Laster: De NKT is fundamentalistisch

Waarheid: Dit is niet waar. De definitie van fundamentalisme in Wikipedia is “diepe en totale toewijdingaan een geloof in en een strikte naleving van een groep basisprincipes (vaak van religieuze aard), een reactie op vermeende compromissen tussen de leer en modern sociaal en politiek leven.

Fundamentalisme is daarom vasthouden aan een groep principes als reactie op de indruk dat deze principes teveel zijn gecompromitteerd door de moderne wereld. Dit is niet van toepassing op de NKT. Zoals alle boeddhisten proberen NKT-beoefenaars Boeddha's leringen te beoefenen zoals deze traditioneel aan hen werden overgedragen zonder hun eigen interpretatie erop te leggen of iets weg te laten; er is echter flexibiliteit in NKT Centra in de hele wereld om zich aan te passen aan de normen van de samenleving als dit noodzakelijk is om anderen te helpen, wat het tegengestelde is van fundamentalisme.

Er is een uitdrukking in het Kadampaboeddhisme: “Blijf gewoon, terwijl u uw aspiratie verandert.” Eén voorbeeld van deze flexibiliteit is de NKT-inwijding. De tien verplichtingen bieden de flexibiliteit om in de moderne wereld te functioneren – zoals in staat zijn zichzelf te ondersteunen door een baan te hebben, met geld om te kunnen gaan en mensen vrij te kunnen ontmoeten om hen te helpen – maar zij bieden ook de nodige bescherming tegen ongepaste handelingen die Boeddha onderwees in de Soetra's om spirituele voortuitgang te maken. De NKT-inwijding is veel geschikter voor het leven in de moderne wereld dan de traditionele inwijding gebaseerd op de Vinaya. Het zijn de critici van de NKT-inwijding die fundamentalistisch lijken door vast te houden aan de vast idee van inwijding dat niet kan veranderen door de tijden heen. Voor hen compromitteert de NKT-inwijding zich teveel aan modern leven. Echter omdat Geshe Kelsang de essentiële betekenis van Boeddha's leringen begrijpt, is hij in staat waar nodig veranderingen in de presentatie te maken zonder wat Boeddha onderwees of de kracht van monastieke inwijding te compromitteren.

We zijn veel andere voorbeelden van flexibiliteit en veranderingen van de presentatie van het boeddhisme die geïntroduceerd zijn door de NKT, zoals de opleiding van boeddhistische leraren van elke nationaliteit voor elk land, het opleiden en promoten van lekevrouwen en -mannen als leraren naast monniken en nonnen, het vertalen van boeken en gebeden in moderne talen, nieuwe sadhana's samengesteld onder de meedogende leiding van Gehse Kelsang, het gebruik van nieuwe melodieën en moderne instrumenten voor de muziek die de poedja's begeleidt, de samenstelling van het Bevrijdend Gebed (een nieuwe lofzang op Boeddha Shakyamoeni), het volgen van de zonkalender zoals gebruikelijk is in het Westen en niet de maankalender die gevolgd wordt door de Tibetanen. Deze en veel andere innovaties onderscheiden de Nieuwe Kadampa Traditie van andere tradities. Echter, de essentiële betekenis van Boeddha's leringen blijft onveranderd. Op deze manier is de NKT tegelijkertijd zowel flexibel als traditioneel, maar zij is niet fundamentalistisch.