Laster: De NKT wordt door veel andere boeddhistische groepen niet geaccepteerd

Waarheid: Dit is de waarheid. De afgelopen tien jaar hebben NKT-studenten en Centra duizenden incidenten van kritiek en discriminatie ervaren van andere boeddhistische groepen, vooral Tibetaanse, in de echte wereld of op het internet.

NKT-studenten en leraren zijn ervan beschuldigd vereerders van kwade geesten en sekteleden, en zelfs moordenaars en nazi’s te zijn. Zij zijn lastig gevallen, er is naar hen geschreeuwd en ze zijn op straat bespuugd, hen is toegang ontzegd tot andere Tibetaans boeddhistische organisaties, zij zijn af ervan weerhouden NKT-Centra te bezoeken of er naar terug te keren, zij zijn rechtstreeks of over de telefoon bedreigd, hun klassen werden afgezegd, hun Centra beschadigd, hun publiciteit weggehaald of beklad. Hen is toegang ontzegd tot online boeddhistische forums zoals E-Sangha.

Het meeste van deze pesterijen komen van mensen die loyaal zijn aan de dalai lama, ofwel simpelweg omdat we Dorje Shoegdenbeoefenaars zijn ofwel omdat zij onze oppositie tegen de dalai lama met betrekking tot zijn verbod op Dorje Shoegden veroordelen. Ondanks dit allemaal is alles wat door NKT-beoefenaars is ervaren niets vergeleken bij de vervolging die wordt ondergaan door Dorje Shoegdenbeoefenaars in India, waarover hier enige documentatie kan worden gevonden:

Western Shugden Society Official Site
Wisdom Boeddha Dorje Shoegden – Why is the dalai lama Suppressing Religious Freedom?

Het is tegen de Bodhisattvageloften om andere Mahayanatradities te bekritiseren, dus waarom breken al deze boeddhisten hun verplichtingen? Het lijkt erop voornamelijk omdat zij zich gerechtvaardigd voelen in dit onboeddhistische gedrag door de kritiek en vervolging van Dorje Shoegdenbeoefenaars door de dalai lama zelf.