Een morele discipline gids: De interne regels van de Nieuwe Kadampa Traditie - Internationale Kadampa Boeddhistische Unie

De NKT-IKBU

§1.    De Nieuwe Kadampa Traditie – Internationale Kadampa Boeddhistische Unie wordt gedefinieerd als de unie van Kadampaboeddhistische Centra, de internationale vereniging van studie- en meditatiecentra die de zuivere traditie van Mahayanaboeddhisme volgen die afkomstig is van de boeddhistische mediteerders en geleerden Atisha en Je Tsongkhapa, zoals in het Westen geïntroduceerd door de boeddhistische leraar Eerwaarde Geshe Kelsang Gyatso, de Stichter van de Nieuwe Kadampa Traditie – Internationale Kadampa Boeddhistische Unie; en die de drie Studieprogramma’s van de Nieuwe Kadampa Traditie volgen; en die geleid worden door de code van morele discipline De Interne Regels van de Nieuwe Kadampa Traditie – Internationale Kadampa Boeddhistische Unie genaamd die gepresenteerd wordt in dit boekje.

§2.    In dit gehele document wordt de naam ‘Nieuwe Kadampa Traditie – Internationale Kadampa Boeddhistische Unie’ afgekort tot ‘NKT-IKBU’; en de titel De Interne Regels van de Nieuwe Kadampa Traditie – Internationale Kadampa Boeddhistische Unie tot ‘de Interne Regels’.

§3.    De Nieuwe Kadampa Traditie zal altijd een volledig onafhankelijke boeddhistische traditie zijn en de NKT-IKBU zal geen politieke voorkeuren hebben.

§4.    Het doel van de Interne Regels is om richtlijnen te geven om:

 • te helpen de spirituele ontwikkeling van alle Dharmacentra van de NKT-IKBU generatie na generatie te behouden en te verbeteren;

 • te helpen een vertrouwelijke en ondersteunende relatie tussen alle Dharmacentra van de NKT-IKBU in stand te houden;

 • te helpen elk meningsverschil op te lossen dat zou kunnen ontstaan binnen welk NKT Dharmacentra van de NKT-IKBU dan ook: en

 • te helpen het dagelijks functioneren en spirituele bestuur van de NKT-IKBU te faciliteren.

1. Lidcentra van de NKT-IKBU

1§1.    Elk en ieder Dharmacentrum van de NKT-IKBU zal altijd de zuivere traditie van Mahayanaboeddhisme volgen die afkomstig is van de boeddhistische mediteerders en geleerden Atisha en Je Tsongkhapa, zoals in het Westen geïntroduceerd door de boeddhistische leraar Eerwaarde Geshe Kelsang Gyatso en zal altijd een Lidcentrum van de NKT-IKBU blijven en altijd deze Interne Regels volgen en overeenkomstig handelen.

1§2.    De Spirituele Directeur van elk en ieder NKT-IKBU Dharmacentrum zal altijd de persoon zijn die de rechtmatig gekozen Algemene Spirituele Directeur van de NKT-IKBU (‘de ASD’) is.

1§3.    Op een manier die in overeenstemming is met de vereisten van de wetten van het land zal de constitutie van elk en ieder plaatselijk NKT-IKBU Dharmacentrum essentiële artikelen ter bescherming bevatten, zoals vastgelegd in een modelconstitutie voor Dharmacentra die bijgehouden wordt door de Onderwijsraadvertegenwoordigers in het Centraal Kantoor van de NKT-IKBU. Vanwege de internationale functie van NKT-IKBU Kadampa Meditatie Centra en de belangrijkste Retraitecentra zal de constitutie van elk KMC en internationaal Retraitecentrum verdere speciale provisies bevatten, wederom zoals vastgelegd in modelconstituties die bijgehouden worden door de Onderwijsraadvertegenwoordigers.

1§4.    Om hen samen te brengen onder het auspiciën van een wettelijke entiteit zal elk en ieder NKT Dharmacentrum een lid zijn van de internationale boeddhistische liefdadigheidsinstelling de ‘Nieuwe Kadampa Traditie – Internationale Kadampa Boeddhistische Unie’ genaamd, geregistreerd in Engeland met het bedrijfsnummer 2758093 en liefdadigheidsinstellingnummer 1015054 (in dit gehele document ‘de Liefdadigheidsinstelling’ genoemd). Bij algemene vergaderingen van de Liefdadigheidsinstelling zal elk NKT-IKBU Dharmacentrum door zijn Residentiële Leraar worden vertegenwoordigd.

2. De Onderwijsraad van de NKT-IKBU

2§1.    De NKT-IKBU zal altijd een Onderwijsraad (‘de Onderwijsraad’) erop nahouden. Het doel van de Onderwijsraad zal zijn om algemene spirituele assistentie te verlenen aan alle NKT-IKBU Dharmacentra en om de zuiverheid en authenticiteit van de Nieuwe Kadampa Traditie te verzekeren.

2§2.    De leden van de Onderwijsraad zullen de Residentiële Leraren van alle NKT-IKBU Dharmacentra zijn, met uitzondering van Manjoeshri KMC, het Moedercentrum van de NKT-IKBU.

2§3.    Voor het dagelijks functioneren van de Onderwijsraad zullen er altijd drie vertegenwoordigers van de Onderwijsraad zijn (‘de Onderwijsraadvertegenwoordigers’), die in het Centraal Kantoor van de NKT-IKBU werken en die dienen als de Secretaris, de Plaatsvervangende Secretaris en de Tempel & KMC Ontwikkelingsdirecteur van de NKT-IKBU.
 
2§4.    In het bijzonder, maar zonder het algemene doel zoals hierboven gesteld te beperken, zal de Onderwijsraad de bevoegdheid hebben om:

 • in naam van de Liefdadigheidsinstelling nieuwe NKT-IKBU Dharmacentra toestemming te geven om de drie NKT Studieprogramma’s te gebruiken;

 • de algemene standaard van examens voor zowel het Basisprogramma als het Lerarenopleidingsprogramma van alle NKT-IKBU Dharmacentra te overzien en om certificaten uit te reiken aan beoefenaars die gekwalificeerde leraren van Kadampaboeddhisme worden;

 • op te treden als de eerste beslisser in welk geschil betreffende NKT-IKBU Dharmacentra en hun spirituele zuiverheid dan ook, waarbij zij ervoor zorgt dat de spirituele traditie van de Nieuwe Kadampa Traditie zuiver wordt gehandhaafd;

 • op te treden als de beslisser in welk geschil tussen NKT-IKBU Dharmacentra dan ook;

 • te verzekeren dat alle NKT-IKBU Dharmacentra handelen in overeenstemming met deze Interne Regels; en

 • te verzekeren dat de Algemene en Plaatsvervangende Spirituele Directeuren, Nationale Spirituele Directeuren en Residentiële Leraren handelen in overeenstemming met deze Interne Regels en geen splitsing veroorzaken onder de studenten.

3. NKT-IKBU Internationaal Tempel Project

3§1.    De NKT-IKBU zal een ‘Internationaal Tempelproject’ (‘het ITP’) erop nahouden, waarvan het doel in het algemeen zal zijn om het Boeddhistische Geloof van de Nieuwe Kadampa Traditie in het openbaar te introduceren en in het bijzonder om een voorbeeld te geven van boeddhistische oefening door middel van publieke dienstverlening. Om dit doel te bereiken zal de NKT-IKBU voortdurend in de gehele wereld de ontwikkeling benadrukken van:

 • plaatselijke Kadampaboeddhistische Centra;

 • KMC’s;

 • internationale Kadampaboeddhistische Tempels;

 • internationale Retraitecentra;

 • Tharpa Publicaties;

 • Hotel Kadampa’s; en

 • Kadampabedrijven.

4. Ontwikkeling en aansturing van de NKT-IKBU

Belangrijkste uitvoerende functionarissen

4§1.    De dagelijkse centrale administratieve taken van de NKT-IKBU zullen worden uitgevoerd door de vier belangrijkste uitvoerende functionarissen van de NKT-IKBU, die samenwerken in het ‘NKT-IKBU Centraal Kantoor’ in het Moedercentrum van de NKT-IKBU. Deze functionarissen zullen zijn:

 • de Secretaris;

 • de Plaatsvervangende Secretaris;

 • de NKT-IKBU Tempel & KMC Ontwikkelingsdirecteur; en

 • de Penningmeester.

4§2.    De voornaamste verantwoordelijkheden van deze vier functionarissen zullen zijn om:

 • de dagelijkse administratieve zaken van de NKT-IKBU uit te voeren; en

 • de financiële ontwikkeling van de NKT-IKBU te benadrukken en bevorderen.

4§3.    Aan het eind van elke maand zal de Secretaris een vergadering organiseren om door deze functionarissen te worden bijgewoond samen met de ASD, de Administratieve Directeur van Manjoeshri KMC, de Directeur van Tharpa Publicaties UK en de accountant van de Liefdadigheidsinstelling.

4§4.    Het doel van deze vergaderingen zal zijn om:

 • elke functionaris de gelegenheid te geven een essentieel verslag uit te brengen over het werk dat hij of zij die maand heeft verricht;

 • te praten over hoe om het even welke verspilling of verkeerd gebruik van NKT-IKBU fondsen in de gehele wereld kan worden voorkomen; en

 • te praten over hoe het NKT-IKBU inkomen uit elke bron kan worden verbeterd.

4§5.    De vier belangrijkste uitvoerende functionarissen moeten elk de volgende drie kwalificaties bezitten:

 • een student zijn van een NKT-IKBUDharmacentrum;

 • vaardig zijn in het onderhouden van publieke relaties; en

 • de NKT-IKBU koesteren.

4§6.    De Directeuren van de Liefdadigheidsinstelling zullen verantwoordelijk zijn voor de aanstelling en verwijdering van de vier belangrijkste uitvoerende functionarissen. Wanneer één van deze belangrijkste uitvoerende posten om welke reden dan ook beschikbaar komt dan zullen de Directeuren van de Liefdadigheidsinstelling een vervanger aanstellen na voorafgaande discussie met de belangrijkste uitvoerende functionarissen die verder gaan.

Onderwijsraadvertegenwoordigers

4§7.    In hun capaciteit als Onderwijsraadvertegenwoordigers zullen de voornaamste plichten van de Secretaris, Plaatsvervangende Secretaris en Tempel & KMC Ontwikkelingsdirecteur zijn om:

 • de ontwikkeling van de onderwijsprogramma’s van NKT-IKBU Dharmacentra te bevorderen;

 • verantwoordelijkheid te nemen voor wettelijke zaken ten behoeve van de Onderwijsraad;

 • constituties voor te bereiden voor nieuwe NKT-IKBU plaatselijke Dharmacentra, KMC’s, internationale Retraitecentra, Hotel Kadampa’s en Kadampabedrijven;

 • te verzekeren dat NKT-IKBU Dharmacentra hun constituties niet overtreden;

 • te verzekeren dat NKT-IKBU Dharmacentra en beoefenaars deze Interne Regels niet overtreden; en

 • de oplossing te verzekeren van welke wettelijke problemen dan ook die zouden kunnen opkomen in verband met NKT-IKBU Dharmacentra.

4§8.    De Secretaris zal ook gelijktijdig dienen als de bedrijfssecretaris van de Liefdadigheidsinstelling.

Tempel & KMC Ontwikkelingsdirecteur

4§9.    Omdat de Tempel & KMC Ontwikkelingsdirecteur de verantwoordelijkheid heeft voor de internationale financiën en zaken van de NKT-IKBU, zal hij of zij de bevoegdheid hebben om te kiezen en te verwijderen:

 • de Administratieve Directeur van elk KMC, inclusief Manjoeshri KMC;

 • de Administratieve Directeur van elk internationaal Retraite Centrum;

 • de Directeur van elke afdeling van Tharpa Publicaties, inclusief die van het Verenigd Koninkrijk;

 • de Manager van elk Hotel Kadampa; en

 • de Manager van elk Kadampabedrijf.

4§10.    De voornaamste verantwoordelijkheden van de Tempel & KMC Ontwikkelingsdirecteur zullen zijn om:

 • de financiële, materiële en administratieve ontwikkeling van alle KMC's, internationale Kadampaboeddhistische Tempels, internationale Retraitecentra, Tharpa Publicaties, Hotel Kadampa's en Kadampabedrijven wereldwijd aan te sturen en te overzien; en

 • de financiële ontwikkeling van alle individuele NKT-IKBU Dharmacentra en alle bankrekeningen van het NKT-IKBU Internationaal Tempel Project wereldwijd te benadrukken en te controleren.

Hij of zij zou essentiële zaken naar voren moeten brengen tijdens vergaderingen van het Financieel Comité.

4§11.    Elke belangrijke dagelijkse financiële beslissing met betrekking tot KMC's, internationale Retraitecentra, Tharpa Publicaties, Hotel Kadampa's en Kadampabedrijven wereldwijd zou gemaakt moeten worden door middel van discussie met de Tempel & KMC Ontwikkelingsdirecteur.

4§12.    Elke belangrijke dagelijkse financiële beslissing met betrekking tot de dagelijkse activiteit van de Tempel & KMC Ontwikkelingsdirecteur zou gemaakt moeten worden door middel van discussie met de Directeuren van de Liefdadigheidsinstelling.

Financieel Comité

4§13.    De dagelijkse financiële zaken van de NKT-IKBU zullen worden uitgevoerd door de vier belangrijkste uitvoerende functionarissen van de Liefdadigheidsinstelling. Belangrijke financiële beslissingen zullen worden gemaakt door de Directeuren van de Liefdadigheidsinstelling door middel van consultatie binnen het Financieel Comité.

4§14.    Het Financieel Comité zal worden samengesteld uit de Directeuren van de Liefdadigheidsinstelling en de vier belangrijkste uitvoerende functionarissen.

4§15.    De verantwoordelijkheden van het Financieel Comité zullen zijn om:

 • te overwegen en te adviseren hoe de financiën van de NKT-IKBU en al haar vertakkingen wereldwijd, inclusief alle KMC's, internationale Kadampaboeddhistische Tempels, internationale Retraitecentra, Tharpa Publicaties, Hotel Kadampa's, Kadampabedrijven, enzovoort het best verbeterd en beschermd kunnen worden; en

 • nieuwe KMC's, internationale Kadampaboeddhistische Tempels, internationale Retraitecentra, Tharpa Publicaties, Hotel Kadampa's, Kadampabedrijven wereldwijd op te zetten.

4§16.    Elke zes maanden zal de Secretaris een speciale vergadering voor alle leden van het NKT-IKBU Financieel Comité organiseren. Het doel van deze vergadering zal zijn om:

 • te discussiëren over hoe de financiële status van de NKT-IKBU, inclusief de financiële status van alle KMC's, internationale Kadampaboeddhistische Tempels, internationale Retraitecentra, Tharpa Publicaties, Hotel Kadampa's, Kadampabedrijven, enzovoort wereldwijd te verbeteren;

 • te discussiëren over hoe welke verspilling of verkeerd gebruik dan ook van NKT-IKBU fondsen wereldwijd te voorkomen; en

 • te discussiëren over de ontwikkeling van nieuwe KMC's, internationale Kadampaboeddhistische Tempels, internationale Retraitecentra, Tharpa Publicaties, Hotel Kadampa's, en Kadampabedrijven wereldwijd.

5. Algemene en Plaatsvervangende Spirituele Directeuren

5§1.    De NKT-IKBU zal altijd een Algemene Spirituele Directeur en een Plaatsvervangende Spirituele Directeur hebben ('de ASD' en 'de PSD'), die beide de titel ‘Gen-la’ zullen dragen.

5§2.    De ASD zal de Residentiële Leraar van het Moedercentrum van de NKT-IKBU zijn voor de duur van zijn of haar diensttermijn. Deze regel 5§2 zal ingaan vanaf 1 augustus 2009.

5§3.    De ASD en PSD zullen elk een ex-officio Directeur van de Liefdadigheidsinstelling zijn.

5§4.    De voornaamste verantwoordelijkheden van de GSD zullen zijn om:

 • individuen en gemeenschappen in het algemeen te leiden naar de zuivere spirituele paden van de Nieuwe Kadampa Traditie;

 • te voorkomen dat NKT-Leraren en studenten deze Interne Regels overtreden;

 • de spirituele ontwikkeling van alle NKT-IKBU Dharmacentra wereldwijd te overzien en te verbeteren;

 • in naam van de NKT-IKBU nieuwe NKT-IKBU Dharmacentra op te richten en een naam te geven en te autoriseren;

 • in naam van de NKT-IKBU de Residentiële Leraren van alle NKT-IKBU Dharmacentra aan te stellen, in samenwerking met de Onderwijsraadvertegenwoordigers; en

 • de Onderwijsraad tijdens het Zomerfestival in het Verenigd Koninkrijk in het Moedercentrum van de NKT-IKBU elk jaar een samenvattend verslag te geven van zijn of haar activiteiten.

5§5.    Alleen de GSD en PSD zullen binnen de NKT-IKBU de bevoegdheid hebben om inwijding te verlenen. Daarom is het noodzakelijk dat de GSD en PSD zelf altijd ingewijd zullen zijn.

5§6.    De GSD en PSD zullen verantwoordelijkheden als volgt delen:

 • Festivalleringen en machtigingen. Deze zouden moeten worden onderwezen volgens herhaalde rotatie van het volgende vierjaarlijkse schema:

FESTIVAL

FESTIVALLERAREN

 

JAAR 1

JAAR 2

JAAR 3

JAAR 4

VK NKT-IKBU Internationale Lentefestivals

ASD

PSD

ASD

PSD

VK NKT-IKBU Internationale Zomerfestivals

(elke SD leidt één week)

ASD

&

PSD

ASD & gepensio-

neerde ASD (Heroeka &

Vajrayogini)

ASD

&

PSD

gepensio-

neerde ASD &

PSD

NKT-IKBU Internationale Festivals buiten het VK

PSD

ASD

PSD

ASD

(Heroeka &

Vajrayogini)

Nationale Festivals buiten het VK

ASD

PSD

ASD

PSD


 • Machtigingen van Heroeka en Vajrayogini. Deze zouden eenmaal per twee jaar moeten worden verleend, tijdens één van de NKT-IKBU Internationale Festivals zoals hierboven getoond.

 • Inwijdingsceremonies. NKT-IKBU inwijdingsgeloften zullen het ene jaar door de ASD worden verleend en vervolgens door de PSD in het daaropvolgende jaar. Deze cyclus zou voortdurend in stand gehouden moeten worden.

 • Internationaal Lerarenopleidingsprogramma (ILOP). Dit zou moeten worden onderwezen op basis van rotatie van de ASD en PSD, zoals getoond in regel 8§7 hieronder.

Deze regel 5§6 zal ingaan op 1 augustus 2009. Het belangrijkste doel ervan is om de PSD de gelegenheid te geven om wereldwijd openbare contacten te maken. Dit zal de functie van de toekomstige ASD effectief maken.

5§7.    De diensttermijn van de ASD en PSD zal vier jaar zijn. Aan het eind van zijn of haar diensttermijn zal een persoon die dient als ASD niet in aanmerking komen voor herverkiezing.

5§8.    Aan het eind van zijn of haar diensttermijn zal een gepensioneerde ASD normaal gesproken terugkeren naar zijn of haar vroegere Dharmacentrum om daar opnieuw te dienen als Residentiële Leraar. Gepensioneerde ASD's zouden kunnen worden uitgenodigd om NKT-IKBU internationale leringen en/of machtigingen te geven.

5§9.    Als de post van ASD om welke reden dan ook beschikbaar komt (inclusief de buitengewone omstandigheden zoals hieronder beschreven in 7§1) dan zal de dienende PSD automatisch de nieuwe ASD worden en de post van PSD verlaten.

5§10.    Als de post van PSD om welke reden dan ook beschikbaar komt dan zal een nieuwe PSD worden voorgedragen aan de Leden van de Liefdadigheidsinstelling door de Directeuren die verder gaan en de belangrijkste uitvoerende functionarissen van de Liefdadigheidsinstelling. Als de Leden gelukkig zijn met de voordracht en begrijpen dat een dergelijke persoon:

 • een Residentiële Leraar is uit welk land dan ook;

 • gekwalificeerd is om zowel Soetra als Tantra te onderwijzen;

 • vaardig is in het onderhouden en verbeteren van harmonie en goede communicatie binnen de NKT-IKBU en van goede contacten met het algemene publiek;

 • door het publiek wordt gerespecteerd; en

 • de NKT-IKBU koestert,

dan zal de kandidaat worden gekozen op basis van meerderheid van stemmen van de Leden van de Liefdadigheidsinstelling.

5§11.    De PSD zal de posities van een Residentiële Leraar en (indien van toepassing) een Nationale Spirituele Directeur behouden totdat hij of zij de post van ASD gaat bekleden.

5§12.    Verkiezingen voor de posten van ASD en PSD zullen door de Secretaris worden georganiseerd.

6. Nationale Spirituele Directeuren

6§1.    Op basis van de gezamenlijke voordracht van de ASD en PSD zullen de Residentiële Leraren van elk land (terwijl zij handelen in naam van hun Centra) een Spirituele Directeur voor hun land uit hun midden kiezen. Deze persoon zal de 'NKT-IKBU Nationale Spirituele Directeur' ('de NSD') voor dat land worden genoemd en zal de spirituele vertegenwoordiger van de NKT-IKBU in dat land zijn.

6§2.    De voornaamste verantwoordelijkheden van elke Nationale Spirituele Directeur zullen zijn om:

 • individuen en de gemeenschap in het algemeen in hun land te leiden naar de zuivere spirituele paden van de Nieuwe Kadampa Traditie door openbare lezingen zoals Dharmavieringen, enzovoorts te geven;

 • de spirituele ontwikkeling van alle NKT-IKBU Dharmacentra in hun land te overzien en te verbeteren, wat ook het bezoeken van individuele NKT-IKBU Dharmacentra omvat; en

 • te voorkomen dat NKT-IKBU Residentiële Leraren, Centrumfunctionarissen, Dharmacentra en studenten in hun land deze Interne Regels overtreden; en

 • op tijd voor het Zomerfestival in het Verenigd Koninkrijk een jaarlijks verslag te sturen naar de ASD en Onderwijsraadvertegenwoordigers.

6§3.    Op instructie van de ASD mogen de Nationale Spirituele Directeuren ook de machtigingen van Heroeka en Vajrayogini in hun land geven.

6§4.    De diensttermijn van de Nationale Spirituele Directeur zal vier jaar zijn, maar aan het eind van elke diensttermijn zal de Nationale Spirituele Directeur in aanmerking komen voor herverkiezing. De Secretaris zal de verkiezingen organiseren die elke vier jaar in het Moedercentrum van de NKT-IKBU gehouden zullen worden.

7. Verwijdering van een Algemene, Plaatsvervangende of Nationale Spirituele Directeur

7§1.    Als een ASD:

 • een slecht voorbeeld geeft, zoals door zijn of haar inwijdingsgeloften te verbreken; of

 • met opzet deze Interne Regels overtreedt; of

 • geen interesse heeft in het werken voor de ontwikkeling van de NKT-IKBU; of

 • ervoor zorgt dat de NKT-IKBU degenereert (zoals door andere spirituele tradities te volgen),

dan mogen de twee gekozen Directeuren en de vier belangrijkste uitvoerende functionarissen van de Liefdadigheidsinstelling op basis van unanieme overeenstemming de Leden van de Liefdadigheidsinstelling het advies geven om de ASD te verwijderen. De leden zullen dan de bevoegdheid hebben om de ASD op basis van meerderheid van stemmen te verwijderen.

7§2.    Dezelfde regel geldt voor de PSD, behalve dat het overeenkomstige advies aan de Leden van de Liefdadigheidsinstelling uitgebracht zal worden op basis van unanieme overeenstemming tussen de ASD en de twee gekozen Directeuren en de vier belangrijkste uitvoerende functionarissen.

7§3.    Als de functionarissen of Leden van de Liefdadigheidsinstelling deze regels 7§1 en 7§2 negeren, met name als zij op welk moment dan ook begrijpen dat een Algemene of Plaatsvervangende Spirituele Directeur om het even welk van de bovenstaande ongepaste handelingen heeft uitgevoerd, dan zal in het openbaar erkend worden dat de NKT-IKBU spiritueel onzuiver is. Daarom moeten de functionarissen en Leden van de Liefdadigheidsinstelling om de NKT-IKBU gemeenschap te beschermen tegen een dergelijke onzuiverheid inspanning aanwenden om deze twee regels na te leven.

7§4.    Als een Nationale Spirituele Directeur:

 • een slecht voorbeeld geeft, zoals door zijn of haar Pratimokshageloften (voor leken of voor ingewijden) te verbreken; of

 • met opzet deze Interne Regels overtreedt; of

 • geen interesse heeft in het werken voor de ontwikkeling van de NKT-IKBU; of

 • ervoor zorgt dat de NKT-IKBU degenereert (zoals door andere spirituele tradities te volgen),

 • dan zullen de ASD en PSD de gezamenlijke bevoegdheid hebben om hem of haar af te zetten.

8. Residentiële Leraren

8§1.    De Residentiële Leraren van alle NKT-IKBU Dharmacentra zullen elk aangesteld worden door de ASD en de Onderwijsraadvertegenwoordigers gezamenlijk. Nieuwe Residentiële Leraren zullen alleen gekozen worden uit die beoefenaars die gekwalificeerd zijn om Kadampaboeddhisme te onderwijzen, die het NKT Lerarenopleidingsprogramma volgen of dit voltooid hebben, die de Nieuwe Kadampa Traditie zuiver volgen en die goede morele discipline hebben. De functie van een Residentiële Leraar is om de studenten van zijn of haar Centrum naar de zuivere spirituele paden van de Nieuwe Kadampa Traditie te leiden.

8§2.    De ASD en de Onderwijsraadvertegenwoordigers zullen gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de verwijdering van welke Residentiële Leraar dan ook.

8§3.    De verplichtingen van de Residentiële Leraar zullen omvatten:

 • om zuivere morele discipline en goed gedrag erop na te houden;

 • om het Dharmacentrum te koesteren en er zorg voor te dragen;

 • om alleen onderwerpen te onderwijzen die deel uitmaken van de drie NKT Studieprogramma’s;

 • om voortdurende inspanning aan te wenden om het aantal studenten en vertakkingen van hun Centrum te doen toenemen;

 • om een jaarverslag over hun Centrum te sturen naar de ASD en naar de Onderwijsraadvertegenwoordigers te sturen;

 • om andere spirituele tradities te respecteren en te proberen goede relaties met hen te onderhouden, maar de Residentiële Leraar zal zijn of haar leringen en spirituele oefeningen niet vermengen met die van andere spirituele tradities;

 • om te handelen in overeenstemming met deze Interne Regels;

 • om inspanning aan te wenden om het jaarlijkse Internationale Lerarenopleidingsprogramma bij te wonen dat gehouden wordt in het Moedercentrum van de NKT-IKBU, totdat hij of zij het programma succesvol heeft voltooid;

 • om de bevoegde vertegenwoordiger van hun Centrum te zijn bij alle algemene vergaderingen van de Liefdadigheidsinstelling (of om een Individueel Lid van de Liefdadigheidsinstelling te zijn, als hun Centrum nog niet geïncorporeerd is); en

 • om een lid te zijn van en deel te nemen aan vergaderingen en beslissingen van de Onderwijsraad.

8§4.    In plaatselijke Kadampaboeddhistische Centra zal de Residentiële Leraar verantwoordelijk zijn voor de aanstelling en verwijdering van andere leraren in zijn of haar Centrum, vertakkingen, enzovoort; en voor de aanstelling en verwijdering van de Opleidingsprogrammacoördinator ('OPC') van het Centrum.

8§5.    In KMC's en internationale Retraitecentra zullen de Residentiële Leraar en de Tempel & KMC Ontwikkelingsdirecteur gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de aanstelling en verwijdering van de OPC van het Centrum.

8§6.    NKT-IKBU ingewijde Residentiële Leraren die vier jaar succesvol hebben onderwezen zullen de titel ‘Gen’ dragen en NKT-IKBU Residentiële Leke-leraren die vier jaar succesvol hebben onderwezen zullen de titel ‘Kadam’ dragen. Certificaten zullen aan deze Leraren worden uitgereikt om aan te tonen dat zij gekwalificeerde Kadampaboeddhistische Leraren zijn.

8§7.    Het Internationale Lerarenopleidingsprogramma (ILOP) voor NKT-IKBU Residentiële Leraren zal uit zeven teksten bestaan, die onderwezen worden in herhaalde rotatie in overeenstemming met het volgende zestienjarige studieschema:

STUDIETEKST

STUDIEDUUR

LERAAR

Vreugdevol Pad van Geluk

3 jaar

ASD

De Geest Begrijpen

2 jaar

PSD

Tantrische Gronden en Paden

2 jaar

ASD

Mahamoedra Tantra

2 jaar

PSD

Grote Schat aan Verdienste

2 jaar

ASD

Gids tot de Levenswijze van een Bodhisattva

2 jaar

PSD

Oceaan van Nectar

3 jaar

ASD

 

Wanneer een Residentiële Leraar de lessen die werden gegeven heeft bijgewoond en is geslaagd voor de examens over elke tekst, zal hij of zij geacht worden het programma succesvol te hebben voltooid en zal hij of zij een certificaat daartoe ontvangen. Deze regel 8§7 zal in werking treden op 1 augustus 2009.

9. Boeken

9§1.    Om de ontwikkeling van verwarring en onenigheid onder NKT-studenten te voorkomen zal geen Residentiële Leraar en Spirituele Directeur boeken of ander materiaal schrijven die elementen bevatten van tradities die verschillen van de Nieuwe Kadampa Traditie of die op welke manier dan ook NKT Dharmaboeken tegenspreken.

9§2.    Nadat de auteur is overleden, zal niemand de betekenis of presentatie van de inhoud, in welke vorm dan ook, van de Dharmaboeken die gebruikt worden in de drie NKT Studieprogramma’s veranderen, behalve als er geldige redenen zijn om dit te doen en als het unaniem goedgekeurd is door de leden van de Onderwijsraad en de Onderwijsraadvertegenwoordigers.

9§3.    Dezelfde regels zullen van toepassing zijn op alle NKT-sadhana’s.

10. Intrekken van bevoegdheden

10§1.    Als welke huidige of voormalige NKT Dharmaleraar dan ook zich afscheidt van de NKT-IKBU en een spiritueel onafhankelijke organisatie opricht of een andere spirituele traditie volgt, dan kan hij of zij niet langer de overleveringslijn en spirituele traditie van de Nieuwe Kadampa Traditie houden. In het bijzonder kan hij of zij niet:

 • om het even welk van de drie Studieprogramma’s onderwijzen: Algemeen Programma, Basisprogramma of Lerarenopleidingsprogramma die gerelateerd zijn aan de NKT traditie;

 • machtigingen verlenen van de Lagere of Hoogste Yoga Tantra’s die gerelateerd zijn aan de NKT traditie;

 • inwijdingsgeloften verlenen die gerelateerd zijn aan de NKT traditie; en

 • welke spirituele naam dan ook gebruiken die ontvangen is van de NKT traditie, zoals zijn of haar ingewijde naam of welke speciale titel dan ook zoals ‘Gen-la’, ‘Gen’, of ‘Kadam’.

10§2.    Elke en iedere NKT-IKBU Residentiële Leraar zou een document moeten tekenen waarin zij verklaren dat zij instemmen met de bovenstaande regel 10§1 en deze declaratie zou mede moeten worden getekend door een getuige.

11. Leden van NKT-IKBU Dharmacentra

11§1.    In NKT-IKBU Dharmacentra zal het aan geen enkele student of Leraar worden toegestaan om illegale drugs te nemen, alcohol te drinken, tabak te roken of welke verstorende handeling dan ook uit te voeren die onenigheid kan veroorzaken of het geloof van mensen kan schaden. Dharmacentra zullen altijd alleen vegetarisch voedsel verschaffen.

11§2.    Als welke ingewijde persoon dan ook zijn of haar inwijdingsgeloften verbreekt, dan kan hij of zij gedurende tenminste één jaar niet in een Dharmacentrum wonen. Na één jaar kan hij of zij, onder bepaalde condities, opnieuw in een Dharmacentrum wonen, maar hij of zij kan daarna geen Dharma onderwijzen of deelnemen aan het NKT Lerarenopleidingsprogramma, zelfs als hij of zij later voor de tweede keer inwijding neemt. Tijdens de proeftijd van een jaar kan hij of zij niet deelnemen aan welk van de drie dagelijkse Studieprogramma’s van een Dharmacentrum, maar mag hij of zij (naar het oordeel van de Centrummanagers en de Residentiële Leraar) zo nu en dan als bezoeker lessen van een Centrum bijwonen. Hij of zij mag NKT-IKBU Festivals en Dharmavieringen bijwonen.

11§3.    Omdat het zwaar negatief karma is om dit te doen, zullen beoefenaars van Kadampaboeddhisme geen afbeeldingen van Boeddha’s (zoals beelden, posters of kaarten), stoepa’s, Dharmaboeken of -boekjes of audio/visuele opnamen voor hun eigen zakelijk belang en persoonlijk gewin verkopen.

11§4.    Audio en/of visuele opnamen of uitzendingen van leringen, geleide meditaties of het reciteren door NKT Leraren en studenten zullen alleen geproduceerd en in het openbaar verkocht worden (zowel binnen als buiten NKT-IKBU Dharmacentra) door Tharpa Publicaties met de goedkeuring van de Onderwijsraadvertegenwoordigers.

11§5.    Deze regel is van toepassing op leringen enzovoorts die gepresenteerd worden op websites of het internet, alsook op opnamen van muziek gebaseerd op NKT-poedja’s en poedjamelodieën.

11§6.    Deze regel is niet van toepassing op audio-opnamen die gebruikt worden voor AP, BP en LOP Correspondentie/ Thuisstudieprogramma’s. Audio-opnamen kunnen beschikbaar worden gemaakt voor studenten die de opgenomen lering of meditatie bij hebben gewoond.

11§7.    Er zijn drie voornaamste redenen voor deze regel betreffende opnamen:

 • om het gevaar van het gebruiken van Dharma voor zakelijke doeleinden te vermijden;

 • om het gevaar te vermijden dat zulke opnamen ingaan tegen de voornaamste studieprogramma’s; en

 • om de moeilijkheid van het controleren van de accuraatheid van de inhoud van de opnamen te vermijden.

11§8.    Op deze manier zullen NKT-IKBU Dharmacentra altijd als zuivere gemeenschappen in vrede en harmonie blijven.

12. De ontwikkeling van Dharmacentra

12§1.    Elk en ieder NKT-IKBU Dharmacentrum zal zijn ontwikkeling op de volgende manieren benadrukken:

 • door het aantal studenten vergroten door voor mensen te zorgen met vriendelijkheid en door goede publiciteit te maken;

 • door de kwalificaties van Dharmastudenten te vergroten zodat zij gekwalificeerde Dharmabeoefenaars en Leraren worden;

 • door het Centrum te handhaven als een zuivere, vredige en harmonieuze gemeenschap;

 • door het aantal vertakkingen van het Centrum te vergroten; en

 • door geleidelijk de vertakkingen te transformeren in onafhankelijke NKT-IKBU Dharmacentra die hun eigen status van organisatie zonder winstoogmerk en financiële status hebben en hun eigen Residentiële Leraar.

12§2.    Om de zuiverheid van de Nieuwe Kadampa Traditie te verzekeren, zullen de Onderwijsraadvertegenwoordigers optreden als de NKT-IKBU ‘morele disciplinegidsen’, in naam van de Onderwijsraad.

12§3.    Als de morele disciplinegidsen zullen de Onderwijsraadvertegenwoordigers zich concentreren op de volgende drie stappen:

(a) gewaar worden van elke overtreding van morele discipline of van deze Interne Regels die zich heeft voorgedaan, voornamelijk met betrekking tot (i) Dharmacentra, (ii) ingewijde Sangha, (iii) Residentiële Leraren en (iv) beoefenaars die in NKT-IKBU Dharmacentra wonen. Wanneer een dergelijk probleem is erkend, zouden de Onderwijsraadvertegenwoordigers:
(b) de Dharmacentra of individuen moeten vragen en aanmoedigen om te stoppen met hun ongepaste gedrag. Als zij er niet mee instemmen hun gedrag in overeenstemming hiermee te veranderen:
(c) het probleem doorgeven aan de Directeuren van de NKT-IKBU Liefdadigheidsinstelling en dan elke praktische oplossing die de Directeuren zouden kunnen vereisen uitvoeren.

13. Vergaderingen

13§1.    Elk jaar gedurende het Zomerfestival in het Verenigd Koninkrijk in het Moedercentrum van de NKT-IKBU, zullen de Residentiële Leraren en Administratieve Directeuren van elk en ieder NKT-IKBU Dharmacentrum elke inspanning aanwenden om samen te komen. Redenen voor afwezigheid zouden aan de ASD of de Secretaris gegeven moeten worden.

De Secretaris zal afzonderlijke vergaderingen organiseren voor:

 • de Onderwijsraad;

 • de Algemene, Plaatvervangende en Nationale Spirituele Directeuren; en

 • de Administratieve Directeuren van NKT-IKBU Dharmacentra.

De Onderwijsraadvertegenwoordigers zullen deze vergaderingen ook bijwonen.

13§2.    Het doel en de functie van deze vergaderingen zullen zijn om:

 • de ontwikkeling van Kadampaboeddhisme wereldwijd te verbeteren; en

 • alle obstakels tot de ontwikkeling van Kadampaboeddhisme te voorkomen.

Volgend op deze vergaderingen zullen welke aanbevelingen dan ook met betrekking tot de financiën of het bestuur van de NKT-IKBU door de Secretaris aan alle leden van het Financieel Comité worden doorgegeven.

13§4.    In naam van de Raad van Directeuren en ruim op tijd voor deze vergaderingen zal de Secretaris een jaarlijks financieel en voortgangsrapport over de ontwikkeling van de NKT-IKBU aan de leden van de Onderwijsraad en aan alle leden van het NKT-IKBU Financieel Comité sturen.

14. Dharmafestivals en -vieringen

14§1.    NKT-IKBU Festivals en Dharmavieringen kunnen in elk land worden georganiseerd. Festivals zullen worden onderwezen door de ASD of PSD zoals vastgelegd in regel 5§6 en Dharmavieringen door de NSD van het land waar de Viering wordt gehouden

14§2.    De NKT-IKBU Internationale Festivals die gehouden worden in het Verenigd Koninkrijk zullen worden georganiseerd en aangestuurd door het Verenigd Koninkrijk Festival Comité. De NKT-IKBU Internationale Festivals die worden gehouden in andere landen zullen worden georganiseerd en aangestuurd door de Tempel & KMC Ontwikkelingsdirecteur samen met het Moedercentrum van het land en de Residentiële Leraren van het land waar het Festival wordt gehouden.

14§3.    Het organiserende comité voor NKT-IKBU Nationale Festivals en Dharmavieringen zou moeten worden samengesteld uit de Administratieve Directeur en Penningmeester van een wettelijk geïncorporeerde KMC van het land waar het evenement wordt gehouden, de Administratieve Directeur van het Centrum waar het evenement wordt gehouden en de Tempel & KMC Ontwikkelingsdirecteur van de NKT-IKBU.

14§4.    In een land waar nog geen wettelijk geïncorporeerde KMC is, zou het organiserende comité voor een NKT-IKBU Nationaal Festival of Dharmaviering moeten worden samengesteld uit de Tempel & KMC Ontwikkelingsdirecteur, de Secretaris en de Residentiële Leraar van het Centrum waar het werkelijke evenement wordt gehouden.

14§5.    Volgend op elk Internationaal Festival dat gehouden wordt in het Verenigd Koninkrijk zullen de Penningmeester en Secretaris van de Liefdadigheidsinstelling onverwijld een essentieel financieel verslag sturen aan het Financieel Comité.

14§6.    Volgend op alle andere Festivals en Dharmavieringen in welk land dan ook zal de Administratieve Directeur van het Centrum waar het evenement wordt gehouden onverwijld een essentieel financieel verslag sturen aan de ASD, de Secretaris, de Tempel & KMC Ontwikkelingsdirecteur en de Penningmeester.

14§7.    De winsten van elk Festival en elke Dharmaviering zullen alleen worden gebruikt voor de ontwikkeling van het NKT-IKBU Internationaal Tempel Project; behalve dat winsten uit de jaarlijkse Internationale Festivals die gehouden worden in het Verenigd Koninkrijk indien op juiste wijze vereist ook gebruikt zouden kunnen worden voor het functioneren van de Liefdadigheidsinstelling.

14§8.    Omdat alle fondsen die worden gegenereerd via NKT-IKBU Festivals en Dharmavieringen publieke fondsen zijn en volledig opdragen aan de ontwikkeling van het NKT-IKBU Internationaal Tempel Project, zouden zij niet gebruikt moeten worden voor het maken van giften of offeranden aan individuen, inclusief de Leraren van het Festival of de Dharmaviering.

15. Het Onderwijsprogramma

15§1.    Het Onderwijsprogramma van alle NKT-IKBU Dharmacentra zal alleen bestaan uit de drie Nieuwe Kadampa Traditie Studieprogramma’s: het Algemene Programma, Basisprogramma en Lerarenopleidingsprogramma.

15§2.    Deze programma’s vormen de werkelijke kern van de NKT-IKBU en zijn dat wat de Nieuwe Kadampa Traditie onderscheidt van andere tradities.

15§3.    Het Algemene Programma (AP) Het doel van het Algemene Programma zal zijn om de basisboeddhistische zienswijze, meditatie en handeling te introduceren en diverse andere leringen en oefeningen, allemaal binnen de Mahayanaboeddhistische traditie van Atisha en Je Tsongkhapa, die de beoefenaar helpen om zijn of haar kennis van en ervaring met het boeddhisme te verdiepen. Het Programma zal gebaseerd zijn op de commentaren van Eerwaarde Geshe Kelsang Gyatso.

15§4. Het Basisprogramma (BP) Het doel van het Basisprogramma zal zijn om een systematische presentatie van bepaalde onderwerpen van het Mahayanaboeddhisme te verschaffen om beoefenaars in staat te stellen hun kennis van en ervaring met het boeddhisme te verdiepen. Het Programma zal bestaan uit de volgende vijf onderwerpen gebaseerd op Boeddha’s Soetraleringen en de overeenkomstige commentaren van Eerwaarde Geshe Kelsang Gyatso:

 1. De Stadia van het Pad naar Verlichting, gebaseerd op het commentaar Vreugdevol Pad van Geluk;

 2. Het Trainen van de Geest, gebaseerd op de commentaren Universeel Mededogen en Acht Stappen naar Geluk;

 3. De Hart Soetra, gebaseerd op het commentaar Hart van Wijsheid;

 4. Gids tot de Levenswijze van een Bodhisattva, gebaseerd op het commentaar Zinvol te Aanschouwen; en

 5. Soorten van Geestestoestanden, gebaseerd op het commentaar De Geest Begrijpen.

15§5.    Het Lerarenopleidingsprogramma (LOP) Het doel van het Lerarenopleidingsprogramma is om een uitgebreidere presentatie van bepaalde onderwerpen van het Mahayanaboeddhisme te verschaffen om beoefenaars in staat te stellen hun kennis van en ervaring met het boeddhisme te verdiepen en om opgeleid te worden tot gekwalificeerde Nieuwe Kadampa Traditie Leraren. Het Programma zal bestaan uit de volgende twaalf onderwerpen, gebaseerd op Boeddha’s Soetra- en Tantraleringen en de overeenkomstige commentaren van Eerwaarde Geshe Kelsang Gyatso:

 1. De Stadia van het Pad naar Verlichting, gebaseerd op het commentaar Vreugdevol Pad van Geluk;

 2. Het Trainen van de Geest, gebaseerd op de commentaren Universeel Mededogen en Acht Stappen naar Geluk;

 3. De Hart Soetra, gebaseerd op het commentaar Hart van Wijsheid;

 4. Gids tot de Levenswijze van een Bodhisattva, gebaseerd op het commentaar Zinvol te Aanschouwen;

 5. Soorten van Geestestoestanden, gebaseerd op het commentaar Het Begrijpen van de Geest;

 6. Gids tot de Middenweg, gebaseerd op het commentaar Oceaan van Nectar;

 7. Vajrayana Mahamoedra, gebaseerd op het commentaar Helder Licht van Gelukzaligheid;

 8. De Morele Discipline van een Bodhisattva, gebaseerd op het commentaar De Bodhisattva Gelofte;

 9. Offerande aan de Spirituele Gids, gebaseerd op de commentaren Grote Schat aan Verdiensten en Mahamoedra Tantra;

 10. Vajrayogini Tantra, gebaseerd op het commentaar Gids naar Dakiniland;

 11. Gronden en Paden van Geheime Mantra, gebaseerd op het commentaar Tantrische Gronden en Paden; en

 12. De Beoefening van Heruka Lichaamsmandala, gebaseerd op het commentaar Essentie van Vajrayana.

15§6.    Een student wordt geacht het Lerarenopleidingsprogramma te hebben voltooid als hij of zij:

 • de lessen gerelateerd aan elk van de twaalf onderwerpen heeft bijgewoond;

 • al het vereiste materiaal heeft uit het hoofd heeft geleerd;

 • geslaagd is voor de examens over alle twaalf onderwerpen en hiertoe een certificaat heeft ontvangen; en

 • de vereiste meditatieretraites heeft voltooid.

15§7.    Geen van de onderwerpen van welk van de drie Studieprogramma’s dan ook mogen veranderd worden.

16. Rituelen en retraites

16§1.    Alle NKT-IKBU Dharmacentra zullen dezelfde traditie volgen met betrekking tot rituelen, retraites, poedja’s en het geven en ontvangen van machtigingen.

16§2.    Om te voorkomen dat Dharma gebruikt wordt voor politieke doelen of wereldse verworvenheden zal geen NKT-IKBU Dharmacentrum welke traditie dan ook volgen van het erkennen van en vertrouwen op orakels of het volgen van welk systeem van waarzeggerij dan ook.

17. Status van liefdadigheidsinstelling van NKT Dharmacentra

17§1.    Zo snel als praktisch mogelijk is, zullen alle NKT-IKBU Dharmacentra door de overheid geregistreerde liefdadigheidsinstellingen worden (of overeenkomstige organisaties zonder winstoogmerk) behorend aan en opgedragen aan het welzijn van het algemeen publiek. Totdat een vertakkingscentrum zichzelf incorporeert als een onafhankelijke liefdadigheidsinstelling, zal het een deel van zijn moedercentrum blijven, zowel wettelijk als financieel.

17§2.    Als Stichter van elk NKT-IKBU Dharmacentrum zal altijd simpelweg de rechtmatig gekozen ASD van de NKT-IKBU, die dienst deed toen het Centrum werd gecreëerd, geregistreerd worden en nooit een bij naam genoemde individuele persoon.

17§3.    Op een manier die in overeenstemming is met de vereisten van de wetten van zijn land zal elk NKT-IKBU Dharmacentrum in zijn constitutie verklaren dat het specifieke doel waarvoor het Centrum is opgericht de promotie is van het Boeddhistische Geloof onder de spirituele leiding van de rechtmatig gekozen ASD van de NKT-IKBU, voornamelijk door de activiteiten van onderwijs, studie, oefening en het in acht nemen van morele discipline, allemaal binnen de Mahayanaboeddhistische traditie van Atisha en Je Tsongkhapa, zoals onderwezen door Eerwaarde Geshe Kelsang Gyatso, de Stichter van de NKT-IKBU, door de voortdurende implementatie van de drie Nieuwe Kadampa Traditie Studieprogramma’s: het Algemene Programma, Basisprogramma en Lerarenopleidingsprogramma. Deze NKT-IKBU Centrumconstituties zullen ook de definitie van de drie NKT Studieprogramma’s bevatten, zoals hierboven vastgelegd in regel 15.
 
17§4.    Het besluit om vrijwillig welk NKT-IKBU Dharmacentrum dan ook op te heffen, kan alleen worden genomen met de schriftelijke toestemming van de Directeuren van de NKT Liefdadigheidsinstelling, die handelen met de steun van de Onderwijsraadvertegenwoordigers.

17§5.    Als welk NKT-IKBU Dharmacentrum dan ook wordt ontbonden of opgeheven om welke reden dan ook, dan zullen na het betalen van of het adequaat afwikkelen van de schulden en verplichtingen van het Centrum de overgebleven bezittingen van het Centrum worden verdeeld over één of meer dan één ander Lidcentrum van de NKT-IKBU in hetzelfde land. De Leden van het sluitende Centrum zullen het ontvangende Centrum/ de ontvangende Centra kiezen, in consultatie met de ASD.

18. Bezittingen van NKT Dharmacentra

18§1.    Omdat het doel van het openen van NKT-IKBU Dharmacentra is om NKT Kadampaboeddhisme te verspreiden, zullen alle bezittingen van deze Dharmacentra alleen voor dit doel gebruikt worden. De jaarlijkse winsten die door elk plaatselijk NKT-IKBU Dharmacentrum gemaakt worden, zullen worden gebruikt voor de ontwikkeling van dat Centrum, inclusief voor verbeteringen van de accommodatie enzovoort en om het even welke overige winst zal worden gedoneerd aan de bankrekening van het NKT-IKBU Internationaal Tempel Project van hun respectievelijke land.

18§2.    Aan het eind van het financiële jaar zal elk plaatselijk NKT-IKBU Dharmacentrum een kopie van hun jaarlijkse financiële verslag naar hun NSD, naar de Secretaris en naar de Tempel & KMC Ontwikkelingsdirecteur sturen.

18§3.    De Directeuren van de NKT Liefdadigheidsinstelling tezamen met de Onderwijsraadvertegenwoordigers zullen de bevoegdheid hebben om misbruik van de bezittingen van welk NKT-IKBU Dharmacentrum dan ook te voorkomen.

18§4.    Jaarlijkse winsten die gemaakt worden door KMC’s, internationale Retraitecentra, Tharpa Publicaties, Hotel Kadampa’s en Kadampabedrijven in elk land wereldwijd moeten worden gedoneerd aan de bankrekening van een NKT-IKBU Internationaal Tempel Project.

18§5.    Aan het eind van elk financieel jaar zal de Administratieve Directeur van elke KMC en elk internationaal Retraitecentrum, de Financiële Directeur van elke Tharpa Publicaties en de Manager van elk Hotel Kadampa en Kadampabedrijf een gedetailleerd verslag sturen naar de Secretaris, de Tempel & KMC Ontwikkelingsdirecteur en de Penningmeester.

18§6.    Alle fondsen op de bankrekeningen van het NKT-IKBU Internationaal Tempel Project wereldwijd moeten alleen gebruikt worden voor het NKT-IKBU Internationaal Tempel Project en kunnen niet worden gebruikt door individuele Dharmacentra of voor welk ander doel dan ook.

18§7.    Tenzij het wordt goedgekeurd door de Directeuren van de NKT Liefdadigheidsinstelling en de Onderwijsraadvertegenwoordigers, zal geen NKT-IKBU Dharmacentrum, Leraar of student geld inzamelen in NKT-IKBU Dharmacentra voor de ontwikkeling van niet-NKT-IKBU organisaties of projecten of voor niet-NKT-IKBU private individuen.

18§8.    Geen NKT-IKBU Spirituele Directeur of functionaris van de Liefdadigheidsinstelling en geen Residentiële Leraar of manager zal de naam, bezittingen of activiteiten van welk NKT-IKBU Dharmacentrum dan ook, of de positie die aan hen is gegeven door de NKT-IKBU gebruiken, ofwel direct ofwel indirect, voor hun persoonlijke materiële voordeel.

19. De inachtneming van de Interne Regels

19§1.    De inachtneming van deze Interne Regels zal gecontroleerd worden door alle leden van de Onderwijsraad, die verantwoordelijkheid zullen nemen voor het doorgeven van welke niet-inachtneming dan ook aan de ASD en de Onderwijsraadvertegenwoordigers

19§2.    Voor het doel van het controleren van de inachtneming van de Interne Regels in het algemeen zullen de ASD, PSD en de Onderwijsraadvertegenwoordigers elke zes maanden een speciale vergadering beleggen.

19§3.    Deze Interne Regels zullen alleen worden veranderd op basis van unaniem besluit, schriftelijk genomen en bevestigd door individuele handtekeningen op papier van elke Directeur van de Liefdadigheidsinstelling, elk van de vier belangrijkste uitvoerende functionarissen en elk en ieder lid van de Onderwijsraad, waarbij zij handelen in naam van hun Centrum.

© Nieuwe Kadampa Traditie –
Internationale Kadampa Boeddhistische Unie,
2001, 2003, 2005, 2007, 2008, 2009