Laster: De NKT dreigt met hellerijken voor diegenen die niet gehoorzamen

Waarheid: Dit is niet waar. De NKT heeft geen vermogen, laat staan de wens, om mensen naar de hel te sturen. Ook geeft de NKT geen orders die gehoorzaamd moeten worden – Geshe Kelsang heeft altijd gezegd dat mensen vrijheid hebben.

Boeddha heeft onderwezen dat de hel een rijk is dat verschijnt aan de negatiefste en destructiefste geestestoestanden. Hij wordt gecreëerd door onze eigen misleidingen en negatieve handelingen, niet door een andere persoon of een organisatie. De Kadampa-leringen maken ook duidelijk onderscheid tussen deugdzame spijt van schadelijke handelingen (wat gezond is en gecultiveerd moet worden) en schuld (wat een misleiding is en opgegeven moet worden).