Laster: De NKT heeft in de jaren 90 in veel vooraanstaande publicaties slechte pers ontvangen

Waarheid: Dit is waar en het heeft ongelofelijke schade toegebracht aan de reputatie van de NKT. Echter, zelfs gangbare media kunnen bevooroordeeld zijn en fouten maken in hun verslaggeving. Vrijwel alle slechte pers kwam voort uit de valse beschuldigingen die werden verspreid door de dalai lama of zijn volgelingen als wraak op de voortzetting van de NKT van de Dorje Shoegdenbeoefening en haar moed om op te staan tegen het verbod van de dalai lama op deze oefening.

De artikelen in de Guardian, Independent en Newsweek die rondom dezelfde tijd verschenen waren allemaal beschamend bevooroordeeld ten gunste van de dalai lama en Tibet House, slecht onderzocht en vol met dezelfde pijnlijke beschuldigingen gebaseerd op de niet onderbouwde aanname dat de dalai lama de waarheid wel moest vertellen. Deze werden in die tijd ook punt voor punt weerlegd. Deze weerleggingen en brieven aan de redacteur (en de advocaten) verschijnen echter alleen sporadisch op het internet, terwijl de artikelen eindeloos zijn herhaald door NKT-tegenstanders, met de mantel van respectabiliteit die komt met de goede naam van deze publicaties.

Kijk alstublieft voor enige achtergrond bij deze drie artikelen hier:

The Guardian – Shadow Boxing on the Path to Nirvana 9th July 1996 by Madeleine Bunting

The Independent – Battle of the Buddhists 15 July 1996 by Andrew Bunting

Newsweek – Cult Mystery? 28 April 1997 by Tony Clifton

Deze wijdverspreide kritiek op de NKT begon in April 1997 met de publicatie van een kwetsend artikel in het nieuwsblad Newsweek, waarin de dalai lama en Robert Thurman beide de NKT belasterden en de NKT niet werd toegestaan zichzelf te verdedigen. Hier zijn enige voorbeelden uit het artikel:

In 1991 stichtte een seniore monnik genaamd Kelsang Gyatso een nieuwe Dorje Shoegdenorde met Engeland als basis en met de naam Nieuwe Kadampa Traditie (NKT). De NKT bloeide spoedig door spirituele beloningen in ruil voor geld te beloven – een onheilige handelsovereenkomst die geholpen heeft confrontatie met de kring van de dalai lama uit te lokken.  

En een ander citaat:

Shoegdenvolgelingen hebben altijd geloofd dat hun god aardse gunsten zou kunnen schenken en de NKT heeft dit geloof rijkelijk uitgebuit. Hoewel hij nauwelijks bekend is in het Oosten, heeft de NKT Dorje Shoegden gelikt en succesvol gepromoot in Europa. Zij is de snelst groeiende Boeddhistische sekte in Brittannië, waar zij nu ongeveer 3000 leden heeft, een bloeiende uitgeverszaak in Londen en landhuizen die doorgaan als “Dharma Centra” in het gehele land. Zij is ook verworpen door de Londense pers en de dalai lama als een sekte die zijn eigen volgelingen  financieel uitkleed. “Niemand zou tot Boeddha willen bidden voor betere handel, maar zij gaan naar Shoegden voor dergelijke gunsten – en dit is waar het wordt als geestverering”, heeft de dalai lama NEWSWEEK verteld. “Dit is een grote schande – een tragedie.”

Deze leugens over de NKT hebben één bron: de dalai lama zelf. De dalai lama heeft tegen de media over de NKT gelogen om ons te verzwakken, op dezelfde manier als hij heeft geprobeerd de Kagyu traditie te verzwakken met de Karmapakwestie en de Gelugpatraditie met de Dorje Shoegdenkwestie.

Veel van de Westerse media hebben in het verleden getoond dat zij geneigd zijn te geloven wat de dalai lama zegt zonder veel onderzoek te doen. Dit zou kunnen zijn omdat hij een deel  van het etablissement is en een beroemde merknaam, een gigantische PR-machine, status van beroemdheid en een grote hoeveelheid geld heeft. Wat de redenen ook zijn, tot dusverre is het erg moeilijk geweest om een eerlijk gehoor te ontvangen voor de kant van de NKT van het verhaal. Voor meer details zie:

De geschiedenis van de 'sekte' laster tegen de Nieuwe Kadampa Traditie, Deel 1

De geschiedenis van de 'sekte' laster tegen de Nieuwe Kadampa Traditie, Deel 2

De geschiedenis van de 'sekte' laster tegen de Nieuwe Kadampa Traditie, Deel 3

Zie Geshe Kelsang's antwoord op Newsweek, Valse beschuldigingen tegen de onschuldigen.