Laster: De NKT sluit uit en niet in

Waarheid: De NKT bevordert een traditioneel pad in plaats van een 'exclusief' pad – we zeggen nooit dat onze traditie de enige zuivere traditie is of dat zij beter is dan enige andere.

Geshe Kelsang heeft in juni 2008 gezegd:

“In de NKT bevorderen we een zienswijze die alle andere boeddhistische tradities evenals andere religies respecteert en we verheugen ons in hun deugdzame en goede activiteiten, maar we leggen er geen nadruk op ze allemaal te bestuderen, net zoals op een wetenschappelijk college religieuze studies niet worden benadrukt of op een medische school architectuur geen deel uitmaakt van het curriculum. Desondanks benadrukken wij het respecteren van alle andere religies en als mensen dit willen kunnen ze deze ook bestuderen.”

Volgens Jim Belither, de voormalige secretaris van de Nieuwe Kadampa Traditie:

“Wat betreft de positie van de NKT ten opzicht van de Tibetaanse tradities in het algemeen heeft Geshe Kelsang bij talloze gelegenheden gesteld dat hij diepe waardering heeft voor al de vier Tibetaans boeddhistische tradities en prijst hij boeddhistische meesters van al de vier scholen in zijn boeken en onderwijst hij dat al de vier scholen een volledig en geldig pad naar de verlichting bieden. De bijna 4000 pagina's van zijn verzamelde werken bevatten geen enkele kritiek op om het even welke spirituele traditie, boeddhistisch of niet-boeddhistisch.”

Bovendien heeft de NKT nooit diegenen met andere religieuze geloofsopvattingen uitgesloten van haar leringen en activiteiten. Dit is volledig tegengesteld aan de FPMT die een duidelijk segregatiebeleid hanteert.