Laster tegen Geshe Kelsang Gyatso

Laster: Geshe Kelsang Gyatso is een 'zelf-benoemde Geshe'

Waarheid: In de colofon van Geshe Kelsang's lang-levengebed dat geschreven werd door Kyabje Trijang Rinpoche zelf (gratis te verkrijgen bij Tharpa Publicaties) wordt gezegd:

"Dit korte gebed voor het lange leven van de Tsang-pa Geshe, Kelsang Gyatso, uit het Sera-Je Klooster, die begiftigd is met grote geleerdheid en smetteloos zuiver gedrag, werd samengesteld door Yongdzin Trijang Dorjechang op het verzoek van de gemeenschap van Manjoeshri Centrum, Engeland."

In het voorwoord van Geshe Kelsang's boek Zinvol te Aanschouwen zegt Eerwaarde Trijang Rinpoche:

"De uitstekende uitlegger, de grote spirituele Meester Kelsang Gyatso, die talloze boeddhistische geschriften bestudeerde aan het beroemde Je College van de grote kloosteruniversiteit Sera Tegchen Ling, beoefende de betekenis van de leringen die hij ontving en hij werd een wijze, serieuze en gerealiseerde Leraar."

Laster: Geshe Kelsang Gyatso heeft Manjoeshri Instituut van de FPMT gestolen

Waarheid: Geshe Kelsang was de eerste Residentiele Leraar van Manjoeshri Instituut. Hij accepteerde later Lama Yeshe's verzoek om terug te treden en maakte plannen om naar India terug te keren en om vervolgens in Madhyamaka Centrum (dat Geshe Kelsang onafhankelijk van de FPMT had gesticht) in York te gaan wonen. De gemeenschap van Manjoeshri Centrum verzocht hem echter om te blijven.

De gemeenschap van Manjoeshri Instituut wenste hun gebouw, Conishead Priory, te redden van de verkoop om geld te verkrijgen voor verdachte zakentransacties in Hong Kong. Dit betekende dat zij zich af moest scheiden van de FPMT. Aan de andere kant wensten zij dat Lama Yeshe zou blijven als hun Spirituele Directeur. Na voortdurende discussies over hoe het probleem op te lossen, waar ook twee vertegenwoordigers van de dalai lama bij waren betrokken, besloten de managers van het Instituut - toen de 'Priory Groep' genoemd - om stappen te ondernemen om Manjoeshri Instituut van de FPMT af te scheiden.

Er waren drie voornaamste redenen hiervoor:

1) FPMT managers hadden ernstige illegale handelingen uitgevoerd wat publiekelijk bekend was onder veel mensen in Dharmacentra;

2) FPMT managers wilden het gebouw van Manjoeshri Instituut verkopen; en 

3) hoewel volgens zijn constitutie wettelijk alles van het Centrum toebehoorde aan slechts vier mensen, werd in werkelijkheid al het werk om het Centrum te ontwikkelen door de gemeenschap gedaan en niet door deze vier.

Uiteindelijk werd er een wettelijk bindende overeenkomst gemaakt die werd ondertekend door de vertegenwoordigers van de FPMT, Geshe Kelsang, de Priory Groep en de vertegenwoordigers van de gemeenschap. Een deel van de overeenkomst was om te bevestigen dat Lama Yeshe de Spirituele Directeur van Manjoeshri Centrum was.

De gehele gedetailleerde geschiedenis van Manjoeshri Instituut gedurende deze jaren is opgetekend door drie betrouwbare getuigen die deel uitmaakten van wat er plaats vond.

 

Laster: Geshe Kelsang Gyatso's boeken worden door zijn Westerse studenten geschreven

Waarheid: Als dit waar is dan moeten Geshe Kelsang's studenten geniaal zijn!

Geshe Kelsang ontvangt redactionele hulp bij het in Westerse talen uitdrukken van de spirituele betekenissen die vervat zijn in de teksten die hij schrijft, maar hij schrijft de teksten zelf. Zoals een ieder die met Geshe Kelsang heeft gewerkt kan beamen, is het proces van het omzetten van leringen in teksten, en de teksten in boeken, een erg intensief proces, waarbij vele keren naar Geshe Kelsang wordt teruggekoppeld om te verzekeren dat de redactionele veranderingen op geen enkele manier de spirituele betekenissen verstoren die hij beoogt over te dragen.

Laster: De NKT beoefent de persoonlijkheidscultus van Geshe Kelsang Gyatso

Waarheid: Het is interessant dat niemand ooit de volgelingen van de dalai lama van betrokkenheid bij een persoonlijkheidscultus beschuldigt, hoewel hij veel meer eerbied en bewondering ontvangt dan Geshe Kelsang en niets doet om het te stoppen. Men zou in feite kunnen stellen dat hij het de afgelopen twintig jaar heeft geëxploiteerd.

In een van de meest recente films over hem, De waakzame blik, zegt de dalai lama dat veel Tibetanen zullen sterven als hij dat doet, en dat sommige zelfs zelfmoord zullen plegen. Het zou ondenkbaar zijn dat Geshe Kelsang op deze manier zou praten.

Het nieuwste boek van Robert Thurman over de Dalai Lama, Waarom de dalai lama ertoe doet, is een buitengewoon voorbeeld van de afgoderij die de dalai lama oproept, met inbegrip van een foto van hem als 1000-armige Avalokiteshvara.

Aan de andere kant heeft Geshe Kelsang zichzelf nooit gepromoot als een persoonlijkheid - hij is erg nederig en vol zelfspot en schrijft al het succes van de NKT toe aan zijn Spirituele Gids Trijang Rinpoche en aan de zegeningen van Je Tsongkhapa. Hij praat bijna nooit over zichzelf.

Laster: Geshe Kelsang Gyatso heeft fouten gemaakt bij de manier waarop hij zijn opvolging heeft geregeld

Waarheid: Geshe Kelsang is bijzonder vaardig geweest bij de manier waarop hij zijn opvolging heeft geregeld. Sinds de oprichting van de NKT in het Westen in 1991, heeft Geshe Kelsang een aantal manieren onderzocht om de overleveringslijn en traditie voor toekomstige generaties te behouden, in de wetenschap dat het Tibetaanse "Toelkoe" of reïncarnatiesysteem gevoelig was voor politiek misbruik en ook nooit zou werken in de moderne wereld.

Hij onderzocht eerst het idee van een gekozen opvolger die hem zou opvolgen als Algemene Spirituele Directeur (ASD) vanaf zijn dood tot aan de dood van zijn opvolger (het pausmodel); daarna probeerde hij het idee van een comite van vier gekozen ouderen die de verantwoordelijkheid in gelijke mate voor hun leven zouden delen; en toen probeerde hij het idee van een gekozen opvolger voor maximaal vier termijnen van vier jaar (zestien in totaal).

Op basis van deze methoden, die allemaal uitgetest zijn en allemaal nadelen bleken te hebben, kwam hij uiteindelijk tot het besluit dat geen van deze modellen zou werken in het Westen.

Daarom werd geconcludeerd dat het het beste is om elke vier jaar een nieuwe ASD te kiezen, voor een vaste termijn van vier jaar. Na vier jaar zullen ze als Residentieel Leraar terugkeren naar hun vorige NKT Centrum.

Laster: Geshe Kelsang Gyatso werd uit zijn eigen klooster verbannen

Waarheid: In 1996 schreven vijftien abten en leraren van het Sera Je Klooster een open brief aan Geshe Gyatso, waarin zij hem uit de gemeenschap van het klooster sloten en noemden hem een “afvallige”. De reden voor deze actie was Geshe Kelsang’s uitgesproken kritiek tegen het verbod van de dalai lama op Dorje Shoegden.

James Belither, die op dat moment NKT-secretaris was, zei:

“De campagne om Geshe Kelsang in diskrediet te brengen is duidelijk een poging om hem tot zwijgen te brengen en om als waarschuwing aan anderen te fungeren. Zoals de ene Tibetaanse lama die in Amerika woont tegen een andere lama zei die in Duitsland woont en van plan was zich in het openbaar uit te spreken tegen het verbod van de Dalai Lama: "Nee, dat moet je niet doen. Ze zullen met je doen wat ze Geshe Kelsang hebben aangedaan".”

Wat betekent het om te worden ‘gezet’ uit een instelling waar je hebt gestudeerd? Het neemt de jaren van studie en meditatie niet weg en het vermindert je spirituele kwalificaties totaal niet. Hieruit kunnen we zien dat de uitzetting slechts een politieke actie en een leeg gebaar is.

Laster: Geshe Kelsang Gyatso noemt zichzelf ‘De Derde Boeddha’ en zoekt verering van zijn studenten

Waarheid: Geshe Kelsang heeft deze term nooit over zichzelf gebruikt; in feite is hij heel nederig en vol zelfspot, en schrijft hij alle succes van de NKT aan Je Tsongkhapa toe. Tijdens een Je Tsongkhapa machtiging in 1995 zei hij bijvoorbeeld:

"We kunnen denken: Hoe is het mogelijk dat een dwaze man als ikzelf vijftien Dharmaboeken kan schrijven? Deze zijn heel anders dan andere boeken. De NKT-boeken die wij gebruiken als ons onderwerp van studie en beoefening zijn niet zomaar een verzameling lezingen. Zij zijn compleet met kerntekst, commentaar en samenvatting, volmaakt gemaakt als een Dharmageschrift. Hoe kan een dwaze man als ikzelf dergelijke boeken schrijven? Ik kan zeggen dat omdat Je Tsongkhapa's leringen zo diepgaand, kostbaar en helder zijn dit Geshe Kelsang de gelegenheid geeft om deze boeken te schrijven. Al de verklaringen van NKT-Dharmaboeken komen voort uit Je Tsongkhapa's leringen. Omdat deze leringen zo speciaal zijn, heeft zelfs een nederige beoefenaar en dwaze man als ikzelf de gelegenheid zulke mooie boeken te presenteren. Hieruit alleen kunnen we de uitstekende kwaliteiten van Je Tsongkhapa begrijpen."

Voor meer informatie over dit onderwerp, zie het artikel met dezelfde titel op de blog. Zie ook Vertrouwen op de Spirituele Gids in deze gedegenereerde tijd.

Laster: Geshe Kelsang Gyatso leed aan chronische tuberculose toen hij in Mussoorie, India, leefde en heeft geen lange retraite gedaan

Waarheid: Dit is niet waar. Geshe Kelsang was gedurende vele jaren in solitaire retraite en is een volleerd mediteerder.

Deze en enkele andere geruchten komen expliciet uit de politiek gemotiveerde en feitelijk onjuiste brief aan Geshe Kelsang door Sera Je klooster in India, waarmee hij uit het klooster werd gezet, en die in 1996 werd geciteerd in de Tibetan Review and het tijdschrift Snow Lion.

Laster: De NKT vertrouwt teveel op één leraar

Waarheid: Het is interessant dat niemand de volgelingen van de dalai lama ooit van dit soort gedrag beschuldigt!

Dit zou een verkeerde weergave kunnen zijn van de leringen over het vertrouwen op een Spirituele Gids, een lering die gewoon is voor alle Mahayanatradities. De NKT legt hier niet meer nadruk op dan welke andere Tibetaans boeddhistische of zelfs Mahayanaboeddhistische traditie dan ook. Deze meditatie werd oorspronkelijk onderwezen door Boeddha Shakyamoeni en later door alle Mahayanaleraren, inclusief Atisha en Je Tsongkhapa als deel van de Lamrim (stadia van het pad).

In de NKT wordt altijd naar Boeddha Shakyamoeni verwezen als de stichter van het boeddhisme en als de enige uiteindelijke autoriteit. Geshe Kelsang, die in 2009 terugtreedt, heeft ook een systeem van democratische opvolging ingesteld dat een gekozen nieuwe Algemene Spirituele Directeur omvat (die deze positie vier jaar bekleedt alvorens de volgende persoon wordt gekozen). (zie Interne Regel 5§8).

Laster: Geshe Kelsang Gyatso moedigt zijn studenten aan om hem te zien als een uiteindelijke spirituele autoriteit

Waarheid: Hier is een uitdaging: probeer één voorbeeld te vinden in Geshe Kelsang’s boeken of leringen waarin hij zegt: “Ik ben jullie Spirituele Gids” of “Jullie moeten volgen wat ik zeg”. Geshe Kelsang is erg nederig en heeft nooit beweerd een uiteindelijke spirituele autoriteit te zijn. Hij schrijft al zijn kwaliteiten en succes toe aan de goedheid van zijn Leraar, Trijang Rinpoche.

Laster: Geshe Kelsang Gyatso heeft miljoenen ponden die afkomstig zijn van zijn discipelen

Waarheid: Dit is niet waar. Geshe Kelsang leeft heel nederig in één kamer op een toelage en geeft alles wat hij ontvangt weg aan anderen, inclusief de royalty's van zijn boeken.

Dit en enkele andere geruchten komen expliciet uit de politiek gemotiveerde en feitelijk onjuiste brief gezonden aan Geshe Kelsang door Sera Je Klooster in India, waarmee hij verwijderd werd uit het klooster en welke in 1996 geciteerd werd in The Tibetan Review en het tijdschrift Snow Lion.

Laster: Geshe Kelsang Gyatso is tegen de 14e dalai lama

Waarheid: Het is waar dat Geshe Kelsang een tegenstander is van het verbod van de dalai lama op de beoefening van Dorje Shoegden, maar hij is niet tegen de dalai lama zelf en hij heeft geen belangstelling voor of investering in Tibetaanse politiek. Hij heeft ook geen verplichtingen aan de dalai lama verbroken, omdat de dalai lama nooit zijn leraar is geweest.

Laster: NKT-studenten vereren Geshe Kelsang Gyatso

Waarheid: Dit is niet waar. NKT-tegenstanders maken soms onterechte beweringen over de zogenaamde sekte-achtige devotie van de NKT voor Geshe Kelsang. Deze trend begon in 1996 met een artikel van Madeleine Bunting in de krant The Guardian waarin zij zegt dat NKT-leden “gebeden maken tot Geshe Kelsang en hem vereren”.

Geshe Kelsang heeft nooit beweerd een alwetend wezen of een Boeddha te zijn. Hij praat zelfs bijna nooit over zichzelf. Hij is een erg nederige monnik en onthechte persoon. Hij besteedde zestien jaar gelukzalig in strikte retraite, om er alleen uit te komen om de Dharma naar het Westen te brengen omdat zijn Spirituele Gids Trijang Rinpoche hem dat gevraagd had.