Laster: NKT-beoefenaars zijn geen echte Gelugpa's

Waarheid: De waarheid is dat NKT-beoefenaars werkelijke Gelukpa's zijn. Diegenen die alleen Je Tsongkhapa's leringen volgen worden 'Gelugpa's' genoemd. De NKT is een zuivere Gelugpatraditie omdat (1) zij alleen je Tsongkhapa's leer onderwijst, (2) haar Overleveringslijngoeroe's vanaf je Tsongkhapa uitsluitend Gelugpa's zijn en (3) Geshe Kelsang's spirituele onderwijs en zijn kerngoeroe (Trijang Rinpoche) tot de Gelugpatraditie behoren.

In 1998 stelde Geshe Kelsang in een interview:

“Wij zijn zuivere Gelugpa's. De naam Gelugpa doet er niet toe, maar we geloven dat we de zuivere traditie van Je Tsongkhapa volgen. We bestuderen en beoefenen Lama Tsongkhapa's leringen en nemen wat de oude Kadampa Lama's en Geshe's deden als ons voorbeeld. Al de boeken die ik heb geschreven zijn commentaren op Lama Tsongkhapa's leringen. We proberen ons best te doen om het voorbeeld van de oude Kadampatraditie na te volgen en we gebruiken de naam Kadampa om mensen eraan te herinneren zuiver te oefenen.”

De Gelug of 'Deugdzame Traditie' (ook wel bekend als 'Ganden' traditie) werd gesticht door Je Tsongkhapa (1357-1419AD), een emanatie van Wijsheidsboeddha Manjoeshri. Zoals door Boeddha Shakyamoeni zelf voorspeld in de Kerntantra van Manjoeshri verscheen Je Tsongkhapa in Tibet, het 'Land van de Sneeuw', om de zuiverheid van Boeddha Shakyamoeni's leer opnieuw te vestigen door de 'Ganden' ('Vreugdevol Land') traditie te stichten.

Geshe Kelsang heeft de titel 'Nieuwe Kadampa Traditie' in de eerste plaats geïntroduceerd om de Centra onder zijn spirituele leiding een afzonderlijke identiteit te geven binnen de bredere boeddhistische wereld. Hoewel soms naar de Gelugpa's werd verwezen als 'nieuwe Kadampa's', was de naam 'Nieuwe Kadampa Traditie' nooit eerder op een formele manier gebruikt. Desondanks maakt Geshe Kelsang door deze titel te gebruiken duidelijk dat beoefenaars van zijn traditie voornamelijk de leringen en het voorbeeld volgen van Je Tsongkhapa. Het woord 'nieuwe' wordt niet gebruikt om te impliceren dat zij nieuw gecreëerd is, maar dat zij een frisse presentatie van de Boeddhadharma is in een vorm en op een manier die geschikt is voor de noden en condities van de moderne wereld. Bovendien moedigt Geshe Kelsang door de titel 'Kadampa' te gebruiken zijn discipelen aan om het volmaakte voorbeeld van simpelheid en zuiverheid te volgen dat werd getoond door Atisha en de Kadampa Geshe's.

(1) De NKT onderwijst alleen Je Tsongkhapa's leer

Al Geshe Kelsang's boeken, die het hart vormen van de drie NKT studieprogramma's, zijn gebaseerd op Je Tsongkhapa's commentaren op leringen van Boeddha Shakyamoeni, Boeddha Vajradhara en andere grote boeddhistische Meesters. Bijvoorbeeld:

Geshe Kelsang's boek/ Je Tsongkhapa's boek

Vreugdevol pad van geluk/ Lamrim Chenmo (Grote uiteenzetting van de stadia van het pad naar verlichting)

Universeel mededogen/ Zonnestralen van het trainen van de geest (aantekeningen samengesteld door Je Tsongkhapa's studenten)

De geest begrijpen/ Je Tsongkhapa's leringen over Commentaar op geldige kennis van Dharmakirti

Gids naar Dakiniland/ Be dön kun säl (Verhelderen van alle verborgen betekenissen)

Essentie van Vajrayana/ Be dön kun säl (Verhelderen van alle verborgen betekenissen) en commentaar op de Heruka sadhana, Dö jo (Wensvervullend)

Helder licht van gelukzaligheid/ Lamp die grondig de vijf stadia verheldert

Tantrische gronden en paden/ Grote uiteenzetting van de stadia van geheime mantra

Oceaan van nectar/ Duidelijke verheldering van de intentie: Een uitgebreide verklaring van de grote verhandeling: “Gids tot de Middenweg"

Geshe Kelsang's overige boeken komen uit Je Tsongkhapa's Lamrim (stadia van het pad) en Lojong (trainen van de geest) leringen, uit de Ganden mondelinge overleveringslijn-instructies die aan hem werden overgedragen door zijn Kerngoeroe, uit het Kadam Emanatiegeschrift en uit Shantideva's Gids tot de levenswijze van een Bodhisattva. Terwijl de presentatie van de leringen speciaal geschikt is voor mensen van deze moderne wereld, is de betekenis niet gecompromitteerd: de leringen zijn dezelfde als die door Je Tsongkhapa zelf werden gegeven.

(2) De NKT Overleveringslijngoeroe's vanaf Je Tsongkhapa zijn uitsluitend Gelugpa's

De NKT heeft een ononderbroken overleveringslijn van spirituele leraren vanaf Boeddha Shakyamoeni tot op de dag van vandaag. Er is een zuivere overleveringslijn van Boeddha tot en met Je Tsongkhapa en een zuivere Gelugpa overleveringslijn vanaf Je Tsongkhapa tot en met Geshe Kelsang Gyatso (zie Grote Schat aan Verdienste, p.99-100 [Tharpa Publications]).

De overleveringslijn toont dat de Boeddhadharma die in de NKT wordt beoefend ten eerste zuiver boeddhisme is in de zin dat deze de zuivere leringen van Boeddha Shakyamuni bevat; en ten tweede dat deze zuivere Gelugpa is in de zin dat deze de leringen van Je Tsongkhapa bevat.

(3) Geshe Kelsang's spirituele onderwijs en Kerngoeroe (Trijang Rinpoche) behoren tot de Gelugpatraditie

Geshe Kelsang ontving zijn spirituele onderwijs in de Gelugpatraditie, in de Jampa Ling en Sera Je kloosters en voornamelijk van zijn Kerngoeroe, de grote Gelugpa Meester Kyabje Trijang Dorjechang, die op enig moment de Troonhouder ('Ganden Tripa') van Je Tsongkhapa's traditie was.

In aanvulling op zijn training in de Gelugpatraditie heeft Geshe Kelsang voortdurend de leiding en het voorbeeld van Trijang Rinpoche gevolgd door zijn hele leven te wijden aan het bevorderen van Je Tsongkhapa's zuivere traditie, door zorgvuldig elk van zijn geschriften en leringen te baseren op Je Tsongkhapa's leringen en vooral door niet beïnvloed te blijven door wereldse aangelegenheden en door op deze manier in overeenstemming met de betekenis van Boeddha's leringen te handelen.