Laster: De NKT bidt voor de dood van haar vijanden

Waarheid: Dit is niet waar. Het zou een anathema voor elke boeddhist zijn om te bidden dat een levend wezen geschaad wordt. Boeddha onderwees dat alle levende wezens onze aardige moeders zijn en dat de enige vijanden van levende wezens onze misleidingen (negatieve geestestoestanden zoals boosheid, hebzucht en onwetendheid) zijn.

Terwijl het waar is dat organisaties als de FPMT en andere boeddhistische groepen, loyaal aan de zienswijze van de dalai lama dat de NKT een geldmakende sekte enzovoort is, leugens en verkeerde informatie over ons hebben verspreid, zouden we door onze misleidingen verslagen zijn als we toestaan dat dit een boos antwoord oproept en dus hebben we consistent geprobeerd zonder vijandigheid en geweld te reageren. Alles wat we willen doen is onszelf verklaren, daarom hebben we deze site opgezet; evenals anderen helpen vrede, geluk en een zinvol leven te vinden door middel van Boeddha’s leringen.

Eén FPMT student beweerde op een Amazon boeddhistische discussiegroep dat NKT-studenten bidden voor de dood van de dalai lama of FPMT-leraren zoals Thubten Gonpo, die een van de voornaamste tegenstanders van de NKT was.

Dit is waanzinnige, paranoïde roddel. Als u welke van Geshe Kelsang's boeken dan ook leest, zoals Transformeer je Leven en Universeel Mededogen, zult u zien dat trainen in mededogen onmisbaar is voor Kadampaboeddhisten omdat het het voornaamste pad naar verlichting is. Het zou tegenstrijdig zijn om mededogen te onderwijzen en erin te trainen maar in het geheim te bidden voor de dood van iemand.

Namkhai Norbu, nog een van onze grootste tegenstanders, heeft ook beweerd dat we slechte gezondheid en rampen veroorzaken voor een ieder die zich in onze aanwezig bevindt en hij geeft zijn studenten en anderen beschermende koorden om ons af te weren. Dit is onzinnig en beschamend gedrag en verbazingwekkend sjamanistisch voor een zogenaamde boeddhistische leraar.

U kunt zoeken maar we denken dat u geen enkel bewijs waar dan ook kunt vinden dat de NKT zich heeft ingelaten met vijandig of gewelddadig gedrag. Als u een NKT Centrum bezoekt, zult u zien dat de individuen trainen in liefde, mededogen en wijsheid, en dat de boeddhistische gebeden die we reciteren opgedragen zijn aan vrede in de harten van levende wezens en in de wereld.

Moge iedereen gelukkig zijn
Moge iedereen vrij zijn van leed
Moge niemand ooit gescheiden worden van zijn geluk
Moge iedereen gelijkmoedigheid hebben, vrij van haat en gehechtheid