Laster: NKT-leraren zijn onvolwassen en/of manipulatief

Waarheid: De NKT beweert niet volmaakt te zijn of dat haar leraren volmaakt zijn. Sommige leraren hebben met een goede intentie hardhandig opgetreden of hebben fouten gemaakt als gevolg van een gebrek aan ervaring, wat natuurlijk wordt betreurd. Echter, er is geen systematische benoeming van onvaardige leraren en het is niet redelijk alle NKT-leraren de schuld te geven van de tekortkomingen van sommige NKT-leraren.

De nieuwe Interne Regels 12§2 en 12§3 leggen richtlijnen neer voor toezicht op het gedrag van leraren om hun verantwoordelijkheid voor hun handelingen te vergroten.

NKT Dharmacentra zijn organisaties zonder winstoogmerk die toebehoren aan alle levende wezens. Elk Centrum heeft zijn eigen Residentiële Leraar (RT) en andere vertakkingsleraren aangesteld door de RT om de drie spirituele Programma’s van de NKT te vertegenwoordigen.

In het algemeen zijn NKT Centra harmonieus. Dit is te danken aan Kadam Dharma in de vorm van Lamrim (de stadia van het pad naar verlichting) en Lojong (het trainen van de geest) die mensen helpen om hun misleidingen (negatieve geestestoestanden zoals boosheid en gehechtheid) te beheersen. Dharma Centra streven ernaar zuivere gemeenschappen te zijn waar mensen steeds minder zelfzuchtig handelen – echter we kunnen niet pretenderen dat Dharma Centra volmaakt zijn, omdat zij vol zijn met onvolmaakte menselijke wezens. Als de leraar heeft bijgedragen aan een probleem zouden zij ernaar moeten streven dit te erkennen en toe te geven. Op andere momenten echter zal de leraar niet verantwoordelijk zijn geweest voor het probleem maar, vanwege hun positie, er toch van beschuldigd worden. Dit is de menselijke aard.

Openbare beschuldigingen tegen de traditie, Centra en leraren worden gemaakt door mensen die hun gram willen halen tegen de traditie of bepaalde leraren en die weigeren hun eigen aandeel in het probleem te erkennen. Het is bijvoorbeeld een paar keer gebeurd dat een bewoner vanwege verstorend of antisociaal gedrag, of omdat zij een ernstige geestelijke ziekte hadden waarvoor de NKT niet professioneel gekwalificeerd was om mee om te gaan, gevraagd is het Centrum te verlaten en dat de student uit boosheid de hele traditie heeft verlaten. Later hebben zij uit bitterheid de leraar, het Centrum of de traditie op publieke forums belasterd.

Leraren zouden echt fouten kunnen maken; echter het is niet eerlijk leraren de schuld van alle problemen te geven.