Laster: De NKT wenst de dalai lama te beschadigen en vernietigen

Waarheid: Dit is niet waar. De dalai lama is onze vijand niet. Het schaden van andere levende wezens gaat in tegen de leringen van Boeddha en elk voorschrift binnen de Kadampatraditie. Onze enige vijanden zijn de misleidingen in onze geest, zoals onwetendheid, boosheid en gehechtheid. Dorje Shoegdenbeoefenaars zoals in de NKT vragen simpelweg aan de dalai lama om te stoppen zichzelf en anderen te schaden door religieuze vrijheid te onderdrukken. We hebben nooit een enkele kwaadaardige intentie ten opzichte van hem geuit. We vragen alleen van hem dat hij beoefent wat hij preekt (tolerantie, respect voor verschillen, eenheid in verscheidenheid, etc.) door zijn verbod op de beoefening van Dorje Shoegden op te heffen.

Aan de andere kant heeft Geshe Kelsang sinds de jaren 90 vele beledigende brieven en doodsbedreigingen ontvangen van Tibetaanse organisaties en individuen. Hier is een voorbeeld van een brief die vraagt aan de Tibetaanse regering in ballingschap haar autoriteit te gebruiken om deze te stoppen, omdat het blijkt dat zij indirect verantwoordelijk was voor het organiseren ervan.

Office of HH the Dalai Lama,
Thekchen Choeling,
PO Mcleod Ganj,
Dharamsala 176 215,
Dist. Kangra, H.P.
India.

 

30 oktober 1997

Geachte heren,

Ik schrijf ten behoeve van Manjoeshri Boeddhistisch Centrum, het huis van Geshe Kelsang Gyatso, de Spirituele Directeur van dit Centrum en van de Nieuwe Kadampa Traditie (NKT).

Zoals u weet laten Geshe Kelsang en de Centra binnen de NKT zich in met de beoefening van de Dharmabeschermer Dorje Shoegden. In 1996, in antwoord op verzoeken om hulp van Dorje Shoegdenbeoefenaars in India, hebben Britse beoefenaars zich uitgesproken tegen het verbod op deze oefening door ZH de Dalai Lama. Beoefenaars van dit en andere Centra namen deel aan vreedzame demonstraties, inclusief aan één tijdens het bezoek van ZH de Dalai Lama aan Engeland in juli 1996.

Deze handelingen werden alleen ondernomen om het fundamentele mensenrecht op vrijheid van religieuze beoefening hoog te houden. Er was geen intentie ons in te laten met een politieke actie, noch om de beweging voor een vrij Tibet te ondermijnen. Noch was er enige bedreiging voor de persoonlijke veiligheid van ZH de Dalai Lama of van iemand anders.

Sinds die tijd heeft Manjoeshri Centrum vele beledigende brieven van Tibetanen ontvangen, brieven die zowel impliciete als expliciete bedreigingen bevatten om Geshe Kelsang kwaad te doen, inclusief rechtstreekse bedreigingen om hem te doden. Wij zijn buitengewoon bezorgd over deze bedreigingen en hebben de brieven overhandigd aan de politie.

We weten dat er veel verkeerde informatie is die Geshe Kelsang en de NKT op onjuiste wijze afschildert. We begrijpen dat de dreigbrieven zijn geschreven door mensen die beïnvloed zijn door deze verkeerde informatie.

Geshe Kelsang is niet de leider van de Dorje Shugden Devotees Charitable & Religious Society in Delhi en hoewel de NKT hun aspiratie voor het fundamentele mensenrecht op vrijheid van religieuze beoefening steunt, zijn er geen formale connecties tussen deze Society en de NKT.

Het is duidelijk uit de identieke bewoordingen in veel van de dreigbrieven dat zij zijn geschreven als deel van een georganiseerde campagne binnen Tibetaanse gemeenschappen, in India en elders. Hoewel de brieven niet rechtstreeks van de Tibetaanse regering in Dharamsala komen, komen zij allemaal ofwel van Tibetaanse organisaties die gesteund worden door de Tibetaanse regering ofwel van Tibetaanse individuen. Sommige brieven tonen aan dat de schrijvers dwang hebben gevoeld om deel te nemen aan de campagne en vele tonen aan dat kopieën zijn gestuurd naar Tibetaanse regeringskantoren.

Er is ons verteld dat het kantoor van ZH de Dalai Lama in Dharamsala elke Tibetaanse organisatie heeft geschreven om Geshe Kelsang en de NKT sterk te bekritiseren. We geloven dat op deze manier de Tibetaanse regering indirect de campagne van beledigende brieven heeft georganiseerd, wat heeft uitgemond in dreigbrieven met een criminele aard. Het is daarom duidelijk dat alleen het kantoor van ZH de Dalai Lama de macht heeft deze stroom van brieven te stoppen.

Om deze reden schrijven we om u te verzoeken uw autoriteit te gebruiken en alle noodzakelijke stappen te nemen om de brieven te stoppen, waarbij u de Tibetanen die ervoor verantwoordelijk zijn informeert dat de brieven overhandigd worden aan de politie. We verzoeken u met klem dat u alle Tibetaanse organisaties en individuen duidelijk maakt dat zij geen geweld van welke aard dan ook tegen Geshe Kelsang, de NKT of wie dan ook zouden moeten overwegen.

Wij verzekeren u dat wijzelf, hoewel we andere zienswijzen erop nahouden dan de dalai lama met betrekking tot de Dharmabeschermer Dorje Shoegden, geweld natuurlijk volledig afwijzen en altijd de wet respecteren en vrede, harmonie, tolerantie en respect handhaven. Gebruik alstublieft uw autoriteit om de harmonie en het respect tussen de Tibetanen en de NKT te herstellen.

Dank u voor uw consideratie en assistentie bij deze zaak.

Met vriendelijke groeten,

AR Tyson, Administratief Directeur

cc:The Office of Tibet, London, UK

    The Tibet Bureau, Geneva, Switzerland

    The Office of Tibet, New York NY, USA

    Thubten Jigme Norbu, Bloomington IN, USA