Laster: De NKT heeft veel seksuele schandalen en doofpotaffaires

Waarheid: Anders dan veel religieuze leiders, zelfs binnen het Tibetaans boeddhisme, heeft Geshe Kelsang zelf nooit welke beschuldigingen van ongepastheid met betrekking tot zijn morele gedrag dan ook tegen hem geuit gekregen en heeft hij altijd nederig geleefd, in één kamer in Manjoeshri Centrum, terwijl hij vrijwillig werkte, zijn geld weggaf en nooit zijn macht of autoriteit misbruikte. Helaas zijn de studenten van hem niet altijd zo onberispelijk gebleken, hoewel de overgrote meerderheid van de 700 monniken en nonnen in de NKT wel een goede morele discipline handhaven.

Ondanks een aantal breed uitgemeten gevallen van wangedrag, en in tegenstelling tot wat op diverse forums geplaatst is, wordt niets in de doofpot gestopt. Zodra er een geval van wangedrag aan het licht kwam en er voldoende bewijs was, is er altijd actie ondernomen om diegenen die hun verplichtingen overtraden uit hun verantwoordelijkheden te ontheffen in overeenstemming met de inwijdingsgelofte van het celibaat en de Interne Regels 7, 8§3, 11§2, 12§3.

Elke ingewijde persoon heeft de verantwoordelijkheid voor zijn of haar eigen geloften, maar de NKT probeert hen ook te helpen door de Interne Regels aan te scherpen en door veiligheidmaatregelen in Dharmacentra te nemen om de mogelijkheid dat ongepast gedrag zich in de toekomst voordoet te verminderen.

Het opgeven van de inwijding is niet alleen een NKT-kwestie, het is een grote kwestie die welke traditie met een ingewijde gemeenschap dan ook lastig valt. Het opgeven van de inwijding is een universeel verschijnsel en er zijn veel bekende Westerse boeddhisten die hun inwijding hebben opgegeven – Stephen Batchelor, Robert Thurman, enzovoort. Er is triest genoeg een natuurlijk verval in welke ingewijde gemeenschap dan ook die voortkomt uit de moeilijkheid om vandaag de dag morele discipline te houden en verlangende gehechtheid te vermijden.

De aantallen die gegeven worden door de NKT Secretaris tonen aan dat er in 2006 en 2007 niet meer mensen hun inwijding opgaven dan in 2005 en eerdere jaren. Er zijn ongeveer 700 ingewijde monniken en nonnen per juni 2008. In de laatste twee jaar zijn er echter een paar zeer breed uitgemeten gevallen van ongepaste seksuele relaties op senior niveau binnen de NKT geweest en deze zijn daaropvolgend notoir geworden op het internet door middel van diverse boeddhistische praatforums. Als een gevolg hiervan is er schade aangebracht aan het geloof van beoefenaars en het vertrouwen in individuen en in de traditie.

Om oneerlijkheid en doofpotaffaires te vermijden, moedigen de Interne Regels leden aan om zich uit te spreken. Interne Regel 7§3, Verwijdering van een Algemene, Plaatsvervangende of Nationale Spirituele Directeur, geeft functionarissen en leden de bevoegdheid om hem of haar te verwijderen als zij hun inwijdingsgeloften (etc.) breken:

Als de functionarissen of Leden van de Liefdadigheidsinstelling deze regels 7§1 en 7§2 negeren, met name als zij op welk moment dan ook begrijpen dat een Algemene of Plaatsvervangende Spirituele Directeur om het even welk van de bovenstaande ongepaste handelingen heeft uitgevoerd, dan zal het in het openbaar erkend worden dat de NKT-IKBU spiritueel onzuiver is. Daarom moeten de functionarissen en Leden van de Liefdadigheidsinstelling om de NKT-IKBU gemeenschap te beschermen tegen een dergelijke onzuiverheid inspanning aanwenden om deze twee regels na te leven.

In overeenstemming met de inwijdingsgelofte van het celibaat en de Interne Regels wordt elke ingewijde persoon die zich inlaat met seksueel gedrag gevraagd zijn of haar positie te verlaten. Er is niemand die welke positie met autoriteit dan ook behoudt. Monniken en nonnen die hun inwijding hebben opgegeven zouden kunnen terugkeren naar NKT Centra, maar zij kunnen nooit opnieuw Kadampaboeddhisme onderwijzen. Zie de Interne Regel 11§2.

Bovendien vermindert falend moreel gedrag de geldigheid van Boeddha’s leringen niet. In overeenstemming met de Bodhisattvagelofte hebben we mededogen nodig voor diegenen die betrokken zijn en zouden we hen niet moeten veroordelen. We kunnen echter hun handeling verwerpen als ongepast.

In tegenstelling tot wat is geplaatst op diverse forums wordt niets in de doofpot gestopt – zodra een geval van misbruik aan het licht kwam en er voldoende bewijs was, is er altijd actie ondernomen om diegenen die hun verplichtingen overtraden uit hun verantwoordelijkheden te ontheffen. Sommigen zijn vrijwillig vertrokken en hebben spijt betuigd voor het schaden van het geloof van anderen. Niemand doet anderen lijden met kwade opzet; we kunnen allemaal slachtoffer worden van menselijke zwakheden.

We hebben natuurlijk nooit beweerd dat we volmaakt zijn, omdat we dit niet zijn. Maar we proberen te leren van deze incidenten en te voorkomen dat welk ongepast gedrag dan ook in de toekomst zal plaatsvinden. Een van de functies van de Interne Regels is om een ‘morele discipline gids’ te zijn en om te verklaren wat te doen in dergelijke situaties. De regels zijn op iedereen in de organisatie van toepassing: de Algemene Spirituele Directeur (7§1), de Plaatsvervangende Spirituele Directeur (7§2), de Nationale Spirituele Directeur (7§4), Residentiële Leraren (8§3) en Administratieve Directeuren van NKT Dharmacentra, evenals bewoners en studenten (11§1); iedereen is verantwoordelijk voor zijn of haar handelingen.

De NKT is een relatief jonge organisatie – leraren, monniken en nonnen, zelfs langdurige beoefenaars, die hun geloften breken, is niet alleen een probleem van de NKT; elke boeddhistische traditie heeft zijn eigen seksuele schandalen, omdat menselijke wezens onvolmaakt zijn. In de Tibetaanse traditie zijn beroemde en vereerde Lama’s in het openbaar beschuldigd van seksueel misbruik. Zelfs Boeddha moest dit probleem onder ogen zien met sommige van zijn monniken. De reden waarom er zoveel geloften zijn voor een volledig ingewijde monnik of non is omdat toen Boeddha een gelofte maakte, monniken een manier vonden om de gelofte te omzeilen om seksueel wangedrag te begaan, dus moest Boeddha nog een gelofte invoeren om die mogelijkheid te dichten. We proberen nu hetzelfde te doen met onze eigen Interne Regels maar het zal ongetwijfeld tijd kosten.