Laster: De NKT moedigt mensen aan om hun geld aan de organisatie te geven

Waarheid: Zeer redelijke voorgestelde donaties (vergeleken met veel andere religieuze en niet-religieuze organisaties) worden gevraagd voor de inlooplezingen, cursussen en retraites, en in residentiele Centra wordt voor overnachting een huur gevraagd. In overeenstemmming met de statuten van NKT Centra mag niets van het inkomen of bezit als winst worden uitbetaald aan de directeuren, verantwoordelijken, staf, leraren, leden of om het even welke andere persoon.

Veel NKT-leden worden gesteund met sponsoring zodat ze verantwoordelijkheden zoals lesgeven en andere administratieve taken kunnen vervullen. De NKT heeft reeds wereldwijd honderden banen gecreëerd en vele mensen getraind in vaardigheden die ze later gebruikt hebben om andere banen te vinden.

De NKT-IKBU liefdadigheidsinstelling zelf vraagt niet specifiek om donaties. Elk jaar tijdens de Lente- en Zomerfestivals in Engeland verzamelen mensen uit de hele wereld zich. Er worden ook Festivals en Dharmavieringen gehouden in veel andere landen in de hele wereld. Deze gebeurtenissen worden beschouwd als een spirituele vakantie. Zij worden goedkoop gehouden en alle winst wordt gedoneerd aan de ontwikkeling van het Internationale Tempel Fonds, Internationale Kadampa Meditatie Centra, Internationale Retraite Centra, Internationale Tharpa Publicaties, Hotel Kadampa's, enzovoort als een publieke dienstverlening. Er zijn niet veel plaatsen in de geïndustrialiseerde wereld waar een persoon voedsel, overnachting en een cursus kan ontvangen voor £18 ($36) per dag. (Zie Interne Regel 14§7 en 18§6).

Zoals bij elke organisatie zonder winstoogmerk is het soms nodig voor een financieel onafhankelijk NKT Centrum (met zijn raad van 4 directeuren en 21 lokale leden) om lokale fondsenwervende activiteiten te organiseren die zeer kunnen varieren. Alle Kadampa Centra zijn liefdadigheidsinstellingen of organisaties zonder winstoogmerk gewijd aan het goeddoen aan de lokale gemeenschap dus hebben zij het recht om liefdadigheidsdonaties te ontvangen, maar er zijn geen agressieve campagnes hiertoe – studenten kunnen kiezen of zij wel of geen geld  doneren, afhankelijk van wat zij wensen.

Een situatie waarin een Centrum om geld van zijn studenten zou kunnen vragen is als het probeert een gebouw te kopen om zichzelf te vestigen of om naar een groter pand te verhuizen. Er zouden er kunnen zijn die geld kunnen doneren of uitlenen en het is niet onredelijk om om hulp te vragen, omdat als er geen steun komt uit de lokale Kadampagemeenschap die direct voordeel van een nieuw of groter Centrum zal hebben, dan zal deze nergens anders vandaan komen. In deze situaties worden fondsen over het algemeen door studenten aan het Centrum geleend op een rentevrije basis.

In het verleden hebben tegenstanders zoals de dalai lama ons ten onrechte in het openbaar afgewezen als een op geld beluste sekte. Echter, we zouden eerlijkheidshalve op onze beurt kunnen vragen waar al de miljoenen dollars heen zijn gegaan die de dalai lama heeft ontvangen van de CIA, van de 'Vrij Tibet' concerten, van de lezingen en donaties? De dalai lama heeft het idee van een 'Vrij Tibet' een lange tijd geleden opgegeven, maar desondanks werd er veel geld voor ingezameld.