Laster tegen de Nieuwe Kadampa Traditie

Laster: Het WSG is gewoon een andere naam voor de NKT

Dit is niet waar. De hoofddoelstellingen van de NKT-IKBU en het Westers Shoegden Gezelschap (WSG) zijn verschillend. Het doel van de NKT-IKBU is om te helpen zuivere Kadamdharma vrij van politiek te laten bloeien in de hedendaagse samenleving. Het doel van de WSG is om religieuze vrijheid te verkrijgen voor de miljoenen Dorje Shoegdenbeoefenaars die lijden als een gevolg van het verbod dat door de dalai lama werd ingesteld.

In het bijzonder:

De NKT-IKBU, een geregistreerde liefdadigheidsinstelling, wordt gedefinieerd als de internationale vereniging van studie- en meditatiecentra die de zuivere traditie van Mahayanaboeddhisme volgen die afkomstig is van Atisha en Je Tsongkhapa en die in het Westen geïntroduceerd werd door de Stichter van de NKT, Eerwaarde Geshe Kelsang Gyatso, en die de drie Studieprogramma’s van de NKT volgen en die geleid worden door de Interne Regels van de NKT.

De WSG, een geregistreerd bedrijf, wordt gedefinieerd als een internationale coalitie van beoefenaars van Dorje Shoegden en die is opgedragen aan het verkrijgen van religieuze vrijheid voor iedereen die zich bezig wil houden met deze oefening en aan het herstellen van harmonie, respect en samenwerking tussen Shoegden- en niet-Shoegden boeddhistische beoefenaars in de hele wereld.

Terwijl de verschillen tussen de organisaties overduidelijk zijn, zijn er ook overlappingen. Zowel de NKT-IKBU als de WSG willen dat zuivere Boeddhadharma vrij van politiek in deze wereld bloeit. Bovendien koesteren zij beide de beoefening van Dorje Shoegden. Veel NKT-IKBU beoefenaars hebben actief hun geloof in Dorje Shoegden beleden door de activiteiten van de WSG en te helpen ondersteunen en organiseren. Zij kiezen ervoor om deel te nemen als individuen die toegewijd zijn aan hun beoefening van Dorje Shoegden, niet als NKT-IKBU leden.

  

 

Laster: De NKT laat zich in met politieke handelingen tegen de dalai lama

Dit is niet waar. Deze laster ontstaat omdat veel individuele leden van de NKT deelnemen aan de campagne van het Westers Shoegden Gezelschap (WSG) om de 14de dalai lama ervan te weerhouden de oefening van Dorje Shoegden te vernietigen en het spirituele leven van miljoenen mensen te ontwrichten.

Twee dingen:

1. De NKT is niet hetzelfde als het WSG

2. De handelingen van het WSG zijn niet politiek van aard. In tegendeel, hun doel is om het boeddhisme te bevrijden van politieke vervuiling.

Zoals wordt gezegd in de Interne Regels van de NKT moet de NKT altijd vrij blijven van politieke banden. het WSG heeft een boek gepubliceerd over de dalai lama's, met de naam Een Groot Bedrog. Tharpa Publicaties treedt op als een distributeur van het boek en het boek is verkrijgbaar in NKT-Centra om slechts twee specifieke redenen: (1) om publiekelijk aan te tonen dat Dorje Shoegden, onze Dharmabeschermer, een manifestatie is van Je Tsongkhapa die een belichaming is van de wijsheid van alle Boeddha's; en (2) om de belangrijkste obstakels tot het verspreiden van Kadamdharma in de hele wereld te verwijderen.

Laster: NKT-Leraren adviseren tegen het nemen van conventionele medicijnen

Waarheid: Dit is onwaar. NKT-Leraren zijn geen gekwalificeerde medische beoefenaars en dus kunnen zij hun studenten niet adviseren over het wel of niet nemen van medicatie. In alle gevallen zou een NKT-Leraar een student, die ziek is, moeten adviseren om een dokter te raadplegen. Geshe Kelsang heeft zelf bij ontelbare gelegenheden zijn studenten geadviseerd het advies van hun dokters te volgen.

Laster: De NKT bidt voor de dood van haar vijanden

Waarheid: Dit is niet waar. Het zou een anathema voor elke boeddhist zijn om te bidden dat een levend wezen geschaad wordt. Boeddha onderwees dat alle levende wezens onze aardige moeders zijn en dat de enige vijanden van levende wezens onze misleidingen (negatieve geestestoestanden zoals boosheid, hebzucht en onwetendheid) zijn.

Terwijl het waar is dat organisaties als de FPMT en andere boeddhistische groepen, loyaal aan de zienswijze van de dalai lama dat de NKT een geldmakende sekte enzovoort is, leugens en verkeerde informatie over ons hebben verspreid, zouden we door onze misleidingen verslagen zijn als we toestaan dat dit een boos antwoord oproept en dus hebben we consistent geprobeerd zonder vijandigheid en geweld te reageren. Alles wat we willen doen is onszelf verklaren, daarom hebben we deze site opgezet; evenals anderen helpen vrede, geluk en een zinvol leven te vinden door middel van Boeddha’s leringen.

Laster: De NKT vermoordt mensen

Waarheid: De NKT heeft nog nooit iemand vermoord. Dit is een heel onverantwoordelijke beschuldiging met als enig doel hen in discrediet te brengen vanwege hun oppositie tegen het verbod van de dalai lama's op Dorje Shoegden.

Het is volledig tegen de ethiek van het boeddhisme, inclusief de NKT, om welk levend wezen dan ook te vermoorden of te schaden. En van de verplichtingen van boeddhistisch toevlucht is anderen niet te schaden. Boeddha zelf heeft gezegd dat diegenen die anderen schaden geen beoefenaars van deugd (dat wil zeggen zijn discipelen) zijn.

Laster: NKT-beoefenaars offeren dieren

Waarheid: Dit is niet waar. Het is echter een goed recent voorbeeld om aan te tonen hoe publieke opinie kan worden gecreëerd en gemanipuleerd.

Op 19 mei 2008 publiceerde de Duitse journalist Reinhard Bingener een artikel in de vooraanstaande Duitse krant 'Frankfurter Allgemeine Zeitung'. Het artikel getiteld “Ontbijt met de prins van de vrede – Het imago van de dalai lama in het Westen zou barsten kunnen vertonen” was kritisch ten opzichte van de dalai lama; het stelde echter ook dat Shoegdenmensen dieren offeren (dit is ook impliciete laster tegen NKT-beoefenaars omdat zij Dorje Shoegdenbeoefenaars zijn).

Dit is een goed voorbeeld van hoe publieke opinie kan worden gecreëerd en gemanipuleerd. Toen de journalist werd gevraagd hoe hij in vredesnaam een dergelijke foutieve stelling kon publiceren, zei hij dat een 'religieuze expert' hem verteld had dat Shoegdenbeoefenaars dieren offeren. Toen hij gevraagd werd naar de naam van deze 'expert' antwoordde Bingener dat hij verzocht was deze niet te vermelden.

We zouden kunnen vragen waar een dergelijke 'expert' zo bang voor is. Voor de schijn gemanipuleerd te zijn door het Privekantoor van de dalai lama? Om voor de rechter gedaagd te worden voor laster? Toen er werd gevraagd naar bewijs of zelfs maar aanwijzingen dat Shoegdenbeoefenaars dieren offeren, kon de journalist niets geven. Dit was niet het meest rigoureuze voorbeeld van 'onderzoekende journalistiek'.

Er is geen Dorje Shoegden- of NKT-beoefenaar die ooit een enkel dier heeft geofferd. Dit zou volkomen tegen de betekenis van het boeddhisme zijn en tegen het Dorje Shoegdengebed waarin we Dorje Shoegden verzoeken alle levende wezens, inclusief dieren, te beschermen. Een groot aantal NKT-beoefenaars is vegetariër om mededogende redenen.