Laster tegen de Nieuwe Kadampa Traditie

Laster: De NKT heeft geen overleveringslijn na Geshe Kelsang

Waarheid: Dit is niet waar. Deze bewering komt voort uit het vergelijken van de NKT-IKBU (Nieuwe Kadampa Traditie – Internationale Kadampa Boeddhistische Unie) met de Tibetaans boeddhistische traditie, met een gevoel dat zij op dezelfde manier zouden moeten functioneren; maar dit hoeft niet het geval te zijn.

De NKT gelooft dat een Leraar zou moeten worden beoordeeld op basis van zijn of haar eigen gekwalificeerde leringen en voorbeeld, niet op basis van zijn of haar reïncarnatielijn of titels.

NKT-tegenstanders hebben beweerd dat na het terugtreden van Geshe Kelsang in 2009 de Algemene Spirituele Directeur van de NKT geen Geshe, Lama of Rinpoche zal zijn en dat er daarom in de toekomst geen overleveringslijn voor de NKT zal zijn. Echter, de levende overleveringslijn van welke boeddhistische traditie dan ook heeft altijd bestaan in de harten van haar beoefenaars in de vorm van realisaties. Deze kan niet op papier of in titels zoals ‘Geshe’, ‘Lama’, of ‘Rinpoche’ bestaan. Deze titels zouden gegeven moeten worden ofwel uit respect voor het voorbeeld dat een dergelijke beoefenaar geeft of als een kwalificatie (in het geval van ‘Geshe’) voor een bepaalde academische studie.

De overleveringslijn van de NKT-IKBU wordt als volgt gehandhaafd: De essentie van Je Tsongkhapa’s leringen over het pad naar de verlichting zijn overgedragen aan Geshe Kelsang’s discipelen, zowel in mondelinge als in geschreven vorm. Deze instructies bevatten alles wat nodig is om verlichting te bereiken. NKT-IKBU beoefenaars hebben daarom de overleveringslijn van al Boeddha’s leringen ontvangen en door hun eigen oprechte studie en beoefening kunnen zij een overleveringslijnhouder worden.

Laster: NKT-studenten worden aangemoedigd om geen fouten in hun leraren te zien

Waarheid: Dit is niet waar. Blind geloof wordt volledig ontmoedigd in de NKT. Het is een gewone lering in het boeddhisme om enig respect voor je leraar te ontwikkelen, omdat dit leidt tot een nederigheid van geest die nodig is voor het ontvangen van de leringen. Echter, Geshe Kelsang heeft veel advies over dit onderwerp gegeven, zoals het volgende:

Laster: NKT-studenten wordt geadviseerd om niet te luisteren naar leraren anders dan NKT-leraren

Waarheid: Het is waar dat NKT-studenten soms worden aangemoedigd om geen tradities te vermengen maar om in plaats daarvan hun eigen oefeningen en leringen te benadrukken, omdat zij begrijpen dat deze een volledig pad naar verlichting vormen. Echter, dit advies wordt gegeven in de context van niet-sektarisme, waarbij andere tradities worden gerespecteerd en gezien als ook in het bezit van een volledig pad naar verlichting.

Niemand heeft ooit tijdens NKT-lessen gezegd dat u alleen naar andere NKT-leraren moet luisteren. Er zijn bijvoorbeeld Algemeen Programmastudenten die ervoor kiezen leringen van de dalai lama bij te wonen en hen wordt niet verteld dit niet te doen.

Ironisch genoeg, echter, wordt het NKT-studenten niet toegestaan om ofwel de dalai lama's ofwel lama Zopa's leringen bij te wonen als zij op Dorje Shoegden vertrouwen. Bovendien wordt het FPMT-studenten sterk geadviseerd om geen NKT-leringen en Centra te bezoeken. Eén persoon heeft bijvoorbeeld aan het begin van 2009 opgemerkt:

Laster: NKT-leraren zijn onvolwassen en/of manipulatief

Waarheid: De NKT beweert niet volmaakt te zijn of dat haar leraren volmaakt zijn. Sommige leraren hebben met een goede intentie hardhandig opgetreden of hebben fouten gemaakt als gevolg van een gebrek aan ervaring, wat natuurlijk wordt betreurd. Echter, er is geen systematische benoeming van onvaardige leraren en het is niet redelijk alle NKT-leraren de schuld te geven van de tekortkomingen van sommige NKT-leraren.

De nieuwe Interne Regels 12§2 en 12§3 leggen richtlijnen neer voor toezicht op het gedrag van leraren om hun verantwoordelijkheid voor hun handelingen te vergroten.

Laster: In de NKT kan je erg snel een leraar worden, zonder ervaring of kwalificaties

Waarheid: Dit is niet waar. Om een leraar in de Nieuwe Kadampa traditie te zijn, moet iemand enige persoonlijke ervaring hebben met de leringen en meditaties om het effectiefst te zijn bij het spiritueel helpen van anderen.

Deze klacht komt over het algemeen op in de geest van diegenen die het gevoel hebben dat alle Dharmaleraren Geshe’s moeten zijn die gedurende tientallen jaren in kloosters hebben gestudeerd, of een zo goed mogelijke westerse equivalent hiervan. Echter de NKT beweert nooit dat haar leraren al volledig getraind of volmaakt zijn. Zij zijn zelf ook studenten. Totdat zij verlichting bereiken, zijn NKT-leraren nog aan het trainen, waarbij zij dagelijks inspanning aanwenden om hun eigen morele discipline, concentratie en wijsheid te verbeteren, evenals hun mededogen en liefde voor hun studenten (wat ook de minimum vereisten zijn voor een Mahayana Spirituele Gids, zoals verklaard wordt in Lamrim, de stadia van het pad).

Wanneer de meeste mensen naar lokale yogalessen gaan, bijvoorbeeld, staan zij er niet op om alleen onderwezen te worden door diegenen die elke yoga asana hebben vervolmaakt gedurende vele jaren van training. Hun enige verwachting is dat hun leraar meer weet dan zij en een paar stappen verder is.

Sommige leraren in de NKT hebben gedurende tientallen jaren gestudeerd en geoefend en hebben een enorme diepte aan kennis en ervaring. Anderen hebben slechts een paar jaar gestudeerd en geoefend. Echter, hoewel er een diversiteit aan NKT-leraren is, zijn zij allemaal hetzelfde en effectief in de zin dat zij optreden als spirituele vrienden en simpelweg zuivere Dharma onderwijzen om studenten te helpen om een gelukkig leven te vinden in overeenstemming met de traditie van Boeddha Shakyamoeni, Je Tsongkhapa en Atisha zoals in het Westen gepresenteerd door Geshe Kelsang.