Laster: De NKT is een sekte

Waarheid: De NKT is geen sekte maar een Mahayanaboeddhistische traditie. De definitie van sekte in de Chambers Dictionary is een "onorthodoxe of valse religie". Daar de NKT alleen de Mahayanaleringen van de vooraanstaande boeddhistische Meesters Atisha (982-1054 AD) en Je Tsongkhapa (1357-1419 AD) volgt, die terug te voeren zijn tot Boeddha Shakyamoeni zelf (500 vChr), is ze noch vals noch onorthodox.

Haar Interne Regels - die vele controlemechanismen en waarborgen bevatten met betrekking tot het gedrag, de verkiezing en het ontslag van de managers, leraren en spiritueel directeuren - beschermen ook tegen om het even welk extreem gedrag en zijn wettelijk bindend.

In Een Morele Discipline Gids: De Interne Regels van de Nieuwe Kadampa Traditie – Internationale Kadampa Boeddhistische Unie, §1 wordt de Nieuwe Kadampa Traditie als volgt gedefinieerd:

De Nieuwe Kadampa Traditie - Internationale Kadampa Boeddhistische Unie wordt gedefinieerd als de unie van Kadampa boeddhistische centra, de internationale associatie van studie- en meditatiecentra die de zuivere Mahayana boeddhistische traditie volgen die afkomstig is van de boeddhistische mediteerders en geleerden Atisha (982-1054 AD) en Je Tsongkhapa (1357-1419 AD) en die in het Westen is geïntroduceerd door de boeddhistische Leraar eerbiedwaardige Geshe Kelsang Gyatso, de Stichter van de Nieuwe Kadampa Traditie - Internationale Kadampa Boeddhistische Unie.

We zullen wat betreft het sekteachtig gedrag waarvan de NKT van tijd tot tijd is beschuldigd elk geval bekijken onder andere punten op deze website. Stuur als u een vermoeden heeft van sekteachtig gedrag in om het even welk NKT Centrum dit alstublieft naar ons op, zodat we het kunnen onderzoeken. We hebben geen verlangen om ons op om het even welke manier dan ook te gedragen als een sekte.

Over het algemeen is een goede test of iets een sekte is door na te gaan: “Is wat mij wordt geleerd ontworpen om mij te beheersen of helpt het mij mijzelf te beheersen. De eerste is een sekte, de laatste een boeddhistische traditie. In NKT centra in de hele wereld leren studenten hoe controle te krijgen over hun eigen geest en leven door hun negatieve geestestoestanden (zoals boosheid, hebzucht en onwetendheid) te verminderen en door hun positieve geestestoestanden (zoals liefde, mededogen en wijsheid) te versterken.

Zie voor een geschiedenis van hoe het kwam dat de NKT een sekte werd genoemd door haar tegenstanders alstublieft:

De geschiedenis van de 'sekte' laster tegen de Nieuwe Kadampa Traditie, Deel 1

De geschiedenis van de 'sekte' laster tegen de Nieuwe Kadampa Traditie, Deel 2

De geschiedenis van de 'sekte' laster tegen de Nieuwe Kadampa Traditie, Deel 3

De geschiedenis van de 'sekte' laster tegen de Nieuwe Kadampa Traditie, Deel 4

De geschiedenis van de 'sekte' laster tegen de Nieuwe Kadampa Traditie, Deel 5