Waarom we deze site hebben gemaakt

Meer dan 10 jaar is het Kadampa boeddhisme in het Westen in de vorm van de Nieuwe Kadampa Traditie - Internationale Kadampa Boeddhistische Unie (NKT-IKBU) onderwerp geweest van een groot aantal valse beschuldigingen. Het doel van deze website is om te proberen hierop te antwoorden met feiten en met de waarheid.

We proberen hier om het evenwicht te herstellen. Voorheen, omdat Kadampa-studenten passief zijn gebleven en deze laster niet hebben beantwoord, heeft deze zich zonder tegenkracht opgehoopt. Ons doel van deze website is om enige neutraliteit te herstellen.

Wat is de Nieuwe Kadampa Traditie?

Kadampaboeddhisme is een Mahayanaboeddhistische school die is gesticht door de grote Indiase boeddhistische Meester Atisha (982-1054). 'Ka' verwijst naar Boeddha Shakyamoeni's leringen en 'dam' naar de speciale Lamriminstructies van Atisha, bekend als de 'Stadia van de Pad naar verlichting'. Door hun kennis van al Boeddha's leringen in hun oefening van Lamrim te integreren en door deze in hun dagelijkse leven te integreren, worden Kadampa boeddhisten aangemoedigd om Boeddha's leringen te gebruiken als praktische methoden om hun dagelijkse activiteiten te transformeren in het pad naar verlichting en zo hun liefde, mededogen en wijsheid te vergroten.

De Kadampatraditie werd later in heel Tibet verkondigd door Je Tsongkhapa en zijn volgelingen, die bekend stonden als de 'Nieuwe Kadampa's'. De Nieuwe Kadampa Traditie – Internationale Kadampa Boeddhistische Unie (NKT-IKBU) is een associatie van meer dan 1100 boeddhistische Centra en groepen die hun inspiratie en leiding putten uit het voorbeeld van de oude Kadampaboeddhistische Meesters en hun leringen, zoals gepresenteerd in de moderne wereld door Eerwaarde Geshe Kelsang Gyatso. Zie voor meer informatie: www.kadampa.org.

Het doel van de NKT-IKBU is om praktische hulpmiddelen te introduceren die mensen met elke achtergrond kunnen helpen om problemen op te lossen en geluk te vinden. Zoals Geshe Kelsang Gyatso, de Algemene Spirituele Directeur, zegt:

“Onze intentie bij het onderwijzen van Dharma is niet alleen maar om het boeddhisme te verspreiden. We proberen de mensen van deze wereld te helpen door hen speciale methoden te geven om hun dagelijkse problemen op te lossen en om het blijvende geluk van bevrijding te bereiken. Op zichzelf is het bloeien van de Boeddhadharma niet belangrijk, tenzij het anderen helpt. Dit is het belangrijkste doel van het boeddhisme.”

Waarom moet een respectabele boeddhistische traditie zichzelf verdedigen?

De NKT-IKBU is succesvol geweest in het brengen van Boeddha's leringen naar het Westen en deze leringen hebben de levens van honderdduizenden mensen positief beïnvloed. Als een nieuwe ontwikkeling in het Westen heeft zij aanloopproblemen gehad – sommige te voorzien, sommige niet. De NKT-IKBU probeert te leren van haar fouten en is niet onwelwillend om hierop gewezen te worden. Onze uitdagingen zijn niet ongelijk geweest aan die van andere Westerse boeddhistische organisaties.

Toch toen één van de top vijf anti-lasterwet bedrijven in de wereld recentelijk zowel de NKT-IKBU als alle laster tegen haar op het internet onderzocht, kwam deze tot de conclusie: “De Nieuwe Kadampa Traditie is een respectabele internationale organisatie van wie de reputatie ernstig is beschadigd.”

Deze website is nodig omdat, bijna ongelofelijk, studenten en leraren van de Nieuwe Kadampa Traditie ervan beschuldigd zijn geestenaanbidders, sekteleden en zelfs moordenaars te zijn. Ze zijn beschuldigd van het vernietigen van de gezondheid en het leven van anderen, zelfs van het veroorzaken van de uitbraak van mond en klauwzeer in Groot Brittannië. Zij zijn lastig gevallen en er is naar hen geschreeuwd, aan hen is de toegang ontzegd tot andere Tibetaans boeddhistische organisaties en online boeddhistische forums, ze zijn bespuugd en bedreigd.