Laster: NKT-Leraren adviseren tegen het nemen van conventionele medicijnen

Waarheid: Dit is onwaar. NKT-Leraren zijn geen gekwalificeerde medische beoefenaars en dus kunnen zij hun studenten niet adviseren over het wel of niet nemen van medicatie. In alle gevallen zou een NKT-Leraar een student, die ziek is, moeten adviseren om een dokter te raadplegen. Geshe Kelsang heeft zelf bij ontelbare gelegenheden zijn studenten geadviseerd het advies van hun dokters te volgen.

In Acht Stappen naar Geluk zegt Geshe Kelsang:

"Het heeft geen zin ons lijden nodeloos te verdragen zoals door medische hulp te weigeren wanneer we ernstig ziek zijn. We zouden kunnen denken: “Als een Lojong (het trainen van de geest) beoefenaar kan ik al mijn problemen oplossen door middel van alleen mijn innerlijke kracht”, maar in feite breken we de Lojongverplichting om ‘natuurlijk te blijven terwijl we onze aspiratie veranderen’ door hulp te weigeren. Volgens de Kadampatraditie van Je Tsongkhapa zouden we, zelfs als we hoge realisaties hebben, de conventies van de gewone samenleving moeten observeren. Omdat het de gewoonte is om medische behandeling te accepteren wanneer we ziek zijn, zouden we geen onnodige aandacht naar onszelf moeten trekken door deze te weigeren als zij ons kan helpen, zelfs als we mentaal sterk genoeg zijn om de pijn zonder hulp te verdragen. Je Tsongkhapa’s traditie van uiterlijk als een gewone persoon te blijven terwijl we van binnen speciale geestestoestanden cultiveren, is erg praktisch en mooi."