Laster: De NKT heeft zich van de dalai lama afgesplitst

Waarheid: Sommige mensen zeggen dat de NKT zich heeft afgesplitst van de dalai lama, maar de dalai lama is de politieke leider van de Tibetanen in ballingschap en niet het hoofd van welke van de vier scholen van Tibetaans boeddhisme dan ook noch van het Mahayanaboeddhisme over het algemeen, dus is er niets om van af te splitsen. Hoewel hij beschouwd wordt als de belichaming van religie en politiek als een God-Koning door vele van huis uit Tibetaanse mensen, is hij niet de spirituele leider van alle Tibetanen, noch van alle Mahayanaboeddhisten, noch van de NKT.

Ook is een essentiële leerstelling van al het Mahayanaboeddhisme dat beoefenaars vrij zijn hun Spirituele Gids of spirituele leider te kiezen. Er is geen Paus van het boeddhisme.

De NKT is een wereldwijde boeddhistische traditie gesticht door Geshe Kelsang Gyatso en gestructureerd volgens de door het Westen geïnspireerde principes van verkiezing en organisatie (zie Interne Regels, met name 2,4,5,6,7,8). Wij zijn een onafhankelijke traditie zonder politieke of religieuze affiliaties (§3) en onze Algemeen Spiritueel Directeur is het gekozen hoofd van onze traditie (5§8) en niet de dalai lama. Op dit moment is Geshe Kelsang het hoofd van onze traditie. Als hij in 2009 terugtreedt, zal zijn opvolger volgens democratische principes (5§10) worden gekozen en gedurende vier jaar dienen.