Laster: De NKT is sektarisch

Waarheid: De NKT is niet sektarisch omdat we alle religies respecteren en het recht van anderen om te kiezen wat ze willen beoefenen, terwijl wijzelf de leringen van onze Mahayanatraditie beoefenen. De NKT-IKBU bestudeert en beoefent haar eigen traditie zuiver maar heeft oprecht respect voor andere spirituele tradities - dit punt is inbegrepen in de NKT Interne Regel 8§3.

Sektarisme is het discrimineren van een andere traditie, religie of school. Het impliceert intolerant en kleingeestig zijn. Sommige denken dat niet-sektarisch zijn het beoefenen van alle tradities betekent, maar dit is onjuist. Het betekent respect hebben voor alle tradities en deze niet bekritiseren. Het betekent ook het beoefenen van alle leringen van een bepaalde spirituele traditie en geen voorkeur hebben voor sommige leringen en het verwerpen van andere.

Dit probleem dat de NKT tegenkomt, gemarginaliseerd te worden als een ‘sekte’ in plaats van deel uit te maken van het gangbare boeddhisme, komt voort uit de woorden van de dalai lama. De dalai lama heeft in het openbaar gezegd dat Dorje Shoegdenbeoefening sektarisme bevordert, maar de paradox is dat hij onrechtmatig een verbod oplegt aan een bijna 400 jaar oude religieuze traditie.

Uit een interview met Donald Lopez jr in Tricycle Magazine, lente 1998:

Lopez: Gegeven uw devotie voor Dorje Shoegden en het stichten door u van de Nieuwe Kadampa Traditie, hebt u het gevoel dat Je Tsongkhapa’s zienswijze, meditatie en oefening de compleetste is binnen al het Tibetaans boeddhisme. Is het alleen door middel van Je Tsongkhapa’s leringen dat iemand verlichting kan bereiken? Of is het ook mogelijk via de Nyingma of Kagyu?

Geshe Kelsang Gyatso: Natuurlijk! Natuurlijk geloven wij dat elke Nyingmapa en Kagyupa zijn eigen complete pad heeft. Niet alleen Gelugpa. Ik geloof dat de Nyingmapa’s een compleet pad hebben. Natuurlijk zijn de Kagyupa’s erg bijzonder. Wij waarderen het voorbeeld van Marpa en Milarepa [in de Kagyu-overleveringslijn]. Milarepa toonde het beste voorbeeld van goeroetoewijding. Natuurlijk hebben de Kagyupa’s, evenals de Nyingmapa’s en de Sakyapa’s een volledig pad naar verlichting. Veel Nyingmapa’s en Kagyupa’s oefenen erg oprecht en studeren niet alleen maar intellectueel. Ik denk dat sommige Gelugpa-beoefenaars hun praktische voorbeeld zouden moeten volgen. Maar we vermengen onze tradities niet. Elke traditie heeft zijn eigen bijzondere goede kwaliteiten en het is belangrijk deze niet te verliezen. We zouden ons op onze eigen traditie moeten concentreren en de goede kwaliteiten van onze traditie moeten behouden, maar we zouden altijd goede relaties met elkaar moeten houden en nooit moeten ruziën of elkaar bekritiseren. Wat ik zou willen vragen is dat we onze eigen traditie zouden moeten verbeteren terwijl we goede relaties met anderen houden.”