Laster tegen de Nieuwe Kadampa Traditie

Laster: De NKT-inwijding is niet geldig

Waarheid: Omdat het systeem van inwijding in de NKT de leringen over inwijding van Boeddha Shakyamoeni volgt zoals geïnterpreteerd door Geshe Potowa (1031-1106) en omdat dit de essentiële betekenis van de hele inwijding omvat, is deze volkomen geldig.

Het is belangrijk de essentiële betekenis van de inwijding te begrijpen voordat men oordeelt of de NKT-inwijding geldig is of niet. Alleen het feit dat ze verschilt van de Tibetaanse traditie maakt haar niet ongeldig.

Laster: NKT-monniken en -nonnen zijn niet authentiek

Waarheid: NKT-monniken en nonnen zijn authentiek en proberen in onze moderne wereld een goed en praktisch voorbeeld te tonen van dienstbaarheid, celibaat en nederigheid. Boeddha Shakyamoeni zelf heeft gezegd dat de Vinaya beoefend zou moeten worden in overeenstemming met wat het meest acceptabel is voor de samenleving. De NKT volgt dit advies van Boeddha.

NKT-monniken en nonnen beoefenen alles wat een volledig ingewijde monnik of non in Boeddha’s traditie zou beoefenen, afgezien van de culturele regels die het bijna onmogelijk zouden maken om in het Westen in deze moderne tijden anderen te helpen. Tegenwoordig leven de meeste Westerse monniken en nonnen niet in werkelijke kloosters maar zij gaan erop uit om andere levende wezens te helpen.

Als antwoord op het feit dat sommige NKT-monniken en nonnen met het Westers Shoegden Gezelschap hebben meegedaan met de demonstraties tegen het politieke verbod van de dalai lama op de verering van de Wijsheidsboeddha Dorje Shoegden, heeft de Australische Sangha Associatie (ASA) recentelijk een uitspraak gedaan waarin zij zeggen dat NKT-Monniken en nonnen niet authentiek zijn. Het is vreemd dat zij dergelijke uitspraken niet hebben gedaan over welke andere kloostertraditie dan ook toen boeddhistische monniken protesteerden in Tibet, Birma, Vietnam, Korea en Cambodja! Hun uitspraak komt voort uit hun band met de dalai lama (wat duidelijk blijkt uit hun website) en is meer politiek dan spiritueel gemotiveerd. Zie in feite de video Antwoord op de brief van de Australische Sangha Associatie voor meer over het onderwerp van de brief van ASA aan de Nieuwe Kadampa Traditie, die hun demonstraties en het antwoord van de NKT toont dat het geweld van de supporters van de dalai lama in 1996 en tegenwoordig toont.

Lees hier verder voor een rechtstreeks antwoord op hun uitspraak waarbij de spirituele redenen voor de authenticiteit van NKT-boeddhistische monniken en nonnen wordt verduidelijkt.

Laster: De NKT heeft veel seksuele schandalen en doofpotaffaires

Waarheid: Anders dan veel religieuze leiders, zelfs binnen het Tibetaans boeddhisme, heeft Geshe Kelsang zelf nooit welke beschuldigingen van ongepastheid met betrekking tot zijn morele gedrag dan ook tegen hem geuit gekregen en heeft hij altijd nederig geleefd, in één kamer in Manjoeshri Centrum, terwijl hij vrijwillig werkte, zijn geld weggaf en nooit zijn macht of autoriteit misbruikte. Helaas zijn de studenten van hem niet altijd zo onberispelijk gebleken, hoewel de overgrote meerderheid van de 700 monniken en nonnen in de NKT wel een goede morele discipline handhaven.

Ondanks een aantal breed uitgemeten gevallen van wangedrag, en in tegenstelling tot wat op diverse forums geplaatst is, wordt niets in de doofpot gestopt. Zodra er een geval van wangedrag aan het licht kwam en er voldoende bewijs was, is er altijd actie ondernomen om diegenen die hun verplichtingen overtraden uit hun verantwoordelijkheden te ontheffen in overeenstemming met de inwijdingsgelofte van het celibaat en de Interne Regels 7, 8§3, 11§2, 12§3.

Elke ingewijde persoon heeft de verantwoordelijkheid voor zijn of haar eigen geloften, maar de NKT probeert hen ook te helpen door de Interne Regels aan te scherpen en door veiligheidmaatregelen in Dharmacentra te nemen om de mogelijkheid dat ongepast gedrag zich in de toekomst voordoet te verminderen.

Laster: De NKT zorgt ervoor dat haar leden te jong inwijding nemen

Waarheid: De Algemene Spirituele Directeur (ASD) zal niemand inwijding verlenen tenzij zij van hun eigen kant oprecht verzoeken om ingewijd te worden en ook als zij toestemming van hun ouders enzovoort hebben. De ASD accepteert niemand onder 18 jaar voor inwijding en zij worden aangemoedigd om te wachten tot zij 22 jaar oud of ouder zijn. In de NKT is er geen druk om ingewijd te worden zoals kan worden afgeleid uit het veel grotere aantal NKT-beoefenaars, inclusief seniorleden, die leek blijven.

Laster: Seksuele gemeenschap is een legitieme spirituele oefening voor ingewijde beoefenaars in de NKT

Waarheid: Dit is niet waar. NKT-beoefenaars zijn volgelingen van Je Tsongkhapa die onderwees dat ingewijde Kadampa's het uiterlijke voorbeeld van de Pratimoksha geloften in stand zouden moeten houden, wat ook het afzien van alle seksuele activiteiten inhoudt. Het is duidelijk uit al Geshe Kelsang's Soetra- en Tantracommentaren en -leringen dat seksuele activiteit voor geen enkele ingewijde persoon onder geen enkele omstandigheid is toegestaan. Iedereen die iets anders stelt, is verkeerd geïnformeerd.