Laster: Geshe Kelsang Gyatso is een 'zelf-benoemde Geshe'

Waarheid: In de colofon van Geshe Kelsang's lang-levengebed dat geschreven werd door Kyabje Trijang Rinpoche zelf (gratis te verkrijgen bij Tharpa Publicaties) wordt gezegd:

"Dit korte gebed voor het lange leven van de Tsang-pa Geshe, Kelsang Gyatso, uit het Sera-Je Klooster, die begiftigd is met grote geleerdheid en smetteloos zuiver gedrag, werd samengesteld door Yongdzin Trijang Dorjechang op het verzoek van de gemeenschap van Manjoeshri Centrum, Engeland."

In het voorwoord van Geshe Kelsang's boek Zinvol te Aanschouwen zegt Eerwaarde Trijang Rinpoche:

"De uitstekende uitlegger, de grote spirituele Meester Kelsang Gyatso, die talloze boeddhistische geschriften bestudeerde aan het beroemde Je College van de grote kloosteruniversiteit Sera Tegchen Ling, beoefende de betekenis van de leringen die hij ontving en hij werd een wijze, serieuze en gerealiseerde Leraar."

Geshe Kelsang zegt:

"Mijn werkelijke situatie is dat ik in Tibet in mijn lokale klooster genaamd Jampa Ling en Tashi Lhunpo universiteit gedurende vele jaren voor de Geshe training heb gestudeerd en ik ben voor twee examens geslaagd. Een examen was memorisatie en de andere was het werkelijke examen. Spoedig daarna zouden mensen me in het openbaar 'Geshe' noemen.

Later betrad ik in Tibet het Sera Je klooster en studeerde ik verder voor de Geshe training. In India benadrukte ik voornamelijk retraite voor meditatiedoeleinden. Toen ik op een hoge berg leefde genaamd Dalhousie ontving ik een brief van het Sera Je Klooster. De brief moedigde me aan om naar Sera te gaan voor een examen. Omdat ik had gehoord dat de methode of het systeem voor examinatie nieuw gecreeerd was, accepteerde ik dit nieuwe systeem niet.

In 1973 echter deed ik mijn Geshe Ceremonie in Sera Je klooster tijdens welke ik uitgebreide offeranden maakte aan duizenden monniken; en ik ontving een speciale, traditionele khatag (witte sjaal) die aantoonde dat ik een Geshe was.

Over het algemeen is het niet nodig dat iemand om een echte Geshe te worden door de dalai lama's erkent wordt als een Geshe. Voor de dalai lama's verschenen er zoveel zuivere en echte Geshe's zoals Geshe Potowa, Geshe Jayulwa, Geshe Langri Tangpa, Geshe Sharawa, Geshe Chekawa enzovoort. Deze Kadampa Geshe's hebben geen connectie met de dalai lama. Ik heb geen connectie met de dalai lama maar ik geloof toch dat ik een Geshe ben.

Geef alsublieft een kopie van deze informatie aan mensen als zij hierom verzoeken. Dank u wel."

Geshe Kelsang's kwaliteiten worden geprezen in de voorwoorden van sommige van zijn boeken door hoge Lama's zoals Eerwaarde Yogdzin Ling Rinpoche en Trijang Rinpoche die de overleveringslijnhouders waren van de Gelugtraditie.

In het voorwoord van Geshe Kelsang's boek Helder Licht van Gelukzaligheid zegt Yongdzin Ling Rinpoche:

Dit uitstekende commentaar op de vreugdevolle Mahamudra

Die voortkkwam uit het putten van de essentie uit de oceaan van Tantrische geschriften

Die ontsproot uit het hart van deze kostbaarste Spirituele Gids

Wordt gepubliceerd met een zuivere wens om zwervenden goed te doen.

In het gebed dat hij componeerde voor 'het lange leven van de Eerwaarde Geshe Kelsang Gyatso' zegt Trijang Rinpoche:

U die bedreven bent in de wijsheid die de afgesloten knopen opent

Van de diepgaande betekenis van de Soetra's en Tantra's van de Vierde Bevrijder van deze foruinlijke aeon,

Die een overvloed aan goede kwaliteiten bezit net als een duizendbladige lotus,

O ongeevennaarde, grote Spirituele Gids, moge u nog heel lang leven. 

 

De heilige Dharma een schat aan juwelen die voor vele aeonen moeilijk te vinden is,

Wordt voortgebracht door het voertuig van uw uitstekendeverheven intentie;

O Beschermer die het samsarisch lijden van onmetelijk veel discipelen vernietigd,

Held van Grote Kennis uit een oceaan van wijsheid voortgekomen, moge u nog heel lang leven.

In zijn voorwoord van Geshe Kelsang's boek Boeddhisme in de Tibetaanse traditie, gepubliceerd in 1984 door Routledge en Kegan Paul noemt zelfs de dalai lama Geshe Kelsang Gyatso bij zijn juiste titel.

"Heel vaak worden mensen die geinteresseerd zijn Tibetaans Boeddhisme te bestuderen ontmoedigd om dit te doen omdat zij niet altijd boeken kunnen vinden die geschreven zijn op een manier die zij gemakkelijk kunnen volgen ... Ik ben daarom blij dat Geshe Kelsang Gyatso heeft geprobeerd de basisleringen van Heer Boeddha te presenteren op een manier die mensen kunnen aanvaarden en in de praktijk kunnen brengen in hun dagelijkse leven. Ik zou de vertaler en de redacteuren willen bedanken voor hun inspanningen."  Z.H. De Dalai Lama (getekend en van zegel voorzien).

Zie ook de weerlegging van de laster dat Geshe Kelsang Gyatso uit zijn klooster werd verdreven.