Laster: NKT-monniken en -nonnen zijn niet authentiek

Waarheid: NKT-monniken en nonnen zijn authentiek en proberen in onze moderne wereld een goed en praktisch voorbeeld te tonen van dienstbaarheid, celibaat en nederigheid. Boeddha Shakyamoeni zelf heeft gezegd dat de Vinaya beoefend zou moeten worden in overeenstemming met wat het meest acceptabel is voor de samenleving. De NKT volgt dit advies van Boeddha.

NKT-monniken en nonnen beoefenen alles wat een volledig ingewijde monnik of non in Boeddha’s traditie zou beoefenen, afgezien van de culturele regels die het bijna onmogelijk zouden maken om in het Westen in deze moderne tijden anderen te helpen. Tegenwoordig leven de meeste Westerse monniken en nonnen niet in werkelijke kloosters maar zij gaan erop uit om andere levende wezens te helpen.

Als antwoord op het feit dat sommige NKT-monniken en nonnen met het Westers Shoegden Gezelschap hebben meegedaan met de demonstraties tegen het politieke verbod van de dalai lama op de verering van de Wijsheidsboeddha Dorje Shoegden, heeft de Australische Sangha Associatie (ASA) recentelijk een uitspraak gedaan waarin zij zeggen dat NKT-Monniken en nonnen niet authentiek zijn. Het is vreemd dat zij dergelijke uitspraken niet hebben gedaan over welke andere kloostertraditie dan ook toen boeddhistische monniken protesteerden in Tibet, Birma, Vietnam, Korea en Cambodja! Hun uitspraak komt voort uit hun band met de dalai lama (wat duidelijk blijkt uit hun website) en is meer politiek dan spiritueel gemotiveerd. Zie in feite de video Antwoord op de brief van de Australische Sangha Associatie voor meer over het onderwerp van de brief van ASA aan de Nieuwe Kadampa Traditie, die hun demonstraties en het antwoord van de NKT toont dat het geweld van de supporters van de dalai lama in 1996 en tegenwoordig toont.

Lees hier verder voor een rechtstreeks antwoord op hun uitspraak waarbij de spirituele redenen voor de authenticiteit van NKT-boeddhistische monniken en nonnen wordt verduidelijkt.

Er zijn acht verschillende soorten Pratimokshageloften:

(1)    Nyenn geloften – inwijdingsgeloften voor een dag

(2)    Genyenma geloften – geloften van een lekevrouw

(3)    Genyenpa geloften – geloften van een lekeman

(4)    Getsulma geloften – geloften van een novice non

(5)    Getsulpa geloften – geloften van een novice monnik

(6)    Gelobma geloften – voorbereidende geloften die worden genomen voordat men een volledig ingewijde non wordt

(7)    Gelongma geloften – geloften van een volledig ingewijde non

(8)    Gelongpa geloften – geloften van een volledig ingewijde monnik

In het Tibetaans boeddhisme hebben de overleveringslijnen van zowel de Gelobma als de Gelongma (nr. 6 en 7 van de Pratimokshageloften) opgehouden te bestaan en zijn verdwenen. Daarom bestaan deze twee inwijdingen niet langer.

Tegenwoordig bestaan in het Tibetaans boeddhisme de Gelongpa geloften (nr. 8) voornamelijk alleen in naam. Diegenen met deze inwijding houden de naam 'Gelong' erop na en zij lijken of pretenderen dit hoge niveau van geloften te houden; maar in werkelijkheid is het erg moeilijk een Tibetaanse Gelong te vinden die de werkelijke betekenis van de 253 geloften kent.

Hoewel Tibetaanse Getsul ingewijde mensen beloven 36 geloften te houden, worden in de praktijk veel van deze verbroken op de dag dat de geloften worden genomen.

We zouden er waardering voor moeten hebben dat de NKT eerlijk handelt, in overeenstemming met deze werkelijkheid en de waarheid volgt. Zij pretenderen niet verheven en belangrijk te zijn simpelweg door een groot aantal geloften te verzamelen die vervolgens door een beoefenaar van deze moderne tijd niet gehouden kunnen worden.

Boeddha Shakyamoeni zelf heeft gezegd dat de Vinaya beoefend zou moeten worden in overeenstemming met wat het meest acceptabel is voor de samenleving. De NKT volgt dit advies van Boeddha.

Het is bijvoorbeeld volgens de Vinaya een overtreding als een monnik zijn moeder uit genegenheid aanraakt. Dit zou volkomen onacceptabel zijn in de Westerse cultuur en zou ertoe leiden dat mensen zouden denken dat boeddhisme 'vreemd' is en niets te maken heeft met het normale leven.

Een ander voorbeeld is een gelofte die stelt dat monniken niet met geld mogen omgaan. Dit is ook volledig onpraktisch als het aankomt op het laten reilen en zeilen van een Dharmacentrum in het dagelijkse leven! Het zou veel beperkingen stellen aan de activiteiten van een ingewijde persoon die in het Westen leeft. Bovendien zouden Westerse Dharmaleraren sterven van de honger als ze zouden moeten wachten tot de lekemensen hen zouden voeden! Het is geen deel van de Westerse cultuur dat mensen bedelen, maar het is deel van de Westerse cultuur dat mensen werken en zichzelf ondersteunen.

En hoe worden we geacht deze geloften in deze moderne tijd dan te begrijpen en houden?

Niet vaker dan eens in de twee weken een bad te nemen wanneer we verblijven in de Midden Ganges Vallei, behalve bij bepaalde gelegenheden.

Geen Dharma te onderwijzen aan een persoon die sandalen draagt, tenzij hij ziek is.

In het geval een Bhikku wat geitenwol zou krijgen terwijl hij op reis is, laat  hem het dan accepteren; en als hij het geaccepteerd heeft, zou hij het in zijn eigen handen mogen dragen, als er geen dragers zijn, over een afstand van drie mijl. Zou hij het verder dragen dan dat, zelfs als er geen dragers zijn - dan is dat een Pakittiya vergrijp.

Zie hoe de 253 geloften van een Gelong (volledig ingewijde monnik) inbegrepen zijn in de tien geloften van de Nieuwe Kadampa Traditie.

Waarom heeft de ASA een dergelijke misleidende en schadelijke uitspraak gedaan?

Zij stellen op hun website: "De ASA werd speciaal opgezet om dialoog en begrip tussen kloosterlingen van verschillende tradities te ondersteunen", en toch hebben zij 700 NKT-monniken en nonnen zonder enige dialoog en met een grote hoeveelheid onbegrip uit hun Sangha-overzicht verwijderd. NKT-monniken en nonnen in Australie en elders proberen oprecht een zuivere celibataire levenstijl te leven gemotiveerd door onthechting en mededogen en hebben hun leven gewijd aan het helpen van anderen door middel van Boeddha's leringen, dus waarom zou de ASA hen op deze manier belasteren en uitstoten?

De Raad van Ouderlingen die de spirituele leiding van de ASA uitmaakt, bestaat op dit moment uit zeven monniken en twee nonnen, van wie er twee Tibetaanse boeddhisten zijn: Tenzin Tsapel en Khenpo Ngawang Dhamchoe. Tenzin Tsapel is een leraar binnen de FPMT is is daarom natuurlijk bevooroordeeld tegen de NKT. Bekijk Achter de leugens voor de campagne van de FPMT tegen de NKT. Khenpo Ngawang Dhamchoe is een Sakya-leraar. Het huidige hoofd van de Sakya-school (Sakya Trizin) is goed bevriend met de 14de dalai lama en srpeekt zich uit tegen Dorje shoegden in de documentaire op de website van de dalai lama zelf. Ngawang Dhamchoe is duidelijk bevooroordeeld tegen de NKT vanwege hun oefening van Dorje Shoegden. De andere leden van de raad van ouderlingen lijken te worden beinvloed bij hun harde oordeel door de uitspraken en het gedrag van de dalai lama rondom de kwestie Dorje Shoegden; dus de uitspraak van de ASA heeft duidelijk tenminste enige politieke motivatie er achter zitten.

Deze vermenging van religie en politiek lijkt de degeneratie van zuivere Boeddhadharma en harmonie tussen tradities veel effectiever te veroorzaken dan welke vreedzame democratische protesten die vragen om religieuze vrijheid dan ook ooit zouden kunnen doen. Een uitspraak zoals deze toont aan waarom het Westers Shoegden Gezelschap moet blijven demonstreren tegen de dalai lama om de attentie van de wereld te richten op deze verslechterende situatie.