Laster: NKT-studenten wordt geadviseerd om niet te luisteren naar leraren anders dan NKT-leraren

Waarheid: Het is waar dat NKT-studenten soms worden aangemoedigd om geen tradities te vermengen maar om in plaats daarvan hun eigen oefeningen en leringen te benadrukken, omdat zij begrijpen dat deze een volledig pad naar verlichting vormen. Echter, dit advies wordt gegeven in de context van niet-sektarisme, waarbij andere tradities worden gerespecteerd en gezien als ook in het bezit van een volledig pad naar verlichting.

Niemand heeft ooit tijdens NKT-lessen gezegd dat u alleen naar andere NKT-leraren moet luisteren. Er zijn bijvoorbeeld Algemeen Programmastudenten die ervoor kiezen leringen van de dalai lama bij te wonen en hen wordt niet verteld dit niet te doen.

Ironisch genoeg, echter, wordt het NKT-studenten niet toegestaan om ofwel de dalai lama's ofwel lama Zopa's leringen bij te wonen als zij op Dorje Shoegden vertrouwen. Bovendien wordt het FPMT-studenten sterk geadviseerd om geen NKT-leringen en Centra te bezoeken. Eén persoon heeft bijvoorbeeld aan het begin van 2009 opgemerkt:

Ik heb gedurende twee jaar zowel bij de FPMT als de NKT geoefend. Gedurende die tijd deed ik BP. Mijn NKT-Centrum heeft dit geweten en ik heb open discussies gehad met iedereen die erbij betrokken was, inclusief de Residentiele Leraar. Het is nooit een kwestie geweest. Zij hebben ook geweten dat ik mijn toevluchtsgeloften bij de FPMT heb genomen. Mijn leraar bood me zelfs aan om me bij mijn toevluchtsnaam te noemen (ja, je raad het al – deze bevat geen Kelsang). Ik heb hen ook verteld dat ik lessen heb bijgewoond van de Tibetan Buddhist Society (een andere Gelug organisatie), van de Diamond Way (een Karma Kagyu school) en van The Institute of Tibetan Healing Practices (nog een groep gebaseerd op de Gelug).

In tegenstelling hiermee ben ik niet in staat geweest aan mijn FPMT-gemeenschap toe te geven dat ik ook de NKT bezoek, omdat het vrijwel zeker problemen zou veroorzaken en ik vermoed sterk dat ik daar niet langer welkom zou zijn.

In Grote Schat aan Verdienste verklaart Geshe Kelsang hoe we moeten vertrouwen op een leraar en op een traditie om resultaten te bereiken:

Ervaring toont dat realisaties voortkomen uit een diep, onveranderlijk geloof en dat dit geloof voortkomt uit het zuiver volgen van een traditie – op een leraar vertrouwen, alleen zijn leringen beoefenen en zijn Dharmabeschermer volgen. Als we tradities vermengen ontstaan veel obstakels en duurt het een lange tijd voor ons om realisaties te bereiken.

Dit is echter simpelweg advies om studenten te helpen snel spirituele vooruitgang te maken. In de praktijk zijn NKT-studenten vrij om te doen wat zij willen.