Laster: De NKT beoefent de persoonlijkheidscultus van Geshe Kelsang Gyatso

Waarheid: Het is interessant dat niemand ooit de volgelingen van de dalai lama van betrokkenheid bij een persoonlijkheidscultus beschuldigt, hoewel hij veel meer eerbied en bewondering ontvangt dan Geshe Kelsang en niets doet om het te stoppen. Men zou in feite kunnen stellen dat hij het de afgelopen twintig jaar heeft geëxploiteerd.

In een van de meest recente films over hem, De waakzame blik, zegt de dalai lama dat veel Tibetanen zullen sterven als hij dat doet, en dat sommige zelfs zelfmoord zullen plegen. Het zou ondenkbaar zijn dat Geshe Kelsang op deze manier zou praten.

Het nieuwste boek van Robert Thurman over de Dalai Lama, Waarom de dalai lama ertoe doet, is een buitengewoon voorbeeld van de afgoderij die de dalai lama oproept, met inbegrip van een foto van hem als 1000-armige Avalokiteshvara.

Aan de andere kant heeft Geshe Kelsang zichzelf nooit gepromoot als een persoonlijkheid - hij is erg nederig en vol zelfspot en schrijft al het succes van de NKT toe aan zijn Spirituele Gids Trijang Rinpoche en aan de zegeningen van Je Tsongkhapa. Hij praat bijna nooit over zichzelf.

Bijvoorbeeld in een lering voorafgaand aan een Je Tsongkhapamachtiging in 1995 zei Geshe Kelsang:

"We kunnen denken: Hoe is het mogelijk dat een dwaze man als ikzelf vijftien Dharmaboeken kan schrijven? Deze zijn heel anders dan andere boeken. De NKT-boeken die wij gebruiken als ons onderwerp van studie en beoefening zijn niet zomaar een verzameling lezingen. Zij zijn compleet met kerntekst, commentaar en samenvatting, volmaakt gemaakt als een Dharmageschrift. Hoe kan een dwaze man als ikzelf dergelijke boeken schrijven? Ik kan zeggen dat omdat Je Tsongkhapa's leringen zo diepgaand, kostbaar en helder zijn dit Geshe Kelsang de gelegenheid geeft om deze boeken te schrijven. Al de verklaringen van NKT-Dharmaboeken komen voort uit Je Tsongkhapa's leringen. Omdat deze leringen zo speciaal zijn, heeft zelfs een nederige beoefenaar en dwaze man als ikzelf de gelegenheid zulke mooie boeken te presenteren. Hieruit alleen kunnen we de uitstekende kwaliteiten van Je Tsongkhapa begrijpen."

In de NKT wordt altijd verwezen naar Boeddha Shakyamoeni als de stichter van het boeddhisme en hij is de uiteindelijke autoriteit.

Ook heeft Geshe Kelsang die terugtreedt in augustus 2009 een systeem van democratische opvolging ingevoerd met een gekozen nieuwe Algemene Spirituele Directeur (die gedurende vier jaar deze functie vervult voordat een volgende persoon wordt gekozen) (Zie Interne Regels 5.7 en 5.8). De volgende gekozen ASD is Gen-la Kelsang Khyenrab.