Laster: Geshe Kelsang Gyatso heeft miljoenen ponden die afkomstig zijn van zijn discipelen

Waarheid: Dit is niet waar. Geshe Kelsang leeft heel nederig in één kamer op een toelage en geeft alles wat hij ontvangt weg aan anderen, inclusief de royalty's van zijn boeken.

Dit en enkele andere geruchten komen expliciet uit de politiek gemotiveerde en feitelijk onjuiste brief gezonden aan Geshe Kelsang door Sera Je Klooster in India, waarmee hij verwijderd werd uit het klooster en welke in 1996 geciteerd werd in The Tibetan Review en het tijdschrift Snow Lion.

Toen Geshe Kelsang hierover in november 1996 werd geïnterviewd, antwoordde hij:

“Tharpa Publicaties publiceert mijn boeken. Zij zijn financieel onafhankelijk van mij en van al mijn Dharmacentra in de hele wereld. Vanaf het allereerste begin heb ik aan Manjoeshri Boeddhistisch Centrum de royalty's gegeven waar ik als auteur recht op heb. Ik heb nooit een cent van dit geld gebruikt.

Manjoeshri Boeddhistisch Centrum sponsoort mij. Ik ontvang gratis accommodatie en voedsel en een kleine toelage. In het begin was het £50 per maand, maar geleidelijk is het toegenomen en nu is het £250. De Directeuren en managers van Manjoeshri Boeddhistisch Centrum hebben dit op papier.

Ik heb nooit geld verzameld voor mijzelf. Iedereen weet dit, maar natuurlijk geven sommige studenten cadeautjes, zoals beelden, geld en veel andere dingen maar ik gebruik dit altijd voor de ontwikkeling van Dharmacentra. Donaties voor Dharmacentra worden rechtstreeks door de Dharmacentra ontvangen en gaan niet via mij. NKT-Dharmacentra hebben een erg duidelijke financiele organisatie, elk NKT-Centrum is financieel onafhankelijk en de meeste ervan zijn op zichzelf staande geregistreerde liefdadigheisinstellingen of organisaties zonder winstoogmerk. Ik heb geen bevoegdheid om welk geld van de Centra dan ook te gebruiken, zelfs geen enkele cent! Misschien dromen zij als ze zeggen dat ik miljoenen ponden heb ontvangen."

De Interne Regels, die wettelijk bindend zijn, tonen duidelijk dat de Algemene Spirituele Directeur van de Nieuwe Kadampa Traditie niet persoonlijk mag verdienen aan NKT-fondsen. Dit geldt ook voor de andere directeuren, managers, leraren en studenten.