Laster: De NKT wordt geleid door een groep autocratische insiders

Waarheid: Er is niets wat hier op wijst. De manier waarop de NKT wordt bestuurd heeft veel ingebouwde democratische controles en afwegingen. De macht wordt gelijkelijk verdeeld tussen de Spirituele Directeur, de Bestuurlijke Directeuren en de Leden.

Bijvoorbeeld, de Board of Trustees nomineert een kandidaat voor Algemeen Spiritueel Directeur (ASD). De leden van de Education Council (de residentiele Leraren van de NKT Centra) stemmen vervolgens of zij wel of niet instemmen met deze nominatie. Zelfs na gekozen te zijn staat de ASD onder het toezicht van de Education Council, die belast is de ASD of VSD te verwijderen als hun gedrag ongepast is. De functionarissen en verantwoordelijken van de liefdadigheidsinstelling zijn allemaal gekozen door de Education Council. Binnen de Centra wijzen de lokale leden de Administratief Directeur aan die, samen samen met de andere lokale leden en alle leden van de NKT Education Council en de ASD, belast is met het in de gaten houden van het gedrag van de Residentieel Leraar. De lijst gaat door. Zie de Interne Regels.

Het is waar dat er gekozen functionarissen zijn zowel binnen de NKT Education Council als in lokale NKT Centra die belast zijn met het regelen van de dagelijkse gang van zaken. Echter, dit maakt hen niet tot autocratische insiders; het maakt hen eerder tot gekozen functionarissen die werken onder lagen van supervisie en toezicht.

Als de Interne Regels van de NKT worden vergeleken met de interne regels van vrijwel elke andere spirituele organisatie (en ook van veel niet-spirituele organisaties) dan zou het moeilijk zijn een democratischer systeem van controles en afwegingen te vinden.