Achter de leugens

De Dalai Lama en de Tibetaanse Regering in Ballingschap

Het was triest genoeg de 14de dalai lama, Tenzin Gyatso, zijn Regering in Ballingschap en zijn volgelingen die begonnen met het proces om de naam van de Nieuwe Kadampa Traditie te besmeuren volgend op het sektarische verbod van de dalai lama op de beoefening van Dorje Shoegden onder Tibetanen in 1996. Toen het Shoegden Supporters Gezelschap, inclusief NKT-leden, ten behoeve van de Tibetanen openbare protesten tegen het verbod begonnen te houden, publiceerden twee Britse kranten (The Guardian en The Independent) partijdige en schadelijke artikelen over het geschil, geschreven door twee journalistieke vrienden. In plaats van een neutraal, feitelijk gezichtspunt te presenteren dat gericht was op de werkelijke kwesties rondom de betrokkenheid van de dalai lama en de verslechterende situatie in India, waren de twee artikelen sensationele, tabloidachtige verhalen over de NKT. De bron van de verkeerde informatie van de journalisten waren boeddhistische leraren binnen de Tibetaanse traditie en tenminste in het geval van Madeleine Bunting haar eigen toegegeven persoonlijke voorkeur voor de dalai lama. Deze artikelen zijn sindsdien wijd en zijd via haar website gepropageerd door de Tibetaanse Regering in Ballingschap, uiteraard zonder het tegenargument van de weerleggingen door de NKT.

De demonstraties tegen de religieuze vervolging van de dalai lama werden snel gevolgd door een artikel in het Amerikaanse tijdschrift Newsweek waarin de dalai lama en Robert Thurman wraak namen door de beoefening van Dorje Shugden als een sekte af te schilderen. Deze zienswijze werd aangenomen door diegenen die sympathiek tegenover de dalai lama stonden en geleidelijk, door middel van associatie, werd de NKT ten onrechte als een sekte afgeschilderd in talloze internetberichten door deze volgelingen.

Hier op inspelend bleef de sektebeschuldiging door de Tibetaanse Regering in Ballingschap nog overtuigender plakken toen zij een politiek gemotiveerde brief uitgaf waarin Geshe Kelsang uit Sera Je Klooster werd verstoten. Tibetaanse politiek, vooral wanneer deze vermengd wordt met religie, is niet vreemd aan middeleeuwse intrige en corruptie. Dit merkwaardige stuk ophitsende propaganda, dat de bedoeling had Geshe Kelsang te straffen en uit te stoten, staat vol met sterk beschuldigende taal en talloze referenties naar ‘sekte’, ‘sekteleden’ en ‘sekteleider’. Met deze handelingen werd door de Tibetaanse Regering in Ballingschap beoogd dat het sektelabel zou blijven hangen om Geshe Kelsang te straffen omdat hij het gedurfd had het niet eens te zijn met de dalai lama en om een serieus obstakel op te werpen tot de groei van de NKT (die anders dan Tibetaans boeddhistische groepen niet onder haar controle is).

Een gedetailleerde geschiedenis van dit alles wordt gegeven in dit vierdelige artikel.

Stichting voor het Behoud van de Mahayana Traditie (FPMT)

Volgens de FPMT-website is de dalai lama de ‘Inspiratie & Gids van de FPMT’. Hij gebruikt de FPMT als een soort plaatsvervanger van hem in het Westen die beoefenaars van de Wijsheidsboeddha Dorje Shoegden – inclusief de NKT – controleert, marginaliseert en uitstoot.

Het grootste deel van de FPMT (met een paar opmerkelijke uitzonderingen) heeft de bijgelovige, sektarische visie op Dorje Shoegden van de dalai lama schijnbaar kritiekloos overgenomen door verschillende discriminerende beleidslijnen aan te nemen: (1) niemand die een positie in de organisatie FPMT bekleedt is een Dorje Shoegdenbeoefenaar, (2) degenen die inwijding willen nemen binnen de FPMT beoefenen deze Wijsheidsboeddha ook niet , en recentelijk (3) dat boeddhistische Dorje Shoegdenbeoefenaars zelfs geen lezingen binnen de FPMT mogen bijwonen!

Volgens een verklaring die is ontvangen van een NKT-lid in Boston:

"We kregen voortdurend feedback van studenten van het Algemene Programma over hoe hen door de FPMT werd verteld dat wij die naar NKT-centra kwamen geen boeddhisten zouden zijn, dat we een op geld beluste sekte zouden zijn, dat we niet de bevoegdheid zouden hebben om les te geven, dat onze inwijdingen niet echt zouden zijn, dat Geshe Kelsang een boze tovenaar is die ons allemaal naar de hel leidt ... dat soort dingen."

Het blijkt dat sommige FPMT-studenten zich door de woorden en het gedrag van de dalai lama zelf gerechtigd voelen om kwetsende, schadelijke en onjuiste dingen te zeggen. Enkele in het bijzonder – zoals Tenzin Peljor (zie hieronder), Chris Kolb en Nick Ribush – hebben actief geprobeerd de Nieuwe Kadampa Traditie ~ Internationale Kadampa Boeddhistische Unie (NKT-IKBU) te beschadigen of te vernietigen door veelvuldig laster, negatieve campagnes, blogs en giftige berichten op chat-groepen te plaatsen en door dezelfde beschuldigingen en insinuaties in navolging van de dalai lama te herhalen.

De tragische ironie is dat de oorspronkelijke inspiratie en gids van de FPMT, de overleden oprichter Lama Yeshe, zijn hele leven op Beschermer Dorje Shoegden heeft vertrouwd. Lama Yeshe was geen geestaanbidder. De wens van Lama Yeshe bij de oprichting van de FPMT was om de Dharma in het Westen te verspreiden, een wens die de Nieuwe Kadampa Traditie vervult. Er is geen conflict tussen Lama Yeshe's en Geshe Kelsang’s intenties en ze waren goede vrienden en leeftijdsgenoten die regelmatig samen de spirituele Gelugpa-oefeningen deden, waaronder de maandelijkse Dorje Shoegdenpoedja’s. Verder waren meer dan de helft van de Overleveringslijngoeroes die op de website van de FPMT staan vermeld toegewijde discipelen van Je Phabongkhapa en/of Trijang Dorjechang en ook Dorje Shoegdenbeoefenaars. Dus waarom valt de FPMT deze overleveringslijn, met inbegrip van de NKT, aan? Dit kan alleen maar zo zijn omdat FPMT-leden, al dan niet bewust, een politiek instrument van de dalai lama zijn geworden bij het vervullen van zijn wens om deze traditie te vernietigen. Is dit de manier om de goedheid van Lama Yeshe terug te betalen? Niet volgens tenminste een beoefenaar, de senior FPMT-monnik Yeshe Sangye.

De FPMT en enkele andere Tibetaans boeddhistische groepen die trouw zijn aan de dalai lama zijn betrokken geweest bij onaangenaam gedrag tegen NKT-leden door hen op bijeenkomsten uit te stoten, naar hen te schreeuwen, door NKT-leden te overreden om te vertrekken, door moedra’s of handgebaren te maken en te zingen om hun kwaad af te weren zodra ze hen zelfs maar tegenkomen, door hun publiciteit te verwijderen en te beschadigen, enzovoort. Er zijn nu honderden verklaringen die getuigen van dit vreemde, bijgelovige en slecht gemanierde gedrag.

Deze lastercampagne tegen de NKT-IKBU is door de jaren heen constant blijven bestaan. Het is erg intens geworden sinds de Kadampaboeddhistische traditie tegendruk begon te geven tegen de dalai lama’s berekenende en meedogenloze politieke campagne van religieuze discriminatie en intolerantie tegen beoefenaars van de Wijsheidsboeddha Dorje Shoegden in India door het Westers Shoegden Gezelschap te steunen. Zie:

1) www.WesternShugdenSociety.org

2) www.WisdomBuddhaDorjeShugden.org

Triest & ironisch

Lama Yeshe en Lama Zopa (afgebeeld), de oprichters van FPMT, zijn leerlingen van hun Kernspirituele Gids Kyabje Trijang Rinpoche (1901-1981). Kyabje Trijang Rinpoche verspreidde gedurende zijn hele leven overal de oefening van de Wijsheidsboeddha Dorje Shoegden. Lama Yeshe deed deze oefening dagelijks. Lama Zopa deed deze beoefening tot zijn Goeroe, Lama Yeshe, in de vroege jaren tachtig overleed. Nu heeft de dalai lama deze oefening verboden en heeft een lastercampagne tegen Dorje Shoegdenbeoefenaars georkestreerd. Het is triest dat de eigen studenten van Lama Yeshe en Lama Zopa nu het actiefst betrokken zijn bij het belasteren van Dorje Shoegdenbeoefenaars in het Westen.

Wie belastert wie?

Hier is een interessante oefening voor u. Ga naar een FPMT-centrum of een andere Tibetaans boeddhistische groep die loyaal is aan de dalai lama. Of kom ze gewoon tegen tijdens een sociale bijeenkomst. Zeg dat u naar een NKT-centrum bent geweest of dat uw leraar Geshe Kelsang is. Als we het bewijs van honderden getuigenissen mogen geloven, kijkt men u ontsteld aan en lopen de mensen of haastig van u weg, of zullen ze u uitgebreide desinformatie geven over de NKT. Ze vertellen u dat u een geestaanbidder bent die het leven van anderen schaadt (zelfs als u nog nooit in uw leven een geest aanbeden hebt en u uw leven heeft gewijd aan het helpen van anderen), en ze raden u sterk aan om nooit meer terug te keren naar het NKT-centrum. Doe nu het tegenovergestelde – ga naar een NKT-centrum en zeg dat u in een FPMT-centrum bent geweest. U hoort bij het NKT-centrum geen kritiek op de FPMT of op welke andere boeddhistische traditie dan ook.

Jongste ontwikkeling - het nieuwe segregatiebeleid van de FPMT

Op de FPMT-website: "Restrictie: De FPMT heeft onlangs in overeenstemming met de wensen van Zijne Heiligheid de dalai lama nieuw beleid uitgevaardigd ten aanzien van de Shoegdenbeoefening. Lama Zopa Rinpoche heeft de wens geuit om “geen goeroe-discipelrelatie te hebben met iemand die Shoegden beoefent”."

Aangezien Lama Zopa nog steeds het nominale hoofd van de FPMT is, betekent dit dat de Tibetaanse politiek de FPMT nu onomkeerbaar heeft doorgedrongen. Het betekent dat het zelfs aan Lama Zopa’s dierbare leraren, Trijang Rinpoche of Lama Yeshe, niet zou worden toegestaan om Lama Zopa’s leringen bij te wonen. Deze tragische stand van zaken is gedetailleerd verklaard door een senior FPMT-monnik Yeshe Sangye.

FPMT-leden hebben de NKT lang ervan beschuldigd een sektarische cultus te zijn. De ironie is dat de NKT een open en tolerante organisatie is, die nooit iemand voor een lezing heeft afgewezen vanwege hun religieuze overtuiging. Dat deze religieuze overtuiging de 400-jaar oude beoefening is die van generatie op generatie is overgeleverd door volledig gerealiseerde boeddhistische meesters, met inbegrip van de helft van de Overleveringslijngoeroes van de FPMT, is onbegrijpelijk.

Ondertussen is het onduidelijk of Lama Ösel (de reïncarnatie van Lama Yeshe) deze laatste buitengewone ontwikkeling zou steunen. Hij heeft de laatste paar jaar afstand genomen van de FPMT en heeft zijn inwijding onlangs opgegeven. Het feitelijke hoofd van de FPMT is nu de dalai lama.

De wijdst verpreide internetlaster tegen de NKT

Deze organisaties en individuen zijn verantwoordelijk voor de wijdst verspreide anti-NKT postings op het web. Ze zijn hier opgenomen omdat zij materiële schade hebben veroorzaakt aan de NKT-IKBU door haar reputatie te ondermijnen; en onderling hebben ze het geloof van honderden, misschien duizenden individuen vernietigd. Mensen hebben daarom het recht om zich te beschermen door te weten wie ze zijn. Als hun anti-NKT meningen en desinformatie niet overal op het internet zou staan, dan zou de laster tegen de NKT met naar schatting twee derde of meer dalen. (De hier over hen verzamelde informatie is openbaar beschikbaar op het internet.)

1. Blogs, websites, Wikipedia, chatgroepen, etc met anti-NKT postings door Tenzin Peljor (alias KT66, alias Tashi, alias Michael Jackel)

2. E-Sangha

3. New Kadampa Survivors

4. Andere (niet FPMT) Tibetaans boeddhistische groepen

Blogs, websites, Wikipedia, chatgroepen, etc met anti-NKT uitingen door Tenzin Peljor (alias KT66, alias Tashi, alias Michael Jackel). Tenzin Peljor heeft een aparte sectie gekregen op deze pagina, omdat hij de productiefste Westerse campagnevoerder tegen de NKT is. Hij is een Oost-Duitse monnik die leeft in het FPMT Istituto Lama Tzong Khapa in Pomaia, Italië. Hij beweerde onlangs dat hij een Kagyu is en dat hij "zeer onafhankelijk" is, maar hij studeert full-time aan het Gesheprogramma van de FPMT (wanneer hij niet bezig is de NKT aan te vallen).

Hij was oorspronkelijk als een monnik (Kelsang Tashi) ingewijd door Geshe Kelsang. Zijn grootste loyaliteit lag echter niet bij Geshe Kelsang, maar bij een zelfbenoemde Lama in Duitsland genaamd Dechen/Carola (die met Geshe Kelsang en de NKT gebroken had en een persoonlijkheidscultus was begonnen). Hij was haar rechterhand die haar hielp het centrum en de activa ervan (een kasteel) in Berlijn uit de NKT los te maken. Een langdurige rechtszaak volgde en werd door een Duitse rechter in het voordeel van de NKT beslist. Het besluit was echter niet afdwingbaar volgens de Duitse wet op liefdadigheidsorganisaties, dus Carola’s organisatie behield het kasteel voor enige tijd. Uiteindelijk is het kasteel, vanwege hun faillissement, nu terug bij de NKT en functioneert het als Dharmacentrum.

Een paar jaar nadat hij met Carola was vertrokken, raakte Tashi tenslotte gedesillusioneerd, verliet Carola en werd opnieuw ingewijd als Tenzin Peljor door de dalai lama. Er lijkt weinig twijfel over te bestaan dat hij zich gerechtvaardigd voelt in zijn obsessieve campagne tegen de NKT door zijn loyaliteit aan de dalai lama en de verwarrende persoonlijke geschiedenis met Carola.

Wat betreft zijn activiteiten is hij erg actief op de site van de New Kadampa Survivors onder zijn nieuwe naam Tenzin Peljor, waar duidelijk kan worden gezien dat hij mensen manipuleert om ze hun geloof te doen verliezen en dat hij de kant kiest van David Cutshaw (zie hieronder) en anderen om aan te zetten tot steeds ergere verbale aanvallen op de NKT. Hij helpt met het beheer van E-Sangha en heeft een lange geschiedenis van postings tegen de NKT. Hij onderhoudt zijn eigen lasterlijke websites en blogs tegen de NKT en Dorje Shoegdenbeoefenaars. Zijn Flickr-account werd afgesloten omdat hij de voorwaarden van de dienstverlening overtrad door lasterlijk materiaal op te slaan.

Op Wikipedia was hij jaren lang de dominante redacteur die verantwoordelijk was voor het zware vooroordeel tegen de NKT in de artikelen: Nieuwe Kadampa Traditie, Kelsang Gyatso en Dorje Shoegden. Als kt66 weefde hij zijn standpunt door het artikel grotendeels door te verwijzen naar een zogenaamde "neutrale derde partijbron", een thesis van de Universiteit van Lancaster van David Kay (die kort NKT-meditatielessen in Lancaster bijwoonde), waardoor Kay rechter en jury van de NKT werd gemaakt. Deze artikelen verspreidden veel verkeerde informatie en pijn toen hij nog de belangrijkste redacteur ervan was. Veel mensen hebben gezegd dat ze hun geloof verloren en veel meer hebben NKT-meditatielessen niet eens uitgeprobeerd als gevolg van het lezen van zijn versie van Wikipedia en te geloven dat Wikipedia neutraal zijn moet omdat het een encyclopedie is. Door de invoering van betrouwbare bronnen en feiten zijn deze artikelen geleidelijk aan neutraler en evenwichtiger geworden, maar KT66 probeert nog steeds Wikipedia te gebruiken om zijn eigen standpunt door te drukken. Zoals te zien is op zijn eigen anti-Shoegden websites en op diverse blogs (van hemzelf en anderen), kan Tenzin Peljor geen lagere dunk hebben van of een extremer standpunt hebben ten opzichte van de NKT. Zijn vijandige opvattingen, hoewel minder doordringend, verschijnen vaak vermomd als passieve agressie op Wikipedia, Amazon en elders. Toen een aantal onafhankelijke beoordelaars naar het artikel keek dat KT66 had gecreeerd, concludeerden zij ook dat dit het NPOV (neutraal standpunt) had geschonden. Kijk hier voor hun opmerkingen.

Hij heeft vijandige boekbesprekingen op Amazon geschreven. Hij heeft herhaaldelijk naar de BBC-website geschreven en heeft anderen aangemoedigd om dat ook te doen, en hij heeft ze gebombardeerd met oude artikelen (zoals het Guardianartikel uit 1996, dat lang geleden weerlegd is als een onwaardig stuk riooljournalistiek) om hen te vertellen om op hun website het woord "sekte" te gebruiken . Uiteindelijk hebben ze dat op een plaats toegevoegd, hoewel er geen uitleg wordt gegeven over hoe of waarom de NKT een sekte is en de rest van hun beschrijving eerlijk is en het tegendeel lijkt te suggereren, namelijk dat de NKT is een door de tijden heen gerespecteerde traditie van het Mahayanaboeddhisme is.

Hij plaatst bijna dagelijks commentaar onder zijn verschillende namen (inclusief alleen Mike of Michael) op diverse blogs en nieuwspagina's.

Hij schept op over hoe INFORM (een organisatie in Groot-Brittannië die Nieuwe Religieuze Bewegingen volgt) een rapport aan het schrijven was tegen de NKT omdat dankzij hem mensen naar hen schreven met hun verhalen. Hij zegt dat hij van plan is dit rapport overal op internet te zetten. Gelukkig is INFORM in gesprek geweest met de NKT om een evenwichtiger standpunt weer te geven en zij hebben gezegd dat ze de NKT niet zien als een NRB of sekte. Hij heeft uitvoerig  naar het Rick Ross sekteforum geschreven om te proberen de NKT als een sekte aangeduid te krijgen (om vervolgens lezers elders listig naar dat forum te verwijzen).

E-Sangha

esanghaNamdrol (Malcolm Smith), een van de belangrijkste moderators van E-Sangha, heeft de NKT verbannen van E-Sangha, het zogenaamd “open” en “niet-sektarische” boeddhistische internetforum, waarmee hij hen in feite als niet-boeddhisten brandmerkte. Hij houdt ook elke positieve discussie over de NKT of Dorje Shoegden tegen en noemt hen gedegenereerde geestaanbidders, wat neerkomt op een bijgelovige moderne heksenjacht. Kritiek op de NKT en Geshe Kelsang is echter altijd welkom. Namdrol heeft veel arrogante, irrationele en erg sektarische commentaren op de NKT, de overleveringslijn van Je Phabongkhapa en Trijang Rinpoche en de Gelugpatraditie gepost. Mensen die betrekkelijk nieuw in het boeddhisme zijn, worden vaak door hem ingenomen, omdat hij van de daken schreeuwt dat hij al 20 jaar boeddhist is en Tibetaans kent en zoals een medewerker aangaf, is E-Sangha “zijn zandbak” waar zijn standpunt de boventoon moet voeren (diegenen die het met hem oneens zijn, worden snel en stil verbannen). Hieronder wordt verklaard waarom Namdrol dit heeft gedaan en waarom hij een voortdurende bron van verkeerde informatie en propaganda is:

"Mijn Guru, de overleden Ngagpa Yeshe Dorje [1926-1993], werd door de huidige dalai lama persoonlijk in Dharamsala benoemd om deze geest  te beheersen. In die zin voel ik me verantwoordelijk om te blijven wijzen op de gebreken van deze beoefening en de overleveringslijn die ermee verbonden is, en om te wijzen op alternatieven voor degenen die oren hebben om het te horen."

Voor een uitleg over waarom de NKT en Dorje Shoegdenbeoefenaars uit E-Sangha zijn verbannen, zie E-Sangha en 'Sect bashing'.

E-Sangha wordt momenteel aangeklaagd door Soto Zenpriesters die ook zijn uitgesloten van de E-Sangha vanwege het niet voldoen aan de exacte leerstellingen van de moderators van de site. Klik hier voor een brief van hen. Deze situatie is voldoende vergelijkbaar met het sektarisme van E-Sangha en haar discriminatie van de NKT om hier te worden vermeld.

Hier is ook een recent citaat van de blog In Pursuit of Mysteries, waarvan de niet-NKT auteur E-Sangha in de loop der tijd heeft onderzocht en tot de conclusie is gekomen dat E-Sangha veel problemen heeft, vooral door zichzelf ten onrechte een open boeddhistisch forum te noemen:

E-Sangha is een webforum dat zichzelf promoot als voor alle boeddhisten van alle tradities te zijn. Het heeft een grote gebruikersbasis, en in feite is het aantal gebruikers in de loop der tijd zo groot, dat het aantal mensen en activiteiten zelf weer online boeddhisten aantrekt die horen over de site. In werkelijkheid is E-Sangha voor veel boeddhisten een zeer onvriendelijke plaats. Het wordt met een ijzeren vuist beheerd door een kleine junta van moderators (zelfs niet met de fluwelen handschoen!). Deze groep duldt geen verschil van mening met hun geloof of methoden. Leden van het forum die niet slaafs en met verve de lijn van dit collectief volgen, worden snel en stil van de site verbannen.

De leden van de moderator junta beweren dat ze doen wat ze doen voor het heil van het boeddhisme en de verspreiding van de Dharma. Naar hun mening leiden onjuiste overtuigingen of doctrines tot problemen en verwarring, zodat de bespreking daarvan niet is toegestaan, zelfs niet om te laten zien dat ze fout zijn.

Er is ook een nieuwe website genaamd E-Sangha Watch opgezet door bezorgde boeddhistische geestelijken en leken van diverse scholen.

New Kadampa Survivors

survivorsZie New Kadampa Survivors (vervolg op de geschiedenis van de sektelaster) voor meer achtergrond over de Survivors's groep.

De oprichter en moderator is David Cutshaw, die in Asheville (North Carolina) lessen begon bij te wonen van een NKT-meditatiegroep. Zoals David zelf op verschillende openbare fora heeft gezegd, heeft hij lang last gehad van aanvallen van geestelijke ziekten, depressie en irrationele woede. Hij schreef Geshe Kelsang over deze problemen en kreeg advies. Hij kreeg ook steun van zijn leraar en de Sangha die hem in het ziekenhuis opzocht. David woonde de Kadampalezingen gedurende drie tot vier jaar bij en leek hiervan te genieten en van de vriendschap met de Sangha. Hij stopte in 2005 echter naar het Centrum te komen, nadat FPMT-studenten hem hadden gezegd dat Dorje Shoegden een boze geest is.

Hij droeg productief bij aan NKT Chat en uitte daar zijn zorgen. Als antwoord kreeg hij hulp en aanmoediging van zijn mede NKT-Sangha en leek met de kwestie in het reine te komen, maar toen ontdekte hij E-Sangha en las veel negatieve berichten over de NKT en Dorje Shoegden (voornamelijk gepost door Namdrol, Thubten Gonpo en Tenzin Peljor). Hij veranderde van mening en begon zeer kritische opmerkingen over de NKT op E-Sangha te zetten, sprak over ‘de sekte’ en sprak zeer harde woorden over Geshe Kelsang en andere Kadampaleraren. Door te beweren met het gezag van een ‘insider’ te spreken en omdat hij niet langer bij de NKT betrokken was, vond David een aandachtig gehoor dat hem graag wilde helpen te ‘rehabiliteren’ na zijn ‘verschrikkelijke’ ervaringen met de NKT-sekte. Hij heeft ook regelrechte onwaarheden gesproken op het internet, bijvoorbeeld door de NKT ervan te beschuldigen hem met de dood te bedreigen.

David zette vervolgens de New Kadampa Survivors chatgroep op. Hij heeft die groep strak gemodereerd en lijkt de aandacht te zoeken van de mensen die er berichten op achterlaten, door te zeggen dat de dingen die ze noemen ook onderdeel zijn van zijn eigen ervaring en door hier op voort te borduren. Hij is niet de enige die lasterlijke en onzinnige beweringen over de NKT heeft gedaan op de Survivors site, maar als moderator heeft hij nooit de geringste terughoudendheid aangemoedigd, waardoor dit weinig meer dan een haat-site is. Misschien geldt dit voor veel internet chat-groepen die een vreemd eigen leven te ontwikkelen, maar David heeft nooit toegestaan dat pro-NKT reacties (of zelfs neutrale) worden geplaatst. Wanneer er per vergissing een vriendelijke NKT-opmerking doorglipt, valt hij de afzender aan of annuleert zijn lidmaatschap door te zeggen dat de groep niet is bedoeld voor ‘NKT-propaganda’.

David staat het posten van persoonlijke en privé-correspondentie op de chatgroep toe, wat tegen de wet is en tegen de wensen van de betrokken personen. Yahoo! wilde dat hij de toon van chatgroep matigde, nadat ze het haat zaaien, het grove taalgebruik en het campagne voeren hadden ontdekt. Hij toonde geen spijt en zei dat hij alle postings zou verplaatsen naar een MSN site om deze daar veilig te stellen. Hij heeft ook een lasterlijk opslagdocument, getiteld ‘NKT Media Files’, opgeslagen op de Survivors site en hij ondersteunt elke Survivor campagne tegen de NKT – zoals het schrijven van negatieve Amazon boekbesprekingen die erop gericht zijn de NKT een duivelaanbiddende sekte te noemen etc, in plaats van het boek te bespreken (de juridische afdeling van Amazon heeft veel van deze beoordelingen nu verwijderd, bijvoorbeeld die van Charles Miller).

Sommige mensen van andere tradities, die naar het schijnt nog nooit een NKT-Centrum hebben bezocht, hebben niettemin van deze chatgroep gebruik gemaakt om de mening van de groep verder te manipuleren door de NKT, haar leraren en haar oefeningen te belasteren, en hun eigen tradities en leraren te promoten – VJ Kumara, Khedrub en Truthsquad om er een paar te noemen.

Hoewel de NKT nooit heeft beweerd volmaakt te zijn en zeker fouten maakt, is de NKT van de Survivors groep niet herkenbaar voor de meeste NKT-studenten of hun familie en vrienden. Niettemin geloven sommige mensen die naar de Survivors groep komen (waarvan een groot gedeelte van diverse Tibetaanse groepen of E-Sangha heeft gehoord dat de NKT uit geestaanbidders of sekteleden bestaat en dit probeert uit te zoeken)  de herhaalde leugens, beginnen te twijfelen en verliezen hun geloof dan helemaal, omdat ze niet weten wat de bron van en de motivatie achter de berichten is.

(Opmerking: Hoewel de Survivors groep een ledental van boven de 700 heeft, is het een betrouwbare schatting dat ongeveer de helft hiervan uit NKT-beoefenaars bestaat die zich uit nieuwsgierigheid hebben aangemeld om te zien wat er over hen gezegd wordt en zich nog niet hebben uitgeschreven. Sommige mensen van de groep hebben zich ook onder verschillende namen aangemeld. Van de werkelijke deelnemers zijn er ongeveer twaalf mensen die bijna alle opmerkingen plaatsen, wat tot klachten over de groep leidt over hun ‘bijna onuitputtelijke output’ en dat de groep een ‘old boys club’ is geworden. Er is ook regelmatig veel interne machtsstrijd en wantrouwen en zijn er veel scheldpartijen.)

Andere (niet FPMT) Tibetaans boeddhistische groepen

Enkele andere Tibetaans boeddhistische groepen en leraren die trouw zijn aan de dalai lama hebben de NKT-IKBU ook vreselijke schade toegebracht door hun intolerante en sektarische gedrag. Bijvoorbeeld in 2008, toen Namkhai Norbu in Amerika was, vroeg hij een leerling van hem of hij Kadampa’s kende. Deze man had net tijdens een etentje een student van het Algemene Programma (AP) ontmoet dus hij antwoordde ja, en dus gaf Namkhai Norbu hem een beschermingskoord om het kwaad af te weren. Hij instrueerde zijn student om de AP-student tegen de NKT en Dorje Shoegden te waarschuwen en om aan haar en haar vrienden die ook Kadampalessen hadden bijgewoond beschermingskoorden te geven.

De student van Namkhai Norbu bleef de AP-student verschillende keren bellen en leidde haar naar kritische websites over de NKT. Hij gaf haar verhalen door die hem door Namkhai Norbu waren verteld, over slechte dingen die met beoefenaars van Dorje Shoegden gebeurd waren, zoals dat ze ziek werden of hun bedrijf failliet ging; en hij bekritiseerde de NKT en zei dat ons geld van de Chinezen kwam.

Een andere Amerikaanse Kadampastudent bezocht haar therapeut voor problemen die geen verband hielden met haar spirituele beoefening en was erg blij te horen dat hij een ook boeddhist was en kreeg vertrouwen in hem. Maar hij was een leerling van Namkhai Norbu en het duurde niet lang of hij vertelde haar dat ze bescherming tegen de ‘kwade geest’ Dorje Shoegden nodig had, die haar problemen zou veroorzaakten. Namkhai Norbu stuurde haar persoonlijk een hanger om haar te beschermen en gaf de therapeut ook een hanger omdat hij met haar in aanraking was gekomen. Met haar geloof vernietigd verliet ze vervolgens de NKT.

In Barcelona werd aan een Kadampastudent door een aantal vrienden van hem  – allen studenten van Namkhai Norbu – verteld dat de beoefening van Dorje Shoegden erg boosaardig is en verantwoordelijk is voor de ziekte en ellende van mensen die hij kende. Ze vertelden hem dat zijn aanwezigheid zowel hen als andere mensen om hem heen besmette. Als een gevolg hiervan voelde hij zich schuldig toen leden van zijn familie ziek werden. Hij had vele jaren nachtmerries, zelfs nog in 2008. Hij bezoekt het Kadampacentrum nu slechts af en toe en lijdt aan paranoia.