Laster: De NKT laat zich in met politieke handelingen tegen de dalai lama

Dit is niet waar. Deze laster ontstaat omdat veel individuele leden van de NKT deelnemen aan de campagne van het Westers Shoegden Gezelschap (WSG) om de 14de dalai lama ervan te weerhouden de oefening van Dorje Shoegden te vernietigen en het spirituele leven van miljoenen mensen te ontwrichten.

Twee dingen:

1. De NKT is niet hetzelfde als het WSG

2. De handelingen van het WSG zijn niet politiek van aard. In tegendeel, hun doel is om het boeddhisme te bevrijden van politieke vervuiling.

Zoals wordt gezegd in de Interne Regels van de NKT moet de NKT altijd vrij blijven van politieke banden. het WSG heeft een boek gepubliceerd over de dalai lama's, met de naam Een Groot Bedrog. Tharpa Publicaties treedt op als een distributeur van het boek en het boek is verkrijgbaar in NKT-Centra om slechts twee specifieke redenen: (1) om publiekelijk aan te tonen dat Dorje Shoegden, onze Dharmabeschermer, een manifestatie is van Je Tsongkhapa die een belichaming is van de wijsheid van alle Boeddha's; en (2) om de belangrijkste obstakels tot het verspreiden van Kadamdharma in de hele wereld te verwijderen.

Een Groot Bedrog is geen politiek boek omdat de motivatie en doelen ervan niet politiek van aard zijn. De motivatie van de WSG is universeel mededogen en de doelen van Een Groot Bedrog zijn duidelijk religieuze doelen – om religieuze discriminatie van Shoegdenbeoefenaars te beëindigen, om vrede en harmonie binnen de wereldwijde boeddhistische gemeenschap te herstellen en om de zuiverheid van Je Tsongkhapa’s leer in deze wereld te beschermen.Het komt door de aard van Lamabeleid – de vereniging van religie en politiek in Tibet zoals gedetailleerd in het boek wordt uitgelegd – dat het noodzakelijk is om een religieus feit te bespreken in de context van historische, politieke zaken om deze zuivere, spirituele doelen te bereiken.

Sommige mensen hebben gesuggereerd dat het praten over deze dingen in het openbaar de reputatie van de dalai lama zal schaden en de mensen die geloof in hem hebben pijn zal doen. Een Groot Bedrog is simpelweg een verzameling van feitelijke informatie uit veel verschillende bronnen die voor de eerste keer in een plaats wordt gepresenteerd. Als de waarheid over de handelingen van de dalai lama zijn reputatie schaadt, dan is dat de fout van de handelingen, niet de fout van de waarheid. De schuld geven aan het WSG is als het neerschieten van de boodschapper.

Bovendien zal deze informatie over de dalai lama boeddhisme geen slechte naam bezorgen, zoals sommigen hebben beweerd, omdat de dalai lama in feite geen geen authentieke vertegenwoordiger van het boeddhisme is en dat zijn schadelijke handelingen het boeddhisme ook niet vertegenwoordigen. Een Groot Bedrog probeert dit duidelijk te maken. Door te proberen de valse dalai lama te scheiden van Boeddha’s leringen, poogt dit boek juist het boeddhisme te beschermen tegen het krijgen van een slechte naam.

Anders dan het huidige verbod van de dalai lama op de beoefening van Dorje Shoegden - waarbij hij zijn spraak met opzet heeft gebruikt om een splitsing te creeeren in de Tibetaanse gemeenschap en tussen boeddhisten - is Een Groot Bedrog geen tweedracht zaaiende spraak. Het is niet geschreven met een zelfzuchtige motivatie, maar met een meedogende wens harmonie en religieuze vrijheid te bevorderen, en om te voorkomen dat Boeddha’s zuivere leringen verontreinigd worden door politiek. Het doel ervan is niet om tweedracht te zaaien, maar om de vrede en harmonie te herstellen die in de boeddhistische gemeenschap bestond voor het verbod van de dalai lama.