Laster: De NKT evangeliseert en promoot zichzelf agressief

Waarheid: De NKT probeert mensen niet te bekeren en vele mensen die de lezingen bijwonen worden geen boeddhist. Kadampa Centra adverteren hun lezingen voornamelijk door middel van posters, vermelding in kranten en websites van de Centra. De motivatie is om mensen de gelegenheid te bieden om Boeddha's leringen te bestuderen en te beoefenen om hen te helpen hun wijsheid te ontwikkelen, een goed hart te cultiveren en een vredige geestestoestand te handhaven.

Boeddha zelf reisde van plaats naar plaats om boeddhistische lezingen te geven. Er is geen wet die zegt dat boeddhistische Centra niet mogen groeien.

Elke religieuze traditie die enig succes heeft zou kunnen worden beschreven als zelf-promotend – bijvoorbeeld judaïsme, katholicisme, islam, de dalai lama's lezingen, enzovoort. Ons Algemeen Programma (beginnersprogramma) is ons grootste programma en het heeft een grote doorstroom, wat verwacht kan worden omdat wij als boeddhisten geloven dat verschillende mensen verschillend karma hebben en verschillende spirituele paden te bewandelen hebben. Deze houding is niet het kenmerk van een “missionaire drijfveer” (definitie van evangelistisch).

De meerderheid van mensen die onze lessen wereldwijd bijwoont is geen boeddhist; zij wonen de lessen bij om te leren mediteren om mentale vrede te vinden. Sommigen worden geïnteresseerd in boeddhisme en sluiten zich aan bij een studieprogramma, maar velen doen dit niet en er is geen agenda om mensen te dwingen zich bij deze programma's aan te sluiten.

Een reden waarom we flink gegroeid zijn, is omdat we geen religie met politiek vermengen en een andere is omdat Geshe Kelsang in veel landen veel goede leraren geïnspireerd en opgeleid heeft om les te geven in hun eigen taal en in overeenstemming met hun eigen cultuur. Een andere is omdat Kadampa boeddhisme praktisch geschikt is voor beoefenaars van de moderne tijd en benadrukt hoe Boeddha's leringen te vermengen met normaal dagelijks leven. Wij geloven ook dat onze groei kan worden toegeschreven aan de zegeningen van de Dharmabeschermer van Je Tsongkhapa's traditie, de Wijsheidsboeddha Dorje Shoegden.