Laster: De NKT heeft geen foto's van de dalai lama in haar Centra

Waarheid: Dit is waar, maar daar is niets mis mee. Wij hebben geen afbeeldingen van de dalai lama op onze altaren, omdat we geen Tibetaanse Boeddhisten zijn en de dalai lama onze spirituele leider niet is. Wij hebben ook geen afbeeldingen van hem in onze aankomsthallen enzovoort, omdat hij onze politieke leider niet is.

Hoe deze situatie tot stand kwam werd verklaard door Geshe Kelsang in 1997 toen hem gevraagd werd waarom de afbeelding van de dalai lama verwijderd was uit Manjoeshri Centrum:

Lama Yeshe was de algemeen spiritueel directeur van Manjoeshri Centrum, terwijl ik de verantwoordelijkheid had om de dagelijkse programma's te organiseren. Wij waren beide erg gelukkig om een afbeelding van ZH de Dalai Lama op het altaar te hebben, omdat we erop hoopten dat de mensen van Manjoeshri en ZH de Dalai Lama een goede spirituele connectie en relatie zouden ontwikkelen. Veel keer hebben we de dalai lama uitgenodigd naar Manjoeshri Centrum te komen, hoewel we beide wisten, zelfs toen, dat hij de beoefening van Dorje Shoegden had verworpen. We namen aan dat het niet zijn werkelijke intentie was, omdat we het moeilijk te geloven vonden dat hij werkelijk de beoefening van Dorje Shoegden wilde vernietigen.

Dus gedurende een lange tijd gingen we door met het beoefenen van Dorje Shoegden en geloof te houden in de dalai lama. Dan later verslechterde de situatie, omdat hij zijn verbod op Dorje Shoegdenverering intensiveerde. Ik hoorde dat hij in het openbaar had gezegd dat degenen die Dorje Shoegden beoefenen zijn vriend niet kunnen zijn. Toen veranderde mijn geest langzaam, met name toen we kritiek ontvingen van mensen die zeiden dat Manjoeshri Centrum zijn goeroetoewijding aan de dalai lama had verbroken vanwege onze voortdurende beoefening van Dorje Shoegden. Omdat zijn afbeelding zich op ons altaar bevond, geloofden mensen dat hij onze Kerngoeroe was – aan de andere kant, omdat we Dorje Shoegden beoefenden dachten mensen dat we tegen de dalai lama waren. Vanwege deze tegenstelling ontvingen we veel kritiek. Om deze tegenstelling op te lossen en te tonen dat de dalai lama onze Kerngoeroe niet is hebben we zijn afbeeldingen verwijderd. Dit is hoe we er toe kwamen om de afbeeldingen van ZH de Dalai Lama te verwijderen.