Laster tegen de Nieuwe Kadampa Traditie

Laster: De NKT is een op winst beluste geldmachine

Waarheid: Dit is niet waar. Geen enkel individu of Centrum kan voordeel hebben van welke winsten dan ook die geproduceerd worden als het gevolg van welke NKT-activiteiten dan ook omdat deze winsten alleen gebruikt worden om Tempels voor Wereldvrede te bouwen. Dit is wettelijk vastgelegd in de morele discipline gids van de Nieuwe Kadampa Traditie – Internationale Kadampa Boeddhistische Unie, de Interne Regels:

14§7.    De winsten van elk Festival en elke Dharmaviering zullen alleen worden gebruikt voor de ontwikkeling van het NKT-IKBU Internationaal Tempel Project; behalve dat winsten uit de jaarlijkse Internationale Festivals die gehouden worden in het Verenigd Koninkrijk indien op juiste wijze vereist ook gebruikt zouden kunnen worden voor het functioneren van de Liefdadigheidsinstelling.

18§1.    Omdat het doel van het openen van NKT-IKBU Dharmacentra is om NKT Kadampaboeddhisme te verspreiden, zullen alle bezittingen van deze Dharmacentra alleen voor dit doel gebruikt worden. De jaarlijkse winsten die door elk plaatselijk NKT-IKBU Dharmacentrum gemaakt worden, zullen worden gebruikt voor de ontwikkeling van dat Centrum, inclusief voor verbeteringen van de accommodatie enzovoort en om het even welke overige winst zal worden gedoneerd aan de bankrekening van het NKT-IKBU Internationaal Tempel Project van hun respectievelijke land.

18§4.    Jaarlijkse winsten die gemaakt worden door KMC’s, internationale Retraitecentra, Tharpa Publicaties, Hotel Kadampa’s en Kadampabedrijven in elk land wereldwijd moeten worden gedoneerd aan de bankrekening van een NKT-IKBU Internationaal Tempel Project.

18§6.    Alle fondsen op de bankrekeningen van het NKT-IKBU Internationaal Tempel Project wereldwijd moeten alleen gebruikt worden voor het NKT-IKBU Internationaal Tempel Project en kunnen niet worden gebruikt door individuele Dharmacentra of voor welk ander doel dan ook.

Daarom kan met betrekking tot de bewering dat de NKT ‘veel geld verdient’ gezegd worden dat alle winsten gedoneerd worden aan het bouwen van Tempels voor Wereldvrede. Hoe meer geld er wordt opgebracht, hoe meer mensen in de hele wereld voordeel ontvangen door toegang te hebben tot deze tempels en de leringen van Boeddha.

Zie voor meer details dit blog-artikel.

Laster: De NKT vraagt teveel voor Dharma-onderwijs

Waarheid: In de Nieuwe Kadampa Traditie vragen we een bijdrage in de kosten of een voorgestelde donatie om de kosten te dekken van het draaiende houden van het Centrum of een groep in een gehuurde zaal, wat volkomen normaal is voor welke organisatie dan ook. Voor weekend- of langere cursussen moeten we ook geld vragen voor de overnachting.

Echter de prijzen die door de NKT worden gevraagd, worden bewust zo laag mogelijk gehouden. Vergeleken met andere cursussen, conferenties, seminars of retraites zijn zij vaak substantieel minder duur.

Laster: De NKT moedigt mensen aan om hun geld aan de organisatie te geven

Waarheid: Zeer redelijke voorgestelde donaties (vergeleken met veel andere religieuze en niet-religieuze organisaties) worden gevraagd voor de inlooplezingen, cursussen en retraites, en in residentiele Centra wordt voor overnachting een huur gevraagd. In overeenstemmming met de statuten van NKT Centra mag niets van het inkomen of bezit als winst worden uitbetaald aan de directeuren, verantwoordelijken, staf, leraren, leden of om het even welke andere persoon.

Veel NKT-leden worden gesteund met sponsoring zodat ze verantwoordelijkheden zoals lesgeven en andere administratieve taken kunnen vervullen. De NKT heeft reeds wereldwijd honderden banen gecreëerd en vele mensen getraind in vaardigheden die ze later gebruikt hebben om andere banen te vinden.

Laster: De NKT heeft overheidsgeld gebruikt om zichzelf te financieren

Waarheid: De NKT is nooit betrokken geweest bij bijstandsfraude. In het midden van de jaren negentig werden zulke beschuldigingen geuit, maar een onderzoek door de regering heeft geconcludeerd dat deze niet waar waren en de NKT werd vrijgepleit (helaas niet voordat de kranten de Guardian en de Independent op een onverantwoordelijke wijze deze beschuldigingen hadden gepubliceerd zonder deze eerst bij de lokale uitkerings- of huursubsidie-instanties te verifiëren).

Laster: De NKT wordt gesponsoord door de Chinese regering

Waarheid: Dit is niet waar en er is geen spoor van bewijs geproduceerd om deze herhaalde bewering te ondersteunen. In de Interne Regels (§3) wordt gezegd:

De Nieuwe Kadampa Traditie zal altijd een volledig onafhankelijke boeddhistische traditie zijn en de NKT-IKBU zal geen politieke banden hebben.

De NKT heeft nooit om het even welke politieke banden met de Chinese of Tibetaanse Regeringen gehad en zal deze nooit hebben. Dit is omdat het vermengen van religie met politiek de oorzaak is van veel problemen, zoals bewezen wordt door de problemen die zijn ontstaan door het politieke ingrijpen van de dalai lama in de vier scholen van Tibetaans boeddhisme. Het is gewoon dat critici van de dalai lama het etiket “sympathisanten van China” krijgen (of gewoonlijk veel ergere benamingen) of ervan te worden beschuldigd in loondienst te zijn bij de Chinese Regering, maar in het geval van de NKT-IKBU is dit een volledig valse beschuldiging.