Laster: De NKT heeft overheidsgeld gebruikt om zichzelf te financieren

Waarheid: De NKT is nooit betrokken geweest bij bijstandsfraude. In het midden van de jaren negentig werden zulke beschuldigingen geuit, maar een onderzoek door de regering heeft geconcludeerd dat deze niet waar waren en de NKT werd vrijgepleit (helaas niet voordat de kranten de Guardian en de Independent op een onverantwoordelijke wijze deze beschuldigingen hadden gepubliceerd zonder deze eerst bij de lokale uitkerings- of huursubsidie-instanties te verifiëren).

Het is waar dat sommige Kadampa Centra in Engeland huurinkomen hebben ontvangen van bewoners die huursubsidie krijgen, omdat zij kunnen aantonen dat zij werkloos zijn of een laag inkomen hebben. Het gebruik van huursubsidie om de huur te betalen is volledig wettelijk. Als plaatsen waar mensen wonen, is het Kadampa Centra wettelijk toegestaan een dergelijk inkomen van de bewoners te ontvangen.

De NKT is ook verantwoordelijk voor het creëren van honderden banen op het gebied van lesgeven, administratie, opleiding, IT, kunst en vormgeving, Tharpa Publicaties, dienstverlening zoals World Peace Hotels en Cafes, enzovoort. Sommige van deze banen zijn naar mensen gegaan die anders misschien een werkloosheidsuitkering hadden aangevraagd.