Over Nieuwe Kadampa Waarheid

NewKadampaTruth.org (samen met zijn aanverwante blog), opgericht in 2008, is de online dienst van een Nieuwe Kadampa Traditie – Internationale Kadampa Boeddhistische Unie (NKT-IKBU) Public Relations team dat voornamelijk bestaat uit ervaren en deskundige leraren en managers van de Nieuwe Kadampa Traditie. Het belangrijkste doel ervan is om diepgaande, gezaghebbende weerleggingen van de laster tegen de NKT-IKBU te verschaffen voor diegenen die roddel over deze door de tijden heen gerespecteerde boeddhistische traditie hebben gelezen of gehoord. Er wordt ook naar gestreefd om de transparantie van de NKT-IKBU te vergroten en om klachten door te geven. Om deze reden worden commentaar en vragen verwelkomt. Mensen kunnen ook anoniem schrijven in de wetenschap dat hun vragen zullen worden gehoord en gerespecteerd en desgewenst privé en discreet behandeld. NewKadampaTruth.org heeft geen fysiek kantoor. Zij is verbonden met en goedgekeurd door het NKT Kantoor in Manjoeshri Kadampa Meditatie Centrum in het Verenigd Koninkrijk.

Als u om het even welke zorgen of klachten heeft met betrekking tot de NKT-IKBU of als u laster wilt aangeven, neem dan alstublieft contact op met [email protected] om met het NKT-IKBU PR team te communiceren.