Laster: De NKT vertrouwt teveel op één leraar

Waarheid: Het is interessant dat niemand de volgelingen van de dalai lama ooit van dit soort gedrag beschuldigt!

Dit zou een verkeerde weergave kunnen zijn van de leringen over het vertrouwen op een Spirituele Gids, een lering die gewoon is voor alle Mahayanatradities. De NKT legt hier niet meer nadruk op dan welke andere Tibetaans boeddhistische of zelfs Mahayanaboeddhistische traditie dan ook. Deze meditatie werd oorspronkelijk onderwezen door Boeddha Shakyamoeni en later door alle Mahayanaleraren, inclusief Atisha en Je Tsongkhapa als deel van de Lamrim (stadia van het pad).

In de NKT wordt altijd naar Boeddha Shakyamoeni verwezen als de stichter van het boeddhisme en als de enige uiteindelijke autoriteit. Geshe Kelsang, die in 2009 terugtreedt, heeft ook een systeem van democratische opvolging ingesteld dat een gekozen nieuwe Algemene Spirituele Directeur omvat (die deze positie vier jaar bekleedt alvorens de volgende persoon wordt gekozen). (zie Interne Regel 5§8).

De definitie van een geldige leraar is iemand die volledig en zonder fouten weet welke objecten opgegeven moeten worden en welke objecten beoefend moeten worden en die uit mededogen deze kennis aan anderen onthult. Het verheven voorbeeld van een geldige leraar is Boeddha zelf. Als we een dergelijke leraar ontmoeten, kunnen we ons vertrouwen zonder terughouding in hem of haar plaatsen. Zij zijn ons object van toevlucht.

Dit werkte duidelijk voor goed voor de eerste discipelen van Boeddha. Van de vijf discipelen die luisterden naar Boeddha toen hij onderwees in het Hertenpark bij Sarnath werd niet gedacht dat zij teveel vertrouwden op één leraar. Door dit vertrouwen bereikten zij blijvende bevrijding van lijden in één leven.

Mahayanaboeddhistische geschiedenis is vol met voorbeelden van trouwe discipelen die hun volledige vertrouwen in hun leraar plaatsten en verlichting bereikten als een gevolg: Sadaprarudita en Dharmodgata, Naropa en Tilopa, Dromtonpa en Atisha, Khedrubje en Je Tsongkhapa, Milarepa en Marpa om er een paar te noemen. Van deze studenten die de hoogste realisaties bereikten door middel van hun geloof werd niet gedacht dat zij teveel vertrouwden op hun leraar.

In Grote Schat aan Verdienste verklaart Geshe Kelsang hoe we op één leraar en één traditie moeten vertrouwen om resultaten te bereiken:

Ervaring toont aan dat realisaties voortkomen uit diep, onveranderlijk geloof en dat dit geloof voortkomt uit het zuiver volgen van één traditie – vertrouwen op één leraar, alleen zijn leringen beoefenen en zijn Dharmabeschermer volgen. Als we tradities vermengen ontstaan er veel obstakels en duurt het een lange tijd voor ons om realisaties te verkrijgen.

Dit is volkomen logisch omdat we maar één pad naar verlichting nodig hebben. Boeddhisten geloven dat als we één betrouwbare gids hebben die de spirituele reis zelf heeft gemaakt, die ons kan tonen hoe het pad te betreden, hoe erop vooruitgang te maken en hoe het te volbrengen er geen reden is waarom we andere gids nodig zouden hebben.