Laster: In de NKT kan je erg snel een leraar worden, zonder ervaring of kwalificaties

Waarheid: Dit is niet waar. Om een leraar in de Nieuwe Kadampa traditie te zijn, moet iemand enige persoonlijke ervaring hebben met de leringen en meditaties om het effectiefst te zijn bij het spiritueel helpen van anderen.

Deze klacht komt over het algemeen op in de geest van diegenen die het gevoel hebben dat alle Dharmaleraren Geshe’s moeten zijn die gedurende tientallen jaren in kloosters hebben gestudeerd, of een zo goed mogelijke westerse equivalent hiervan. Echter de NKT beweert nooit dat haar leraren al volledig getraind of volmaakt zijn. Zij zijn zelf ook studenten. Totdat zij verlichting bereiken, zijn NKT-leraren nog aan het trainen, waarbij zij dagelijks inspanning aanwenden om hun eigen morele discipline, concentratie en wijsheid te verbeteren, evenals hun mededogen en liefde voor hun studenten (wat ook de minimum vereisten zijn voor een Mahayana Spirituele Gids, zoals verklaard wordt in Lamrim, de stadia van het pad).

Wanneer de meeste mensen naar lokale yogalessen gaan, bijvoorbeeld, staan zij er niet op om alleen onderwezen te worden door diegenen die elke yoga asana hebben vervolmaakt gedurende vele jaren van training. Hun enige verwachting is dat hun leraar meer weet dan zij en een paar stappen verder is.

Sommige leraren in de NKT hebben gedurende tientallen jaren gestudeerd en geoefend en hebben een enorme diepte aan kennis en ervaring. Anderen hebben slechts een paar jaar gestudeerd en geoefend. Echter, hoewel er een diversiteit aan NKT-leraren is, zijn zij allemaal hetzelfde en effectief in de zin dat zij optreden als spirituele vrienden en simpelweg zuivere Dharma onderwijzen om studenten te helpen om een gelukkig leven te vinden in overeenstemming met de traditie van Boeddha Shakyamoeni, Je Tsongkhapa en Atisha zoals in het Westen gepresenteerd door Geshe Kelsang.

In Een Wensvervullend Dharma Juweel, een inleiding tot de studieprogramma’s die werd gegeven in oktober 1990 zegt Geshe Kelsang:

“Boeddhadharma is alleen voordelig voor anderen als er gekwalificeerde leraren zijn. Zonder leraren zijn Dharmateksten alleen van weinig voordeel. Een gekwalificeerde Dharmaleraar worden vereist speciale voorbereiding en training. Het is niet gemakkelijk om een Dharmaleraar te worden, omdat speciale kwaliteiten nodig zijn: wijsheid, juiste zienswijze, geloof, overtuiging en zuiver gedrag als een voorbeeld voor anderen. Ook heeft een leraar een onuitputtelijk reservoir aan Dharmakennis en ervaring nodig om van daaruit les te geven, anders zal hij of zij na een of twee jaar opdrogen.

Als een leraar kwaliteiten zoals wijsheid, ervaring, geloof en zuivere motivatie mist, zal het moeilijk voor anderen zijn om geloof in hen of in hun leringen te ontwikkelen, en zal er niet veel voordeel zijn. Ook is er zonder gedegen training en voorbereiding een gevaar dat leraren wereldse, samsarische activiteiten met hun onderwijsactiviteiten vermengen. Daarom hebben we het zeker nodig om goed te trainen als we anderen oprecht goed willen doen.”

Geshe Kelsang heeft ook bij verschillende gelegenheden gezegd dat leraren en studenten elkaar kunnen helpen om vooruitgang te maken en van elkaar kunnen leren. Hij geeft hierbij zichzelf als voorbeeld omdat hij zoveel heeft geleerd van zijn eigen Westerse discipelen. Vanuit dit gezichtspunt is de NKT democratischer en meer aangepast aan de Westerse samenleving dan de meeste Tibetaans boeddhistische organisaties, waar de leraar als superieur aan de studenten wordt beschouwd, waar Tibetaanse leraren de voorkeur krijgen boven Westerse leraren en waar monniken en nonnen de voorkeur krijgen boven lekemensen.

Er zijn ook verschillende soorten leraren in NKT Dharmacentra. Residentiële Leraren (RL’n) onderwijzen over het algemeen alle drie studieprogramma’s (het Algemene Programma (AP), Basisprogramma (BP) en het Lerarenopleidingsprogramma (LOP)). Andere leraren kunnen BP of AP onderwijzen in het Centrum of in een meditatiegroep (die bijeenkomen op neutrale locaties, zoals gezondheidscentra of kerken). Elke NKT-leraar verbetert voortdurend zijn of haar kwalificaties door systematisch te studeren en te mediteren binnen het LOP of BP. Deze programma’s zijn strikt geconstrueerd en gecontroleerd en vereisen studie, memorisatie, het slagen voor examens, meditatie-oefening en (in het geval van LOP) meditatieretraite. Residentiële Leraren doen zowel het regelmatige wekelijkse LOP als het jaarlijkse Internationale Lerarenopleidingsprogramma (ILOP). De Interne Regels specificeren de Soetra en Tantra onderwerpen die bestudeerd worden, de criteria voor het voltooien van het programma, enzovoort.

De belangrijkste oefening van de NKT is Lamrim, de stadia van het pad naar de verlichting. Dit is een erg simpele en praktische Dharmalering die mensen zeker helpt hun misleidingen en negatieve geestestoestanden te beheersen. Het gaat om het kennen en beheersen van de geest in het dagelijks leven. Als iemand zonder ervaring met Lamrim deze probeert te onderwijzen, zullen zij het erg moeilijk vinden. Veel geleerden zouden bijvoorbeeld vaardig kunnen zijn in filosofie en debat, maar als zij praktische ervaring met Lamrim missen, zullen zij niet in staat zijn deze te onderwijzen, ongeacht hoe geleerd zij ook zijn.