op student) overgedragen van Je Tsongkhapa door de generaties heen  op Je Pabongkhapa (1878-1941 AD) en tenslotte op Kyabje Trijang Rinpoche (1901-1981 AD), de leraar van Geshe Kelsang Gyatso en op Trijang Rinpoche's trouwe discipelen, inclusief Geshe Kelsang Gyatso zelf.

De Nieuwe Kadampa Traditie volgt nauwgezet de oorspronkelijke intentie van Atisha's presentatie en die van Je Tsongkhapa die de oefening van Kadampaboeddhisme in de 13de eeuw in Tibet nieuw leven inblies, waarbij hij de presentatie verder verklaarde en een zuiver voorbeeld gaf van systematische studie en morele discipline aan zijn volgelingen die bekend werden als 'nieuwe kadampa's' of 'Gelugpa's' (de 'Deugdzame Traditie').

De Nieuwe Kadampa Traditie, zoals geintroduceerd door Geshe Kelsang Gyatso, steekt deze instructies in een modern jasje met de bedoeling om Boeddha's leringen te integreren in een samenhangend systeem van studie en beoefening ontwikkeld voor mensen met moderne levens en die past bij hun eigen cultuur. Met drie afzonderlijke Studieprogramma's (Algemeen Programma, Basisprogramma, Lerarenopleidingsprogramma) die internationaal in Centra worden aangeboden, biedt de Nieuwe Kadampa Traditie lessen op verschillende niveaus, wat diegenen aanspreekt die praktisch advies zoeken voor hun dagelijkse leven als ook hen die wensen hun ervaring met boeddhistische oefening te verdiepen door middel van formele studie en meditatie.

De NKT-IKBU houdt drie Internationale Dharmafestivals per jaar, die duizenden bezoekers trekken, als ook nationale en regionale festivals en Dharmavieringen die in veel landen worden gehouden. Bijna 200 Residentiele Leraren uit Centra in de gehele wereld nemen elke zomer deel aan het Internationale Lerarenopleidingsprogramma (ILOP). Er zijn op dit moment meer dan 700 boeddhistische monniken en nonnen in de NKT. Het ILOP en het LOP (Lerarenopleidingsprogramma) produceren veel ingewijde en lekeleraren om Centra en groepen in hun eigen gemeenschappen te leiden.

De NKT-IKBU is een internationale organisatie zonder winstoogmerk en geregistreerd in Engeland als een liefdadigheidsorganisatie. Door middel van het Internationale Tempelproject, opgericht in de vroege jaren 90, heeft de NKT-IKBU Kadampaboeddhistische Tempels voor Wereldvrede gebouwd in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Canada, Brazilie en Spanje, met plannen voor Tempels in Duitsland en Australie. Het project wordt volledig gefinancierd door vrijwillige donaties en door inkomsten uit Internationale Boeddhistische Festivals. Individuele NKT-IKBU Centra runnen veel World Peace Cafe's in de hele wereld. De NKT-IKBU runt een Hotel Kadampa in Zuid Spanje en een ander in de Ialiaanse regio Toscane; en er zijn Kadampa Internationale Retraite Centra in Schotland en Zwitserland, met mensen die retraite doen voor korte of lange tijd. Tharpa Publicaties heeft 22 NKT-Dharmaboeken van Geshe Keslang Gyatso uitgegeven, nu vertaald in diverse talen, inclusief toegankelijke boeken over meditaies en Boeddha's leer evenals gedetailleerde commentaren op traditionele boeddhistische teksten.

De meeste NKT-IKBU Centra en andere faciliteiten functioneren voornamelijk door vrijwilligers met een kleine groep van gesponsoorde werknemers die een toelage ontvangen voor hun werk. Alle Tempels en NKT-Centra staan open voor het publiek om te bezoeken zowel individueel als met een groep en veel Centra werken nauw samen met hun gemeenschap door middel van schoolprogramma's, meditatiegroepen, programma's voor gevangenissen, programma's voor ziekenhuizen en anderen speciale programma's.

U bent welkom om om het even welk NKT-IKBU Centrum te bezoeken als u wilt. Zie alstublieft de officiele website www.kadampa.org voor een lijst van Centra en andere informatie.