Laster: NKT-beoefenaars offeren dieren

Waarheid: Dit is niet waar. Het is echter een goed recent voorbeeld om aan te tonen hoe publieke opinie kan worden gecreëerd en gemanipuleerd.

Op 19 mei 2008 publiceerde de Duitse journalist Reinhard Bingener een artikel in de vooraanstaande Duitse krant 'Frankfurter Allgemeine Zeitung'. Het artikel getiteld “Ontbijt met de prins van de vrede – Het imago van de dalai lama in het Westen zou barsten kunnen vertonen” was kritisch ten opzichte van de dalai lama; het stelde echter ook dat Shoegdenmensen dieren offeren (dit is ook impliciete laster tegen NKT-beoefenaars omdat zij Dorje Shoegdenbeoefenaars zijn).

Dit is een goed voorbeeld van hoe publieke opinie kan worden gecreëerd en gemanipuleerd. Toen de journalist werd gevraagd hoe hij in vredesnaam een dergelijke foutieve stelling kon publiceren, zei hij dat een 'religieuze expert' hem verteld had dat Shoegdenbeoefenaars dieren offeren. Toen hij gevraagd werd naar de naam van deze 'expert' antwoordde Bingener dat hij verzocht was deze niet te vermelden.

We zouden kunnen vragen waar een dergelijke 'expert' zo bang voor is. Voor de schijn gemanipuleerd te zijn door het Privekantoor van de dalai lama? Om voor de rechter gedaagd te worden voor laster? Toen er werd gevraagd naar bewijs of zelfs maar aanwijzingen dat Shoegdenbeoefenaars dieren offeren, kon de journalist niets geven. Dit was niet het meest rigoureuze voorbeeld van 'onderzoekende journalistiek'.

Er is geen Dorje Shoegden- of NKT-beoefenaar die ooit een enkel dier heeft geofferd. Dit zou volkomen tegen de betekenis van het boeddhisme zijn en tegen het Dorje Shoegdengebed waarin we Dorje Shoegden verzoeken alle levende wezens, inclusief dieren, te beschermen. Een groot aantal NKT-beoefenaars is vegetariër om mededogende redenen.

Vreemd genoeg erkende de dalai lama een aantal jaren geleden in het openbaar de sjamanistische Bon religie, die bekend is om rituelen met dierofferanden, als een geldige boeddhistische traditie. Misschien verwarde de religieuze 'expert' Dorje Shoegdenbeoefenaars met hen. (De NKT accepteert Sjamanisme niet als een boeddhistische traditie.)

Deze laster komt duidelijk voort uit onwetendheid of een dubieuze motivatie en onthult hoe gewetenloze verslaggevers moderne media kunnen gebruiken om hun lezers te manipuleren.