Laster: NKT-studenten vereren Geshe Kelsang Gyatso

Waarheid: Dit is niet waar. NKT-tegenstanders maken soms onterechte beweringen over de zogenaamde sekte-achtige devotie van de NKT voor Geshe Kelsang. Deze trend begon in 1996 met een artikel van Madeleine Bunting in de krant The Guardian waarin zij zegt dat NKT-leden “gebeden maken tot Geshe Kelsang en hem vereren”.

Geshe Kelsang heeft nooit beweerd een alwetend wezen of een Boeddha te zijn. Hij praat zelfs bijna nooit over zichzelf. Hij is een erg nederige monnik en onthechte persoon. Hij besteedde zestien jaar gelukzalig in strikte retraite, om er alleen uit te komen om de Dharma naar het Westen te brengen omdat zijn Spirituele Gids Trijang Rinpoche hem dat gevraagd had.

Als hij gedurende de zomerperiode in het Verenigd Koninkrijk is, leeft Geshe Kelsang bescheiden en simpel in een kleine kamer in Manjoeshri Centrum, dezelfde kamer waar hij in woonde toen hij voor het eerst naar het Verenigd Koninkrijk kwam en hij verlaat zijn kamer nooit behalve om les te geven. Hij bezit erg weinig. Hij bezit zelfs geen auto, omdat hij de enige auto die hem in 1996 werd aangeboden heeft verkocht opdat hij de opbrengst kon doneren aan ‘Live Aid’. Hij bezit geen huis, omdat hij het huis dat hem werd gegeven, heeft weggegeven om te dienen als retraitecentrum. Hij geeft alles wat hem wordt aangeboden weg, inclusief de royalty’s op zijn boeken en alle giften in geld, vastgoed, beelden, enzovoort.

Wanneer hij niet in Manjoeshri Centrum is, leeft hij rustig op onbekende locaties met slechts een of twee assistenten en hij reist zelden en verlaat zelden zelfs maar het huis. Daar laat hij zich in met meditatieretraite en hij blijft onuitputtelijk werken om anderen te helpen door mooie en geprezen boeken te schrijven en om te helpen het Kadampaboeddhisme van Je Tsongkhapa te behouden en bevorderen in overeenstemming met de wensen van zijn eigen Spirituele Gids.

Geshe Kelsang heeft geen enkele zwakte voor luxe, macht of werelds succes. Noch is hij geïnteresseerd in politiek en hij laat zich hier niet mee in. Hoewel hij in goede gezondheid verkeert, zal hij in de zomer van 2009 vrijwillig terugtreden als Algemene Spirituele Directeur van de NKT in een democratisch systeem van opvolging die hij zelf heeft ontworpen.

Deze beschuldigingen van ‘verering’ van Geshe Kelsang komen deels voort uit een verkeerd begrip van de leringen van Boeddha Shakyamoeni over vertrouwen op een Spirituele Gids. Voor meer over hoe de NKT dit onderwerp beziet, zie Vertrouwen op de Spirituele Gids in deze moderne tijden en het blog artikel met dezelfde titel.