Laster: De NKT heeft geen overleveringslijn na Geshe Kelsang

Waarheid: Dit is niet waar. Deze bewering komt voort uit het vergelijken van de NKT-IKBU (Nieuwe Kadampa Traditie – Internationale Kadampa Boeddhistische Unie) met de Tibetaans boeddhistische traditie, met een gevoel dat zij op dezelfde manier zouden moeten functioneren; maar dit hoeft niet het geval te zijn.

De NKT gelooft dat een Leraar zou moeten worden beoordeeld op basis van zijn of haar eigen gekwalificeerde leringen en voorbeeld, niet op basis van zijn of haar reïncarnatielijn of titels.

NKT-tegenstanders hebben beweerd dat na het terugtreden van Geshe Kelsang in 2009 de Algemene Spirituele Directeur van de NKT geen Geshe, Lama of Rinpoche zal zijn en dat er daarom in de toekomst geen overleveringslijn voor de NKT zal zijn. Echter, de levende overleveringslijn van welke boeddhistische traditie dan ook heeft altijd bestaan in de harten van haar beoefenaars in de vorm van realisaties. Deze kan niet op papier of in titels zoals ‘Geshe’, ‘Lama’, of ‘Rinpoche’ bestaan. Deze titels zouden gegeven moeten worden ofwel uit respect voor het voorbeeld dat een dergelijke beoefenaar geeft of als een kwalificatie (in het geval van ‘Geshe’) voor een bepaalde academische studie.

De overleveringslijn van de NKT-IKBU wordt als volgt gehandhaafd: De essentie van Je Tsongkhapa’s leringen over het pad naar de verlichting zijn overgedragen aan Geshe Kelsang’s discipelen, zowel in mondelinge als in geschreven vorm. Deze instructies bevatten alles wat nodig is om verlichting te bereiken. NKT-IKBU beoefenaars hebben daarom de overleveringslijn van al Boeddha’s leringen ontvangen en door hun eigen oprechte studie en beoefening kunnen zij een overleveringslijnhouder worden.

In vroegere tijden waren titels en papieren kwalificaties niet nodig voor oprechte spirituele Leraren en discipelen. Atisha werd bijvoorbeeld niet ‘Zijne Heiligheid’ of ‘Rinpoche’ of ‘Geshe’ genoemd. Zelfs studenten van deze grote Meester die ‘Geshe’ (wat ‘spirituele vriend’ betekent) werden genoemd, zoals Geshe Potowa, Geshe Langri Tangpa en Geshe Sharawa zouden de Geshegraad niet hebben herkend die doorgaat voor een kwalificatie om les te geven in de Tibetaanse Gelugpa traditie vandaag de dag. Zij lieten zich niet in met een dergelijke formele studie – zij luisterden simpelweg naar de instructies van hun Spirituele Gids en door deze met een zuivere motivatie in praktijk te brengen, ontwikkelden zij echte realisaties. Vervolgens droegen zij de overleveringslijn van de instructies over op hun studenten.

Veel grote overleveringslijnleraren van Je Tsongkhapa’s traditie hebben nooit een Geshegraad behaald, maar zij waren serieuze, wijze en gerealiseerde Leraren. Zoals Gyalwa Ensapa, een overleveringslijnhouder van Je Tsongkhapa’s traditie, heeft gezegd in één van zijn vele liederen:

Mijn enige goede kwaliteiten zijn dat ik eerst eenpuntige verzoeken heb gemaakt tot mijn Spirituele Gids, dat ik vervolgens mijn sadhana’s heb beoefend zodra ik deze ontving en dat ik tenslotte verlichting heb bereikt in drie jaar en drie maanden.

Het is zo dat de NKT-IKBU drie studieprogramma’s heeft, waarvan vooral het Lerarenopleidingsprogramma zeer intens is, omdat dit bestaat uit vele jaren van studie, examens en meditatieretraites. Anders dan de Geshegraad wordt het niet beïnvloed door politiek. (Om bijvoorbeeld te studeren in de Gelugpa kloosters die tegenwoordig onder de controle van de 14e dalai lama staan, is het noodzakelijk om een document te hebben getekend waarin de beoefening van Dorje Shoegden wordt afgezworen, een politieke kwalificatie opgelegd door de Tibetaanse Regering in Ballingschap).

Hoewel het veel diepgaande filosofische onderwerpen bevat, zoals Lorig (de aard van functies van de geest) en diepgaande wijsheidsleringen over de middenweg, is het NKT-Lerarenopleidingprogramma ook erg praktisch met een uitgebreide studie van Lamrim (stadia van het pad) en Lojong (trainen van de geest). Het is ook meditatief, georiënteerd op de levenswijze van een Yogi met onderwerpen zoals het trainen in meditatieve concentratie en Mahamoedra. Dit is anders dan de Geshegraad die de nadruk legt op filosofische studies in plaats van praktische en meditatieve studies. Om het Lerarenopleidingsprogramma te voltooien is grote toewijding en vele jaren van oprechte oefening nodig. De uiteindelijke kwalificaties voor elke NKT-IKBU Leraar om naar te streven worden verklaard in de elf omkeringen.

Net zoals de NKT-IKBU niet hoeft te vertrouwen op traditionele Geshe-training, zo hoeft de NKT-IKBU ook niet te vertrouwen op gereïncarneerde Leraren of ‘Toelkoe’s’ ten behoeve van de overleveringslijn want het is niet nodig. Triest genoeg zijn er veel voorbeelden in de Tibetaanse traditie van hoe het Toelkoe-systeem is misbruikt voor macht, rijkdom en reputatie. Omdat fouten en wereldse motivaties gewoon zijn in deze gedegenereerde tijden is het niet wijs om op een dergelijk systeem te vertrouwen. Een Leraar zou beoordeeld moeten worden op basis van zijn of haar eigen leringen en voorbeeld en niet op basis van zijn of haar overleveringlijn of titels.

De zuiverheid en authenticiteit van de traditie is de verantwoordelijkheid van de Onderwijsraad van de NKT-IKBU, die bestaat uit de Residentiële Leraren van alle NKT-IKBU Centra, behalve de Algemene Spirituele Directeur. Dit systeem is democratisch en beschermt de NKT-IKBU tegen het in een verkeerde richting gestuurd tev worden door om het even welke NKT-IKBU Algemene Spirituele Directeur die een gedegenereerde motivatie ontwikkelt. Meer informatie over de functie van de Onderwijsraad kan worden gevonden in de NKT-IKBU Interne Regels.

Dus, door de ononderbroken overdracht te hebben ontvangen van de authentieke, spirituele leringen van Je Tsongkhapa’s traditie van Geshe Kelsang, na geautoriseerd te zijn om deze over te dragen door de NKT-IKBU en door te vertrouwen op Boeddha Shakyamoeni, hebben de Leraren van de NKT-IKBU de autoriteit en de zegeningen om deze kostbare, heilige leringen over te dragen gedurende ontelbare, komende generaties.