Laster: De NKT-inwijding is niet geldig

Waarheid: Omdat het systeem van inwijding in de NKT de leringen over inwijding van Boeddha Shakyamoeni volgt zoals geïnterpreteerd door Geshe Potowa (1031-1106) en omdat dit de essentiële betekenis van de hele inwijding omvat, is deze volkomen geldig.

Het is belangrijk de essentiële betekenis van de inwijding te begrijpen voordat men oordeelt of de NKT-inwijding geldig is of niet. Alleen het feit dat ze verschilt van de Tibetaanse traditie maakt haar niet ongeldig.

Op het huidige moment heeft de NKT-IKBU wereldwijd ongeveer 700 ingewijde mensen. De manier van het verlenen van inwijding werd ontworpen door Geshe Kelsang waarbij hij de oude Kadampatraditie volgde. Het is erg simpel en erg praktisch.

De definitie van inwijdingsgelofte is een speciale morele discipline gemotiveerd door onthechting en ontvangen door middel van een rituele oefening gegeven door een Inwijdingsvoorschrijver. Dit is waar voor alle tradities van inwijding in het boeddhisme. Het aspect van de inwijding zou in overeenstemming met de conventies van de samenleving kunnen veranderen maar zo lang als de essentiële betekenis van inwijding gehandhaafd blijft, is deze volkomen geldig.

De werkelijke betekenis van inwijding is het ontwikkelen van de geestestoestand van onthechting (het verlangen naar bevrijding van het lijden van samsara) en vervolgens het beoefenen van de werkelijke methode om bevrijding te bereiken, wat 'de drie hogere trainingen' wordt genoemd – de oefeningen van hogere morele discipline, hogere concentratie en hogere wijsheid, totdat bevrijding of nirvana wordt bereikt.

Traditioneel volgt Tibetaans boeddhisme de Vinaya Soetra die voortkomt uit de Hinayanatraditie. In het systeem van Tibetaans boeddhisme wordt het niveau van inwijding bepaald door het aantal geloften. Iemand is een volledig ingewijde monnik als zij 253 geloften erop nahouden, of een volledig ingewijde non als zij 364 geloften erop nahouden. (Er is niet langer welke traditie dan ook van volledige inwijding voor vrouwen in de Tibetaans traditie en dus zijn Tibetaans boeddhistische nonnen secundair ten opzichte van monniken.)

De NKT-inwijding volgt de traditie van inwijding zoals verklaard door Geshe Potowa en andere Kadampa Geshe's. Volgens dit systeem bepaalt het niveau van onthechting het niveau van inwijding, niet hoeveel geloften je erop nahoudt. In de NKT-inwijding wordt een monnik of non 'volledig ingewijd' (Gelong of Bhikshoe (monnik), Gelongma of Bhikshoeni (non)) door de tien geloften van inwijding erop na te houden en de realisatie van onthechting te hebben ontwikkeld, dat wil zeggen het spontane verlangen naar bevrijding te hebben ontwikkeld in die mate dat het altijd in de geest aanwezig is, dag en nacht.

De essentie van de tien inwijdingsgeloften van een Kadampamonnik of -non is de condensatie van alle geloften van een volledig ingewijde monnik of non die zijn opgenomen in de Vinaya Soetra. De tien inwijdingsgeloften zijn gehaald uit een andere lering van Boeddha, een Mahayana Soetra genaamd De Perfectie van Wijsheid Soetra. De geloften zijn erg praktisch, gaan goed samen met de normen van de Westerse samenleving en kunnen gemakkelijk in dagelijkse spirituele oefening worden geïntegreerd. Bovendien zijn monniken en nonnen gelijk, er is geen discriminatie van nonnen.

Voor meer informatie over inwijding in de Nieuwe Kadampa Traditie zie alstublieft de volgende twee artikelen die de aard en functie van de NKT-inwijding en de authenticiteit van de overleveringslijn ervan verklaren. U zult de lijst van alle 253 geloften van een volledig ingewijde monnik vinden en zien waarom zij niet in tegenspraak zijn met de tien geloften die worden genomen en gehouden door een monnik of non in de Nieuwe Kadampa Traditie.

Diegenen die de NKT-inwijding in diskrediet brengen beantwoorden Deel Een

Diegenen die de NKT-inwijding in diskrediet brengen beantwoorden Deel Twee