Laster: De NKT vereert een geest

Waarheid: Niet één persoon in de NKT vereert een geest. Het is bijgelovig, ongeïnformeerd en beledigend om te suggereren dat zij dit doen.

Sommige mensen suggereren dat de NKT-studenten en -leraren zo dom zijn dat ze zelfs niet weten dat ze een geest vereren maar denken dat ze op een Boeddha vertrouwen. Deze bewering is zowel neerbuigend als onwetend.

Net als bij alle boeddhistische tradities zijn de toevluchtsobjecten voor NKT-beoefenaars de Boeddha, de Dharma die hij onderwees en de Sangha (de spirituele gemeenschap) die deze leringen volgen. Aan het begin van alle lezingen en meditatiesessies reciteren we het Bevrijdend Gebed dat een door Geshe Kelsang geschreven lofuiting aan Boeddha Shakyamoeni is. Als boeddhisten nemen we nooit toevlucht in een object anders dan de Drie Juwelen: Boeddha, Dharma en Sangha.

Als deel van hun spirituele oefening vertrouwen NKT-beoefenaars op de Dharma Beschermer Dorje Shoegden – die gezien wordt als één met de Wijsheidsboeddha Manjoeshri – om hen te helpen realisaties van Boeddha's Soetra en Tantra leringen te verkrijgen. De dalai lama heeft de zienswijze van zijn eigen leraren verworpen en ten onrechte gezegd dat Dorje Shoegden een kwaadaardige geest is. Echter, dit is zijn mening en er zijn vele Gelug en Sakya Lama's en beoefenaars die het hartgrondig met hem oneens zijn, en er zijn veel geldige bewijzen dat Dorje Shoegden een Boeddha is.

De uitspraken van de dalai lama over dit onderwerp hebben tot het grootste deel van de demonisatie en marginalisatie van NKT-studenten in de wereld van vandaag de dag geleid, maar ze zijn politiek gemotiveerd en niet gebaseerd op enige waarheid of op de ervaring van welke beoefenaar dan ook. Meer informatie over de controverse en de schriftuurlijke, historische en praktische weerleggingen van de meningen van dalai lama kunnen hier worden gevonden: www.wisdombuddhadorjeshugden.org

Voor een gedetailleerde, academische geschiedenis van Beschermer Dorje Shoegden gebaseerd op de overlevering van rituelen, historische werken en kunstwerken, zie alstublieft Dorje Shugden History.