Laster: De NKT vermoordt mensen

Waarheid: De NKT heeft nog nooit iemand vermoord. Dit is een heel onverantwoordelijke beschuldiging met als enig doel hen in discrediet te brengen vanwege hun oppositie tegen het verbod van de dalai lama's op Dorje Shoegden.

Het is volledig tegen de ethiek van het boeddhisme, inclusief de NKT, om welk levend wezen dan ook te vermoorden of te schaden. En van de verplichtingen van boeddhistisch toevlucht is anderen niet te schaden. Boeddha zelf heeft gezegd dat diegenen die anderen schaden geen beoefenaars van deugd (dat wil zeggen zijn discipelen) zijn.

Deze laster is gerelateerd aan de valse beschuldigingen dat Dorje Shoegdenbeoefenaars verantwoordelijk werden gehouden voor 3 moorden in Dharamsala 12 jaar geleden. Na een paar dagen van onderzoek vond de politie geen bewijs dat om het even welke Dorje Shoegdenbeoefenaar met de misdaad in verband stond en zij staakden het onderzoek. Het slachtoffer stond bekend als iemand die veel vijanden had in de Tibetaanse gemeenschap vanwege zijn uitgesproken zienswijzen op politiek en de Tibetaanse guerrillabeweging. Echter, deze laster is voortdurend uitgedragen door de Tibetaanse regering en sommige van haar westerse supporters om Dorje Shoegdenbeoefenaars zwart te maken.

Voor meer informatie zie:

Lasterlijke beschuldigingen van moord

De Wijsheidsboeddhabeschermer van Je Tsongkhapa's Traditie